2 min lästid : 06 september 2018

Ny form av intelligens gör industrin smartare

Artificiell intelligens är inte en ny teknik, men tack vare kraftfullare datorer, bättre maskinvara och kodning har nya användningsområden inom industrin uppstått. Smartare flöden för produkter och processer är ett exempel. Mer människoliknande robotar är ett annat.

De senaste åren har fält som maskininlärning och djupinlärning (maskininlärning med hjälp av neurala nätverk) gjort stora framsteg. Maskinvara och kodning förbättras snabbt. Dagens datorkraft och metodutvecklingen har möjliggjort ytterligare tillämpningar av industriell artificiell intelligens (AI).

 

AI används inom till exempel inköps- och lagerhantering, optimering av utgående transporter, förutsägande schemaläggning och underhåll.

 

Kognitiva tekniker är ett annat sätt att tillämpa industriell AI. Förståelsen för hur hjärnan fungerar har blivit allt mer sofistikerad, vilket gjort det möjligt att föra in element som härmar den mänskliga hjärnan i datorer. Egenskaper som röst- och mönsterigenkänning, naturlig språkinlärning och maskininlärning underlättas och kan användas i produktapplikationer som bäddar in tekniken i exempelvis en intelligent robot.

Fler borde lära sig AI och inte se det som ett hot utan som ett komplement i vardagen.

Siemens satsar stort på additiv tillverkning. AI underlättar bland annat processövervakningen, men kräver personal som kan tekniken. Forsknings- och utvecklingschefen Magnus Hallberg tror att industrin måste hitta nya rekryteringsvägar för att hitta kompetensen.

 

– Det kan vara svårt, även om det finns utbildningar. Någon som pluggar AI förväntar sig kanske att jobba på Google, inte att övervaka ett processystem i en klassisk tung industri.

Artificiell Intelligens kommer också få stor betydelse för cybersäkerhet, som till stor del handlar om att förebygga att något händer. AI kan reagera om något faller utanför ramen. I stället för att analysera enorma mängder data kan man fokusera på en väldigt liten mängd.

 

– Om man har gjort allt rätt och någon ändå hittar en väg in i systemet kommer AI in som en viktig komponent. Men hackers kommer säkert också att använda sig av AI, det måste man vara beredd på. Det är en viktig anledning att på ett tidigt stadium börja arbeta med AI inom security, säger Keijo Mononen, General Security Manager på Ericsson.

För de som är nära konsumenterna kommer AI att revolutionera hur man förutspår vad kunder vill ha.

Enligt Mats Magnusson, professor i produktinnovation på KTH, kan i stort sett alla branscher dra nytta av AI för sina affärer i framtiden.

 

– För de som är nära konsumenterna kommer AI att revolutionera hur man förutspår vad kunder vill ha. Med tillräckligt mycket data går det att se mönster, självklart ökar det möjligheterna till bättre matchning kring efterfrågan och utbud.

 

Till utmaningarna med industriell AI hör att 40 procent av ingående data är falsk och inte kan användas. AI är inte heller pålitligt nog att köras i molnet. För att bygga in trohet måste flera algoritmer köras samtidigt. Det är dyrt.

Publicerad 06 september 2018

Text

Minna Ulin

Illustration

Katy Kimbell