3 min lästid : 15 september 2021

Kan företagets produkter användas mili­tärt?

Har du full koll på vad företagets produkter och tjänster kan användas till? Även om de är tänkta för civilt bruk kanske de också kan användas för militära ändamål? Då omfattas de av exportkontroll och företaget måste söka tillstånd. Vi har pratat med en expert som berättar vad som gäller.

Fredrika Storm Foto: Eric Thellman
Fredrika Storm Foto: Eric Thellman

Produkter med dubbla användningsområden, PDA, är teknik och kunnande som kan användas både för civila och militära ändamål. PDA-produkter är tillståndspliktiga, vilket innebär att det krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP för att få exportera dem. Utgångspunkten är dock att det inte behövs något tillstånd inom EU.

 

– Många företag tror att exportkontroll bara rör vapen och inte exempelvis tjänster eller programvara. Men PDA handlar i grunden om teknik och teknik finns ju inte bara i försvarssektorn utan i flera sektorer i industrin. Omfånget är bredare än man kan tro, berättar Fredrika Storm, som arbetar med försvarsexportprojekt på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Om denna typ av teknik används civilt kan den väl inte vara så farlig?

– Jo, faktiskt. Exportkontrollen syftar till att undvika att teknik och kunnande hamnar i fel händer och leder till utveckling av massförstörelsevapen. Därför är det viktigt för alla teknikföretag att ha koll på om deras produkter eller tjänster ses som PDA eller inte.

 

Uppskattningsvis klassas idag drygt fem procent av den totala svenska varuexporten som PDA. Men tittar man på hur stor del av exporten som är beroende av PDA-innehåll är andelen mycket större – det handlar om 16-18 procent årligen. 

 

PDA-teknik kan vara allt från färdiga produkter som hjälmar, kameror och matpåsar till utrustning för framställning av olika produkter. Det kan även vara mjukvara och tjänster såsom krypto och annan programvara.

 

Hur vet man om ens produkter omfattas av kontrollen - kan inte nästan vad som helst användas för militära ändamål?

– Gränsdragningen mellan civil och militär teknik är komplex och kan vara svår att göra. Och i dagens innovationsstarka teknikklimat sker dessutom utvecklingen av nya teknologier och anpassningar av dessa i otrolig fart, konstaterar Fredrika Storm.

 

PDA-produkter regleras genom EU:s PDA-förordning som också listar alla produkter och tjänster som omfattas av kontrollkravet. Listan uppdateras kontinuerligt för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

 

– Min uppmaning till alla företag som sysslar med teknik är att söka igenom listan för att se om de produkter och tjänster som ni tillverkar eller tillhandahåller står med där. Det är upp till varje enskilt företag att ansvara för detta, man kan inte hävda att man inte visste. Och behöver företaget hjälp, kontakta ISP för stöd. Myndigheten har också en superpedagogisk webbplats med allt man behöver veta om PDA. 

 

PDA-förordningen har nyligen reviderats och omfånget utökats.

 

– Revisionen kan resultera i att allt fler tidigare civila produkter nu omfattas av exportkontroll, exempelvis talas det om att cyberövervakning kan komma att kontrolleras, säger Fredrika Storm.

 

Geopolitiken styr exportkontrollen

 

Vilken teknik som bör ingå i exportkontroll styrs i allra högsta grad av geopolitiken: vad stater anser är kritisk teknologi och som kan riskera att bidra till oönskade framställningar.

 

– Kritiska teknologier och kunskap kring dessa är något som samtliga stater värderar att hålla koll på, dels ur ett försvars- och säkerhetsperspektiv för själva staten i sig, dels för att dessa inte ska hamna i fel händer. Detta är konceptet bakom ickespridning och exportkontroll - att helt enkelt göra vissa typer av produkter, tjänster, kunskap och teknologier beroende av statligt tillstånd för att få spridas till utländska aktörer. 

 

För den som vill fördjupa sig inom detta område rekommenderas ett besök på forsvarsexport.se, en portal från SOFF som samlar och erbjuder information om Sveriges export av varor och tjänster inom försvars- och säkerhetssektorn. 

Publicerad 15 september 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor