2 min lästid : 30 december 2019

20 tips för ökad innovation

Utan innovation riskerar företaget att hamna på efterkälken eller till och med gå under i en snabbt föränderlig värld. En mängd framgångsrika forskare och ledare i näringslivet har under åren gett sin syn på innovation i t:. Här ger vi er några av deras bästa tips och råd.

Mats Magnusson, Professor i produktinnovationsteknik och management på KTH:

Upprätta en struktur som säkerställer att innovationsarbetet inte blir individberoende.

 

Det handlar inte bara om att hitta rätt personer för att driva utveckling, de måste också få möjligheter och utrymme att agera. Säkerställ att företagets styrsystem och processer stödjer innovation – det bör inte hänga på enskilda individers initiativförmåga.

 

Diskutera hur överlevnaden på lång sikt ska säkras samtidigt som aktieägarna kanske vill ha avkastning just nu.

 

Innovationen rymmer två delar – dels skapandet av möjligheter och dels optimering. Fastna inte i ett ensidigt fokus på den senare delen.

 

För att driva kraftfull utveckling underlättar det om man vågar räkna med potentiella affärer och intäkter.

 

Thomas Dahlgren, vice president business development Atlas Copco:

Förlägg mycket av utvecklingen långt ut i organisationen – arbeta så nära kunder och användare som möjligt.

 

Ifrågasätt! Det finns alltid ett bättre sätt – inte bara när det gäller produkter utan all verksamhet i en organisation bör sättas under lupp.

 

Våga prova och misslyckas – misslyckanden kan ge avgörande insikter och lärdomar.

 

Integrera hållbarhetstänkandet i allt du gör, omvärlden kommer att kräva det och det lockar rätt sorts personer och kompetens.

 

Ashkan Pouya & Saeid Esmaeilzadeh, grundare Serendipity:

En initial utvecklings- och innovationsprocess som leder till en svårsåld produkt behöver inte vara ett misslyckande – kanske har ni lyckats bygga en kunskapsbas och en process som ni sedan bättre kan anpassa till omvärldens behov.

 

Det är viktigt att kunna backa och tänka om, testa tidigt i processen innan för många stakeholders och för mycket pengar är inblandade.

 

Riskhantera genom att arbeta med flera parallella spår.

 

Öva upp förmågan att skilja på upplevd risk och verklig risk.

Christian Sandström, forskare Chalmers och Ratio:

Ny teknik leder till spänningar mellan nytt och gammalt i företaget, vilket ibland kan paralysera ett helt företag. Några sätt att hantera disruption:

 

Hålla isär verksamheterna, så att olika grupper sysslar med den gamla respektive nya tekniken.

 

Starta business venture-enheter inom bolaget.

 

Peter Löfgren, vd SynerLeap (ABB):

Som stor aktör kan du bjuda in mindre men innovationsstarka aktörer som behöver draghjälp och dra nytta av deras kunnande. Tillsammans kan ni skapa nya möjligheter och bygga en beredskap för disruption.

 

Claudia Olsson, framtidsstrateg:

Säkerställ att all relevant data som finns i företaget används i utvecklingsarbetet.

 

Bygg nätverk och samverkansmodeller som ger möjlighet att erbjuda kunderna mer holistiska lösningar.

 

Synliggör etablerade traditioner och hierarkier i organisationen så att de inte blir en hämsko för utvecklingen.

 

Hjälp medarbetare att uppnå en högre digital kompetens – ju fler som kan bidra till innovation och utveckling, desto bättre. Skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.

Publicerad 30 december 2019

Text

Peder Lingdén

Illustration

Katy Kimbell