4 min lästid : 11 maj 2021

Experten: så motiveras vi på arbetsplatsen

Att motivationen ibland tryter är något som alla kan känna igen. Men vad beror det på och hur kan vi påverka motivationen, vår egen och andras? Vi har pratat med en forskare som vet.

Tomas Jungert är docent vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet där han forskar om motivation.

 

Vad är motivation?

– Det finns lite olika definitioner av detta, men en vanlig sådan är en önskan att nå ett uppsatt mål. Graden av motivationen hänger på hur stark individens vilja är att investera i tid, energi och kunskap för att nå målet, säger han.

 

Vilka faktorer påverkar motivationen?

– Källan till målet är viktig. Det har betydelse vem det är som har satt upp målet. Är det en betydelsefull person, kanske din chef eller en viktig kund, så vill du med stor sannolikhet leva upp till deras förväntningar och strävar efter att möta deras behov. Men det beror också på hur stort intresse eller behov du själv har av att nå målet. Andra saker som spelar in är hur stor förmåga eller kompetens som du har och hur mycket stöd och vilka resurser som behövs för att du ska kunna nå målet.

Tomas Jungert Foto: Angelica Jungert
Tomas Jungert Foto: Angelica Jungert

Det finns flera typer av motivation, men det är vanligt att dela in den i två typer; inre respektive yttre motivation. Den yttre motivationen är helt frikopplad från inre intressen.

 

– Då gör man inte en sak därför att den känns rolig eller meningsfull utan därför att den är kopplad till en yttre belöning, som till exempel en bonus, karriärmöjlighet eller högre betyg.

 

Den inre motivationen kommer inte oväntat inifrån. Inom motivationspsykologin förklaras dess drivkrafter genom ”self-determination theory”. Den går ut på att tre behov styr den inre motivationen: autonomi eller självbestämmande, kompetens och samhörighet.

 

– Vid inre motivation har man ett helt annat driv, en högre motivation och man är villig att investera mer tid, energi och kompetens. Den inre motivationen är också givande.

Det finns mycket forskning som visar att på kort sikt så kan yttre motivation vara framgångsrik därför att man strävar och anstränger sig för att nå belöningen. Men den är sällan långsiktigt hållbar.

 

– I det längre perspektivet så vinner alltid inre motivation över yttre. Det gör den därför att du blir mer produktiv och mer effektiv när drivkraften kommer inifrån. Dessutom verkar välbefinnandet vara större vid inre motivation, så det finns flera positiva aspekter, säger Tomas Jungert.

 

Kan man träna upp sin inre motivation?

– Det beror förstås på individ och sammanhang men generellt sett ja, det går att träna upp den. Till exempel genom att anpassa målen och sätta upp flera delmål istället för ett stort slutmål. Dessutom kan man försöka hitta meningen med att nå målet. Det kan handla om att intala sig själv att ”det här är roligt därför att jag bli mer kompetent” och då blir man mer motiverad.

 

Förståelse kan höja motivationen

När man måste ta sig an en tråkig eller lätt uppgift, som kanske inte alltid känns så sporrande, kan man öka motivationen genom att göra uppgiften tillsammans med andra. Eller så kan man prata av sig.

 

– Om andra visar förståelse för ens negativa känslor inför en uppgift kan man faktiskt höja motivationen. Berätta för någon att ”jag tycker att den här uppgiften är supertråkig”. Den du berättar för kan bekräfta att det är ok att inte tycka att uppgiften är kul, men den är viktig därför att si och så. Här är det förstås viktigt att den du anförtror dig åt är empatisk och kan sätta sig in i andras perspektiv, annars blir det svårt.

Ord som ”måste” och ”kräver” tar död på den inre motivationen och drivkraften.

Chefer har stor betydelse när det gäller att motivera sina medarbetare.

 

– Här spelar ”varför” en viktig roll. Som chef kan man hjälpa sina medarbetare att sätta upp mål, som ska vara förståeliga och meningsfulla.

 

Att ”peka med hela handen” är ingen bra idé, inte heller att säga gör det här därför att jag säger så.

 

– Chefen måste kunna förklara och göra det tydligt varför arbetsuppgiften är viktig för hen, för projektet, avdelningen eller organisationen. Den måste vara meningsskapande och ändamålsenlig.

 

Viktigt visa förtroende

En chef bör också sträva efter att få medarbetarna att känna sig delaktiga och autonoma.

 

– Det handlar om att visa förtroende för medarbetarna och se till att de har valmöjigheter inom givna strukturer, säger Tomas Jungert.

 

Språket är viktigt.

 

– Vill man ha motiverade medarbetare är det bra att undvika ett kontrollerande språk. Ord som till exempel ”måste” och ”kräver” tar död på den inre motivationen och drivkraften.

 

Skärmen kan aldrig ersätta det fysiska mötet

”Orkar inte med ett Teams-möte till …” Så har nog många av oss tänkt kanske både en och två gånger den senaste tiden. Och det är inte så konstigt. Detta hänger, åtminstone delvis, ihop med ett av de grundläggande behoven i motivationsteorin vi nämnde tidigare, nämligen suget efter samhörighet.

 

– Jag tror de flesta av oss är engagerade i jobbet och bland det bästa i jobbet är att träffa arbetskamraterna. Men när man bara ses på skärmen, då försvinner mycket av tillfredsställelsen man känner när samhörighetsbehovet är uppfyllt. Skärmen kan aldrig ersätta det fysiska mötet, säger Tomas Jungert.

Publicerad 11 maj 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad