2 min lästid : 12 februari 2020

Detta gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Vad gäller när företaget behöver säga upp anställda på grund av arbetsbrist? Här listar vi det viktigaste som du som arbetsgivare måste tänka på.

Grundläggande är att arbetsgivaren bestämmer hur denne vill organisera sin verksamhet, behovet av uppsägningar och vilka arbeten som ska bort. Med arbetsbrist avses uppsägningar som inte beror på den anställde personligen. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning.

 

Omplaceringsskyldighet

 • Omplaceringsmöjlighet till lediga tjänster inom hela bolaget måste utredas.
 • För en anställd som tackar nej till ett skäligt erbjudande om fortsatt anställning är omplaceringsskyldigheten uppfylld.
 • För omplacering krävs tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet. Med detta menas de allmänna kvalifikationer som normalt krävs för aktuellt arbete.

Information & förhandling med facket

 • Information och förhandling måste ske lokalt och eventuellt centralt före beslut.
 • Varsel till Arbetsförmedlingen måste göras om fem eller fler anställda sägs upp.
 • Riskbedömning ska göras vid viktiga förändringar av verksamheten enligt arbetsmiljölagen.
 • Den fackliga organisationen kan i vissa fall begära hjälp av arbetstagarkonsult.

Överenskommelse om turordning

 • Vem som sägs upp bestäms av turordning enligt lag eller kollektivavtal. Turordningen bestäms utifrån yrkeskvalifikationer, anställningstid och ålder.
 • Arbetsgivare med högst tio anställda kan undanta två personer från turordningen.
 • Parterna är skyldiga att försöka nå turordningsöverenskommelse, som ska vara skriftlig och undertecknad.

Genomförande av uppsägning

 • Uppsägning ska vara skriftlig.
 • Föräldraledigs uppsägningstid börjar löpa först när den anställde börjar/skulle börjat jobba igen.

Omställningsförsäkringar

 • Omställningsförsäkringar hjälper uppsagda till nytt jobb och har tillkommit för att underlätta för parterna att träffa turordningsöverenskommelse.
 • Den anställde har rätt att behålla sina anställningsförmåner under uppsägningstiden.
 • Den anställde har en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Denne har dock rätt att få ledigt för att söka nytt arbete.
 • Utan överenskommelse får arbetsgivaren inte lägga ut semester under uppsägningstid som inte är längre än sex månader.

Företrädesrätt till återanställning

 • För företrädesrätt till återanställning krävs mer än 12 månaders sammanlagd anställningstid under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller endast vid nyanställning.
 • Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och därefter nio månader från det att anställningen upphört.
 • Företrädesrätten gäller bara till anställningar inom samma avtalsområde och driftsenhet som den tidigare anställningen. Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) gäller på IF Metalls område.

Vill du veta mer? Besök Arbetsgivarguiden på Teknikföretagens webb – där finns fördjupande läsning för medlemsföretag i Teknikföretagen.

Publicerad 12 februari 2020

Text

Lotta Sundin

Foto

Eva Lindblad