2 min lästid : 08 februari 2023

Detta gäller för bisyssla i vd-avtalen

Vd-avtal får utformas tämligen fritt jämfört med ordinarie anställningsavtal. Men vad ska man tänka på gällande bisyssla? Teknikföretagens arbetsrättsjurist Helena Edman reder ut.

Anställningsavtalen för verkställande direktörer skiljer sig från ordinarie anställningsavtal på så sätt att de inte omfattas av anställningsskyddet i LAS. De omfattas inte heller av kollektivavtalens allmänna villkor.


När en vd anställs är det därför viktigt att tänka till före gällande vad företaget har för behov när det kommer till bland annat sekretess, konkurrens, anställningens upphörande, uppsägningsvillkor och bisyssla.


– Ett vd-avtal måste reglera allt, säger Helena Edman, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

 

LAS bestämmelser om att en arbetsgivare inte får förbjuda arbetstagare att samtidigt ha en annan anställning gäller däremot även vd:ar.

– Det är dock inte tillåtet enligt lagen med en anställning hos en konkurrent eller att anställningen på något sätt kan skada arbetsgivaren. En anställning hos någon annan får givetvis inte heller påverka det arbete man ska utföra.


– Om styrelsen inte vill att vd:n ska ha en viss typ av bisyssla så måste det också regleras i anställningsavtalet. Bisyssla som inte är en anställning omfattas inte av förbudet i LAS, förklarar Helena Edman.


Vid sidan av anställningen


Vad är det då som kan räknas som bisyssla? Enligt Helena Edman är det allt sådant som ligger vid sidan av anställningen och som inte direkt kan härledas till det privata livet, som familjelivet. En bisyssla kan vara avlönad eller oavlönad.

Helena Edman. Foto: Viktor Fremling.
Helena Edman. Foto: Viktor Fremling.

– Det kan röra sig om sådant som ren affärsverksamhet, men också om engagemang i ideella organisationer, till exempel.

 

Helena Edman säger att det går att begära av en tilltänkt vd att ge upp en befintlig bisyssla – om detta är viktigt för företaget – för att den ska kunna anställas.


Om en vd vill ägna sig åt ett större engagemang vid sidan av jobbet bör den ta upp det med styrelsen. Det är lämpligt att reglera i anställningsavtalet att styrelsen ska godkänna alla bisysslor, säger Helena Edman.


– Om personen ägnar sig åt något på fritiden som strider mot avtalet, då säger man till personen att den får upphöra med det. Gör den inte det kan man överväga att säga upp personen. En vd har inget anställningsskydd och det krävs alltså inget särskilt skäl för att avsluta anställningen.

 

Mer information om anställning av företagsledare hittas på Teknikföretagens arbetsgivarguide

Publicerad 08 februari 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Shutterstock