6 min lästid : 06 mars 2019

Win-win för storföretag och startups

När etablerade företag och startups samarbetar får inte bara bolagen själva ett lyft, det kan också bidra till att öka innovationstakten och den ekonomiska tillväxten i Sverige. För själva ”matchmakingen” står sedan tre år tillbaka projektet Ignite Sweden – och resultaten har inte låtit vänta på sig: ”Vi har snabbt kunnat dubblera vår omsättning tack vare samarbetet”, säger Jonas Bäckman på Gemit Solutions.

Allt fler etablerade bolag söker sig till startup-världen för nya idéer och för att öka innovationstakten, vilket i sin tur innebär att kreativa startups kan få sina första kunder. Men det har inte varit lätt för de båda parterna att hitta varandra, fram till nu, vill säga. Sedan tre år tillbaka finns nämligen det nationella programmet Ignite Sweden vars syfte är att öka samarbetet mellan etablerade bolag och just startups.

 

– Det är ofta avgörande för startups att på ett tidigt stadium komma i kontakt med potentiella kunder. Och via Ignite kan vi ge dem en unik access till landets vassaste innovationsbolag – och de kan i sin tur dra nytta av startupbolagens lösningar. Så det är en riktig win-win-situation, säger Stina Lantz, projektledare på Ignite Sweden.

 

Ignite Sweden drivs av organisationerna THINGS – ett co-workingkontor på KTH, inkubatorerna LEAD, MINC, STING och UMINOVA samt Swedish Incubators and Science Parks (SISP). Initiativet är finansierat av Vinnova och Energimyndigheten.

Det är kostnadsfritt för startupbolag att vara med i programmet, det enda villkoret för att ansöka är att bolaget är registrerat i Sverige, är yngre än sex år samt att lösningen är skalbar. De etablerade företagen betalar i sin tur en avgift för att få hjälp att identifiera innovationspartners som är relevanta för just dem.

 

Själva matchmaking-processen är behovsbaserad, och den utgår från potentiell affärsnytta. I det inledande mötet med det etablerade företaget gör Ignite en behovsanalys, där man undersöker vilket område de har som mål att utvecklas inom under en treårsperiod. Utifrån det identifieras tre huvudområden och därefter börjar jakten på ett lämpligt startupbolag att samarbeta med.

 

Hittills har 70 etablerade företag, som ABB, Alfa Laval och Ericsson, länkats samman med 287 startupbolag via programmet. Och även om huvuddelen av medlemmarna verkar inom tillverkningsindustrin så finns det enligt Stina Lantz en spännvidd, allt från kosmetik till stål.

Stina Lantz
Stina Lantz, projektledare på Ignite.
Genom att vi hjälper startupbolagen att tidigt få en stark kundrelation i Sverige så stannar de i högre grad kvar.

För startupbolaget innebär samarbetet att de tidigt kan testa en affärsidé och få en första kund i en bransch de vill in i.

 

– Genom oss får de tillgång till personer på ett större bolag som annars är svåra att nå, och det är ovärderligt för dem. Inom programmet erbjuder vi dessutom stöttning, inom bland annat säljträning och juridik.

 

De etablerade företagen som deltar i programmet får tillgång till startupbolagets idéer och lösningar. På så sätt kan de utveckla både sina befintliga erbjudanden och ta fram nya.

 

Bakgrunden till Ignite-programmet är att konkurrensen om bolagen på Sveriges växande startup-scen är stor, och det är inte ovanligt att bolagen inleder internationella samarbeten, som ett exempel kan nämnas Googles köp av Limes Audio.

 

Det är här Ignite kommer in i bilden.

 

– Genom att vi hjälper startupbolagen att tidigt få en stark kundrelation i Sverige så stannar de i högre grad kvar, vilket ökar innovationstakten och den ekonomiska tillväxten i landet, säger Stina Lantz.

 

Förtroende är grunden till ett fruktsamt samarbete, vad har ni för metoder för att skapa tillit mellan er, de etablerade företagen och startupbolagen?

 

– Det handlar om att vi är konfidentiella i varje led och att samtliga parter skriver på avtal om hur allt ska gå till. Och sedan vi först startade Ignite som ett pilotprojekt så har vi byggt upp ett förtroendekapital genom att hela tiden leverera kvalitet.

Anna-Karin Lindblom
Anna-Karin Lindblom

Ett av företagen som är medlemmar i Ignite-programmet är Flir, världsledande leverantör av lösningar inom IR-teknologi, framförallt värmekameror till industrin och brandförsvaret. Anna-Karin Lindblom är produktchef och ansvarig för Flir Instruments innovationshub, och hon ser samarbetet med ett startupbolag som nödvändigt i en digitaliserad värld.

 

– Vi är duktiga på vår kärnteknologi, men när man utvecklats till ett stort teknikdrivet produktföretag så kan man i digitaliseringsåldern behöva förnya sig. Inom startupvärlden händer det mycket och det finns många snabbfotade bolag som ligger i framkant, inom exempelvis AI och VR.

 

Sedan augusti 2018 samarbetar Flir med startupbolaget Gemit Solutions. Tillsammans har de utvecklat en produkt som under våren släpps på marknaden. Det bygger på ett beslutsstödsystem för industriell data parat med värmekameror, vilket gör det möjligt att visualisera stora mängder data.  

 

– Gemit är experter på tidsseriedata, som gör det möjligt att förutspå potentiella fel i ett system. Och den tekniken har integrerats med våra kameror för att utveckla en produkt för inspektioner av industriutrustning, hos kunder som energibolag och olika typer av tillverkande industrier.

 

Ignite identifierade Gemit som lämplig samarbetspartner till Flir baserat på företagets mål att hitta lösningar som hjälper deras kunder att analysera stora mängder information. Och deras samarbete bygger på täta avstämningar där Anna-Karin Lindblom fått uppleva ett nytt sätt att arbeta.

 

– Som storföretag har man ofta krångliga processer medan man inom startups säger ”ok, nu kör vi”.  Det gäller att matcha ihop dessa världar. Vi har lärt oss att jobba agilt, att börja smått och testa oss fram.

Vi får tillgång till ny expertis och ny teknik, spännande sätt att tänka och arbeta.

Samarbetet innebär ett kreativt lyft som ökar företagets innovationsförmåga, menar Anna-Karin Lindblom.

 

– Vi får tillgång till ny expertis och ny teknik, spännande sätt att tänka och arbeta. Det ger oss en spets inom områden där vi inte är så starka. Och genom att vi kan testa nya områden, särskilt inom digital transformation, så kan det leda till mer innovativa lösningar för våra kunder.

 

Samtidigt finns det utmaningar i ett sådant här samarbete, fortsätter hon. En viktig fråga är vem som äger rättigheterna till de innovationer som utvecklas, och här gäller det att teckna avtal.

 

– Vi har skrivit ett avtal som reglerar mycket av vårt samarbete. Generellt så äger Gemit den del av lösningen som har med tidsseriedata att göra och vi kameradelen. Vi kommer också att licensiera teknologi från dem. För oss är det viktigt att de ska kunna växa, om de lyckas så hjälper det oss.

 

Det långsiktiga målet för samarbetet med Gemit är att utveckla nya lösningar för marknaden. Och framöver ser Anna-Karin Lindblom både utmaningar och möjligheter.

 

– Att samarbeta med startups spelar en väldigt stor roll för vår utveckling. Det gäller att hänga med och dra nytta av allt man kan göra inom det digitala. Det är särskilt viktigt med den ökande konkurrensen, från bland annat Kina.

Jonas Bäckman
Jonas Bäckman, grundare av startupen Gemit.

Jonas Bäckman är grundare av Gemit Solutions och han ser samarbetet med Flir som en språngbräda ut på marknaden.

 

– För oss innebär det här en enorm affärsmöjlighet, att vi får tillgång till Flirs kunder är helt outstanding. Jag vill inte nämna några exakta siffror, men vi har snabbt kunnat dubblera vår omsättning tack vare samarbetet.

 

Det rör sig om ett effektivt samarbete, fortsätter han, från första mötet i Ignites regi till en produkt redo för marknaden tog det endast tre månader. Och att det flutit på så bra beror på bolagens ömsesidiga respekt för varandras kompetensområden, och inte minst de tydliga avtalen.

 

– Vi har riktigt bra avtal som reglerar rättigheter till potentiella innovationer och det är jätteviktigt för att vi ska känna oss trygga med att bidra med våra lösningar.

 

Jonas Bäckman har ett tydligt mål för samarbetet med Flir och med andra storbolag: att ta sig från startupnivå till ett etablerat företag med många anställda. I dag består bolaget av fem personer och planen är att öka med tre per år de kommande två åren.

 

 Vad ser du för möjligheter framöver?

 

– Jag ser samarbetet som en start, att vi fick inblick i IR-världen har gett oss nya idéer.

Nu när vi kan samla stora mängder data på ett lättöverskådligt sätt är nästa steg att börja titta på AI, för att kunna prediktera framtiden, till exempel. Vi har ett sådant projekt på gång som jag inte kan berätta om än.

Publicerad 06 mars 2019

Text

Daniel Retz

Foto

Erik Thor