Medarbetare som distansutbildar sig på Mercatus Engineering i Vimmerby
3 min lästid : 12 maj 2020

Så ska företaget gå stärkt ur krisen

När den ordinarie verksamheten går på halvfart är det ett gyllene tillfälle att kompetensutveckla såväl personal som kunder. Så resonerar man på Mercatus Engineering i småländska Vimmerby. Målet är att företaget ska stå än starkare på andra sidan coronakrisen.

Mercatus Engineering med drygt 30 anställda utvecklar och levererar miljöteknik för rening och återvinning av förorenade vätskor till industrin, vattenverk och värmekraftverk. Bolaget har precis börjat tillämpa korttidsarbete i vissa delar av organisationen. Medan andra fortsätter i stort som vanligt.

 

– Vår servicesektion har ganska mycket att stå i nu. Vanligtvis servar vi kundernas maskiner i semestertider. Men nu har många av våra kunder stängt ner sin produktion helt eller delvis och maskinerna står stilla och då passar det bra att göra servicen redan nu. Vi har pushat för detta i nyhetsbrev och det är många som nappat på erbjudandet, berättar Herman Selin, som är avdelningschef för skärvätskerening och spånhantering.

 

Genom utbildning kan vi komma starkare ur krisen

Att använda tiden som inte längre är arbetstid till kompetensutveckling var ett snabbt och lätt beslut för Mercatus Engineering.

 

– Vi satsar hårt på utbildning därför att vi är övertygade om att det är så vi kan komma starkare ur krisen.

 

Sedan tidigare är företaget med i det kompetenshöjande projektet SIK (Smart Industri Kalmar Län) som finansieras av Europeiska socialfonden och de deltagande företagen. Projektet ska ge ett kunskapslyft bland personal och ledning i teknik- och miljöföretag i länet för att säkerställa individens attraktivitet på arbetsmarknaden och företagens fortlevnad på lång sikt. Utbildningarna har tagits fram i samråd med näringslivet och spänner över allt från CNC-bearbetning till affärsutveckling och styrelsearbete.

 

– Våra medarbetare får välja utbildningar ganska fritt, bara de stämmer av med sin chef. De kan dels välja sådana kurser som de har direkt nytta av i sitt arbete. Men de kan också välja sådant som är kopplat till den egna personliga utvecklingen, det tror vi är viktigt för motivationen, säger Herman Selin.

Herman Selin menar att i kristider handlar det om att bidra med det man kan. Som exempelvis att höja kunskapen hos sina kunder.
Herman Selin menar att i kristider handlar det om att bidra med det man kan. Som exempelvis att höja kunskapen hos sina kunder.

Höjd kompetens ger win-win för alla

På Mercatus Engineering nöjer man sig dock inte med att kompetensutveckla de egna medarbetarna. De vill även utbilda sina kunder.

 

– Det handlar om att bidra med det man kan. Därför har vi frågat utvalda kunder om de är intresserade av kostnadsfria utbildningar inom bland annat rening av skärvätskor och hantering av metallspån, berättar Herman Selin.

 

Han och hans kollegor funderade över vilka av företagets kunder som kunde tänkas vara mest intresserade av utbildning och landade i att det var återförsäljarna av bearbetningsmaskiner. Där fanns det mest att vinna.

 

– Om återförsäljarna får ökad kunskap om vilken typ av reningsanläggning som passar bäst till en viss process och hur den ska dimensioneras så underlättar det också vår vardag. De får hjälp att välja rätt oavsett om de sedan väljer att köpa reningen från oss eller från ett annat företag. Rätt hanterade vätskor bidrar också till en bättre arbetsmiljö, vilket är ytterligare en vinst, konstaterar Herman Selin.

 

Bortom krisen: Klokare, effektivare och mer konkurrenskraftiga

Via nyhetsbrev och inlägg i sociala kanaler har de spridit sitt erbjudande och gensvaret har varit bra. Ett antal kurstillfällen är inplanerade, antingen på plats i kundens lokaler eller på distans via länk.

 

– I vår kommunikation har vi varit väldigt öppna för att kunderna gärna får komma med förslag på vad de skulle vilja lära sig, utöver de ämnen vi har föreslagit. Vi har också uppmanat dem att fundera över hur de kan bidra till vår utveckling. På Mercatus är vi alltid intresserade av ny kunskap och likväl som våra kunder kan lära av oss kan vi lära av dem.

 

Herman Selin berättar att en del av de företag de varit i kontakt med har varit oroliga över om de verkligen får utbilda sig under korttidsarbete. När korttidsarbete tillämpas kan kompetensutveckling ske under arbetsbefriad tid. På Tillväxtverkets webbplats kan man läsa följande:

 

”Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

 

De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet.”

 

– På Mercatus Engineering kommer vi att ta tillvara på tiden för både intern och extern utbildning, på så sätt hoppas vi komma tillbaka klokare, effektivare och mer konkurrenskraftiga, säger Herman Selin.

Publicerad 12 maj 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad