3 min lästid : 08 december 2021

Verktyget som underlättar arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är mycket att hålla reda på – men det finns hjälp att få. IA-systemet är specifikt utvecklat för teknikindustrin och är kostnadsfritt för medlemsföretag som har kollektivavtal.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att regelbundet undersöka och bedöma arbetsmiljörisker i verksamheten och vidta åtgärder för att ta bort eller minska desamma. Dessutom ska arbetsgivaren kontrollera att åtgärderna har haft avsedd effekt.

 

IA-systemet är ett webbaserat IT-stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Verktyget är framtaget av Afa Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och de branscher som använder systemet. Systemet anpassas efter branschernas risker och det finns ett system för teknikindustrin.

 

– IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära att både egna och andras erfarenheter. Alla företags-och personuppgifter är förstås anonymiserade, berättar Louise Godeau, som ansvarar för teknikindustrin hos Afa Försäkring.

 

Systemet följer SAM-hjulet

Att ha allt som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet samlat på ett och samma ställe är en fördel, menar hon.

 

– Systemet följer SAM-hjulet som består av kontroll, undersökning, riskbedömning och åtgärder. Det gör lättare för arbetsgivaren att följa upp risker och de åtgärder som görs. Det är ett enkelt sätt för medarbetare att rapportera och för t ex chefer att göra utredningar, vidta åtgärder och följa upp att åtgärderna haft önskad effekt.

 

IA-systemet täcker så väl reaktivt arbete i form av händelsehantering, som proaktiva delar i form av riskhanteringar. När det gäller hantering av händelser kan företag bland annat hantera arbetsmiljöhändelser, som andra avvikelser.

 

– Från systemet kan arbetsgivaren skicka digital anmälan till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Afa Försäkring (TFA).

Håll koll på riskerna innan de uppstår

IA-systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser.

 

– Det går också att planera in årets samtliga skyddsronder i förväg och göra så att alla deltagare får en inbjudan direkt till sin kalender. Det underlättar arbetet, säger Louise Godeau.

 

Företaget kan skapa egna mallar eller använda de som andra organisationer har delat med sig av.

 

– Genom att använda systemet kan arbetsgivaren göra bättre analyser. Man kan följa var man har högst risker i verksamheten för att sätta in preventiva åtgärder där. Exempelvis kan man enkelt se vid vilken aktivitet klämskador uppstår och om dessa leder de till sjukskrivning eller inte.

Louise Godeau Foto: Afa Försäkring
Louise Godeau Foto: Afa Försäkring

Internationellt gångbara

Systemet kan användas av företag i alla storlekar.

 

– De stora bolagen har ibland mer resurser i form av större HR-avdelningar som kan vara ett stöd, men mindre företag som inte har samma resurser till förfogande kan ha stor hjälp av systemet för att få överblick.

 

IA-systemet fungerar inte bara i Sverige. De är även översatta till ett 40-tal språk, vilket bör glädja de teknikföretag som har internationella ägare som kanske har andra arbetsmiljöregler att förhålla sig till.

 

– Det är möjligt att i systemet lägga till fält för parametrar som vi kanske inte använder i Sverige. Det går också att integrera med övriga system i verksamheten. Det är viktigt att de funkar i övriga miljöer, säger Louise Godeau.

 

Kontinuerlig utveckling med hjälp av användarna

Det finns förstås andra system för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men IA-systemets stora fördel är enligt Louise Godeau att det är branschspecifikt.

 

– Systemet för teknikindustrin har tagits fram i nära samarbete med Teknikföretagen, fackliga parter och medlemsföretag och utvecklas sedan kontinuerligt via en referensgrupp från företagen.

 

– Dessutom är både användandet och support av IA-systemet kostnadsfritt för företag och som har arbetsskadeförsäkringen TFA, vilken ingår i Teknikavtalet och Tekniktjänsteavtalet, påpekar Louise Godeau.

 

Publicerad 08 december 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad