5 min lästid : 05 januari 2020

Här får studenterna bidra till en bättre arbetsmiljö

Tillsammans med Textilhögskolan i Borås, Smart Textiles och Science Park Borås vill Volvo låta studenter på högskolan utveckla smarta textila idéer för den moderna lastbilshytten. – Vi tittar ständigt på hur vi kan göra miljön ännu bättre för förarna. Tänk om vi till exempel kan hitta ett sätt att hålla koll på deras hälsotillstånd genom tekniska sensorer i textil, det hade varit fantastiskt för vårt säkerhetsarbete, säger Anders Nordén, Vice President Cab Technology hos Volvokoncernen.

Volvo och Textilhögskolan i Borås har tidigare samarbetat inom vissa specifika projekt, men då har det funnits en klar uppgift. Den här gången har studenterna fritt spelrum att utveckla idéer inom lastbilens miljö.

 

– Vi har utmanat dem att hitta idéer som kan bidra till en bättre miljö för förarna. Sedan är det tänkt att idéerna ska utvecklas och demonstreras i Do-Tank-Center i Borås, säger Anders Nordén.

 

Det hela började med att ledningen för Volvokoncernen och Högskolan i Borås träffades under Almedalsveckan för några år sedan. Där diskuterades om det var möjligt att använda ny textilteknik för att förbättra lastbilshytten. Det resulterade i att Volvo lånade ut en lastbilshytt till högskolan som nu används i utbildningssyfte. Lastbilshytten står uppställd i Do-Tank-Center i Textile Fashion Center.

Anders Nordén
Anders Nordén
Belinda Johansson. Prototypägare till "textil för att minimera slitage" som Belinda håller i är Gabriella Andersson Drugge, mastersstudent i textil produktutveckling.
Belinda Johansson. Prototypägare till "textil för att minimera slitage" som Belinda håller i är Gabriella Andersson Drugge, mastersstudent i textil produktutveckling.
Erik Valvring
Erik Valvring

– Syftet med Do-Tank-Center är bland annat att vara en Think Tank med fokus på förverkligande av idéer. Det är en samverkansarena där akademi, samhälle och företag kan arbeta tillsammans. När vi har bra processer mellan dessa aktörer så händer det saker. Det här projektet med Volvo är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan hjälpa till att hitta nya innovativa lösningar. Inredningen i lastbilshytten har stor potential att utvecklas som jag ser det, berättar Erik Valvring, Innovationsledare på Science Park Borås.

 

Samarbetsprojektet innebär en möjlighet för studenterna att hitta idéer för deras examensarbeten. Det ger samtidigt en unik möjlighet att få jobba med ett av världens ledande företag.

 

– Det är ju en fantastisk möjlighet att få samarbeta med Volvo och höra hur de tänker kring företagets utvecklingsarbete. Sedan ska det bli spännande att se hur vi studenter kan hjälpa dem framåt med våra idéer, säger Belinda Johansson, student på Textilhögskolan.

 

Utmaningen från Volvo var kort och koncis utan större begränsningar: hitta nya idéer för hur textil kan integreras i lastbilshytten som ger ett mervärde för våra kunder.

 

– Vi hade en större workshop och i min grupp diskuterade vi hur textilen kan förmedla en känsla genom att den känner av förarens puls. Ett annat spår var hur vi kan förbättra förvaringen i hytten med hjälp av textil och hur vi kan lösa det på bästa sätt, berättar Belinda Johansson, som är utbildad textilingenjör och nu läser ytterligare två år på masterutbildningen i textilteknik.

Prototypägarna till ”Sensorn” i bild är Gabriella Andersson Drugge, Jesmin Akhter, Luisa Katharina Euler, Maria Ydrefors,  Maximillian Köhnlein, Sabrina Kopf och Belinda Johansson, alla mastersstudenter i textil produktutveckling.
Prototypägarna till ”Sensorn” i bild är Gabriella Andersson Drugge, Jesmin Akhter, Luisa Katharina Euler, Maria Ydrefors, Maximillian Köhnlein, Sabrina Kopf och Belinda Johansson, alla mastersstudenter i textil produktutveckling.

Marie Widén är projektledare på Science Park Borås och förklarar hur arbetet är strukturerat för att fungera på högskolan.

 

– Vi har byggt upp det kring två kurser till en början som sker inom kandidat- och masterprogrammen. En av kurserna handlar om textil fördjupning där man har fokuserat på ljusspridning i hytten. Inom textil produktutveckling har man arbetat med slitage på förarsätet. Vi kommer att sammanställa de prototyper som utvecklas och visa upp dem i förarhytten framöver. Det blir som ett litet showroom där alla som vill kan ta del av arbetet, berättar hon.

 

Under hösten har kursen "Smart Textiles" startat inom Textilhögskolan med fokus på Volvohytten där studenterna har jobbat med sensorer och hur tekniska lösningar kan integreras i textilen i lastbilshytten.

 

Med över 450 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles en erkänd motor i svensk textilindustri och drivs sedan 2016 under Science Park Borås. Här används forskningskompetens för att skapa textila innovationer som gör världen lite smartare och bättre. Science Park Borås har ett samordningsansvar för Västra Götalandsregionen att jobba med klimatsmarta produkter och tjänster i allmänhet, inte bara textil. Do-Tank-Arena är en central plats i det arbetet där en plattform för teknik och elektronik är kopplat till textila innovationer.

 

– Vi kommer att fortsätta samarbetet och kopplar samman utvecklingsprojekt med volvohytten till ytterligare två kurser under våren 2020, så det känns spännande. Det sker en stor utveckling inom smarta textilier och det är kul att fordonsindustrin är intresserad att ta del av den senaste forskningen där textil och teknik integreras. Vi har ju tillgång till olika unika labbmiljöer på Textilhögskolan och det möjliggör för tester och prototypframtagningen, vilket är en stor fördel när man arbetar med innovation, säger Marie Widén.

Marie Widén
Marie Widén

För Volvos del är det extra viktigt att arbetet inte enbart mynnar ut i en rapport.

 

– Vi har ambitionen att det kommer fram prototyper som kan utvecklas till en kommersiell produkt till nytta för våra kunder, säger Anders Nordén.

 

Vad gäller utveckling i allmänhet så arbetar Volvo löpande med ett stort antal aktiviteter där de får feedback från förarna och användarna av deras produkter, allt från tester och kliniker till konkurrensanalyser.   

 

– Vi tittar hela tiden på intressanta samarbetsprojekt som vi kan ha nytta av, till exempel vid examensarbeten. Det finns ju Chalmers och många andra högskolor och universitet som är duktiga. Inom textilsidan är ju Högskolan i Borås med Textilhögskolan högst relevant för oss och nu provar vi ju en ny modell där vi förutsättningslöst lånar ut lastbilshytten till högskolan. Det ger oss samtidigt en möjlighet att berätta vilka utmaningar våra kunder möter, säger han. 

 

Anders Nordén ser fram emot fortsättningen på samarbetet.

 

– Vi vet inte vad som blir resultatet ännu, men förhoppningen är att vi kan hitta några innovativa idéer som går att utveckla och kommersialisera. Det finns ju ett antal olika områden som vi kan titta vidare på och förbättra, förklarar han.

 

För Belinda Johansson väntar examen till sommaren. Redan innan hon började studera fanns intresset för textil och teknik i kombination. Och hon vet vilket område hon vill jobba med.

 

– Jag vill jobba med hållbarhet och försöka förbättra och utveckla produktionen i textilbranschen. Jag har alltid varit intresserad av processen bakom textilen och produktutveckling så där ser jag min framtid. Det är ju extra kul med en koppling till industrin i det här projektet nu när jag snart är klar med min utbildning, avslutar hon.

Publicerad 05 januari 2020

Text

Henrik Eriksson

Foto

Sofia Sabel