7 min lästid : 29 september 2021

Så drivs en innovations­motor

Chalmers Ventures omvandlar innovativa forskningsidéer till starka teknikföretag. Nu ökar inkubatorn trycket på att nya bolag är hållbara och jämställda. Vd Sara Wallin ger sin bild av framtidens utmaningar och hur de ska mötas.

Stengolven på Vera Sandbergs allé 8 i Göteborg är spegelblanka. Under pandemin har det mesta varit stängt på Chalmers tekniska högskola, men städarna har gjort sitt jobb. Sara Wallin är också en av få som varit på plats. I december tillträdde hon som vd på inkubatorn och riskkapitalbolaget Chalmers Ventures. Då hade hon redan koll på verksamheten.


– Som vd på Almi Väst investerade jag i flera hundra bolag per år och såg att många av de mest intressanta bolagen föds här. Bolag som kan skapa avkastning, stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att lösa stora samhällsproblem.

 

Var arbetet som du tänkt dig?
– Det är bättre! Kollegerna är otroligt engagerade. Det är en härlig stämning som gör att det är kul att gå till jobbet.

 

Sara Wallin har en lång karriär med ledande och strategiska befattningar inom områden som finansiering, entreprenörskap, riskkapital, marknadsföring och försäljning på sitt cv.


Nu ser hon fram emot att fortsätta på nästa kapitel.


– Jag tycker om att ha tydliga affärsmässiga mål och kunna se ett resultat, men vill samtidigt se att det jag jobbar med bidrar till något större. Att Sverige får fram nya techbolag kommer att vara avgörande för våra barns liv. Jag drivs av att få vara med och påverka den framtiden.

Chalmers Ventures rankas i dag som högst i Norden och topp 10 i världen på UBI Globals lista över världens bästa universitetsinkubatorer. Sedan 1999 har man stöttat över 600 startups och investerat i drygt 200 innovativa företag. Det sker i en tidig fas.


– Vi är med och skapar bolagen och bygger teamen från start, tillsammans med forskare och entreprenörer. Det är skillnaden om man tittar på andra riskkapitalbolag.

 

Det har hunnit hända massor under Sara Wallins korta tid på jobbet. Under 2021 har sju nya bolag startat. Samtidigt skalar flera av de befintliga upp. Just nu är det lättare än vanligt att växa med hjälp av externt kapital. Ett skäl är att pandemin har gett techbranschen en ytterligare uppväxling; hela världen behöver nya lösningar. Ett annat är att det finns gott om kapital.


– Räntorna är låga och börsen har gått bra. Det gör att kapitalet dras till tidiga skeden med relativt hög risk, men stor avkastningsmöjlighet.

 

Svenskt riskkapital finns främst i Stockholm, där finansmarknaden är koncentrerad. Det mesta har gått till molnbaserade lösningar och ”konsumentens internet”, exempelvis Spotify och Klarna. Under det senaste decenniet har också stora investeringar gjorts i grönt stål, uppbyggnad av batterifabrik och elflyg.

 

Sara Wallin ser ett behov av fler långsiktiga investerare. Aktörer som kan blicka 10 eller 20 år framåt.


– Utmaningen med riskkapital är att det till stor del är uppbyggt med korta fonder. Mycket av det vi jobbar med är omvälvande och tar lång tid att utveckla.

 

Det långsiktiga perspektivet finns hos staten och akademin. Även de riktigt stora bolagen har den typen av muskler och uthållighet, enligt Sara Wallin.


– Wallenberg satsar exempelvis mycket på grundforskning som betalar sig om kanske 50 år. Vi behöver fler sådana satsningar i Sverige, även från näringslivet.

 

Kan politiken göra något för att säkerställa det?
– Man jobbar redan med frågan, även på EU-nivå. Satsningen på deep tech är betydligt större i USA, men finns högt på EU:s agenda. Där tittar man på hur vi ska få fram revolutionerande teknik som löser dagens problem, men även bidrar till framtidens arbetsplatser och skatteintäkter. Vi konkurrerar med Kina och USA och får inte slå oss till ro.

 

Hur kan Chalmers Ventures bidra?
– Vi behöver visa att det går att kombinera en bra affär med en bra effekt. Då krävs fokus på både teknik och på kommersiell framgång: att bygga saker som folk vill använda. Vår affärsmodell visar att det går. Vi kombinerar just nu en hög avkastning med en positiv samhällseffekt.

Sara Wallin i samspråk med Isabella Palmgren, vd på portföljföretaget Mimbly.
Sara Wallin i samspråk med Isabella Palmgren, vd på portföljföretaget Mimbly.

Chalmers Ventures samverkar med näringslivet och industrin genom olika former av partnerskap. Konkret handlar det om kunskapsutbyte kring teknik och kommersiella behov, men även mentorskap och nätverkande. Industrin kan också komma in med nya teknikidéer, som matchas mot entreprenörer och formas till nya startups.


– Befintliga företag är ofta fokuserade på sin produktion, men i dag ändras förutsättningarna snabbt. Företagen måste förnya sig. Förvärv av startups är ett allt vanligare sätt att omvandla etablerade företag, säger Sara Wallin.


Hon skulle gärna se att etablerade bolag i ännu högre grad agerar mentorer i riktigt tidiga skeden, för att matcha startup-företagens idéer med stora behov på marknaden.


Och en sak till:


– Våga göra affärer med våra uppstartsbolag! Då driver ni en innovationskultur i hela Sverige. Att snabbt få sin första kund för att kunna testa och stämma av marknadens behov är nästan den bästa utvecklingen ett bolag kan få i en startfas.

 

Sara Wallin drar upp dörren till Chalmers entreprenörsby E-village, som är så ny att invigningen ännu väntar. Utöver ett 20-tal kolleger har hon också drygt 500 kontakter i portföljbolagen att hålla reda på. Många av dem sitter här.


– Att få vara i samma hus och jobba nära unga, hungriga entreprenörer med en massa spännande idéer ger en härlig energi. Jag ser fram emot att få möta fler. Det är först nu jag kan träffa alla fysiskt.


Hon slår sig ner bredvid Isabella Palmgren, vd på Mimbly, som tar en lunchpaus. Företaget utvecklar en produkt som kopplas till vanliga tvättmaskiner. Den återvinner vatten, sparar energi och filtrerar bort mikroplaster.


Andra bolag i Chalmers Ventures portfölj ägnar sig åt att förbättra säkerheten vid titthålsoperationer mot levercancer, cirkulär återanvändning av byggmaterial och säkrare självkörande bilar för att ta några exempel. De flesta har en sak gemensamt: tanken föddes i projekt eller forskning på Chalmers.


– Högskolan har gjort en unik satsning kring att bygga bolag runt sina tidiga idéer. Men ibland kommer idén utifrån och då får Chalmers bra saker att forska på. Så det går åt båda håll, säger Sara Wallin.

Är det bara män i styrelsen sätter vi en handlingsplan för hur vi ska jobba för att få in fler kompetenser.

Nu pågår spännande arbete inom en rad olika områden. Hon ser potential att bygga företag runt flera av dem i framtiden. Ett exempel är från energiforskningen.


– Chalmersforskare har under året lyckats utveckla ett återuppladdningsbart cementbaserat batteri. Ett tjugovåningshus skulle kunna lagra energi som i ett gigantiskt batteri. Tänk dig att bygga ett bolag runt den tekniken!

 

Allt fler inser allvaret i den globala klimatkrisen. Sara Wallin ser Chalmers Ventures satsning på innovativa teknikbolag som en viktig del av lösningen.


– Om vi ska klara de utmaningar världen står inför måste vi få fram helt nya sätt att göra saker på. Vi måste tänka nytt i alla branscher och alla led, från tillverkning och materialval till transport och konsumtion.

 

Hur kan ni tänka nytt?
– Vi lägger mycket energi på att nå ut ännu mer till Chalmers forskare. Många kanske inte tänker på företagande och entreprenörskap som en väg att nå ut med forskningen, men att bygga bolag är ett kraftfullt sätt att få ut sina idéer på världsmarknaden. Vi vill visa att tröskeln är ganska låg och att vi kan hjälpa dem.

 

I samband med att Sara Wallin tillträdde som vd sattes en ny strategi, som trycker mer på vikten av hållbarhet. Nu krävs att alla investeringar och nya bolag har bäring i ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål.


Jämställdhet är en annan hållbarhetsfaktor i fokus. I Europa går 93 procent av riskkapitalet till bolag grundade av män och 7 till mixade team och kvinnor. Motsvarande siffror för Chalmers Ventures investeringar var förra året 63 respektive 37 procent.


– Vi strävar efter mixade bolag. Både forskning och vår egen erfarenhet visar att jämställda bolag presterar långsiktigt bättre, därför jobbar vi aktivt med det.

 

Chalmers Ventures driver jämställdhetsfrågan utifrån ett affärsmässigt perspektiv.


– Som ägare är vi med och påverkar på olika sätt. Är det bara män i styrelsen sätter vi en handlingsplan för hur vi ska jobba för att få in fler kompetenser. Efter ett tag ökar jämställdheten. Bara att ta upp frågan på bordet påverkar.


Sara Wallin tycker att man är på rätt väg, men ser att det finns mer att göra och har planer för hur. Ett exempel är ökat samarbete med Chalmers Genie-projekt, som går ut på att få fler kvinnor att doktorera, forska och göra karriär inom teknikvärlden på hög nivå.


– Vi har börjat prata om hur vi som är i gränssnittet mellan teknikvärlden och riskkapitalvärlden kan samarbeta med projektet. Vi har ju samma utmaningar när det gäller att ta vara på hela potentialen.

Hon drar upp sitt passerkort och öppnar ännu en dörr. Den leder till Stena Center, en mötesplats för entreprenörer som är integrerad med Chalmers E-village. På väggen närmast dörren finns rad efter rad med plaketter som visar namnen på några av Chalmers Ventures drygt 80 portföljföretag.


Ett är Mimbly, vars vd vi hastade förbi tidigare. Företaget har dragit in många miljoner i riskkapital. Nu står Isabella Palmgren inför chansen att få in ännu mer. Hon är finalist i Postkodlotteriets Green Challenge, en av världens största tävlingar inom hållbart entreprenörskap. I slutet av året står det klart vem av de fem finalisterna som kammar hem förstapriset på 500 000 Euro, drygt fem miljoner kronor.


– Vi hoppas Isabella vinner. Hennes företag är jättespännande och ligger verkligen i tiden, säger Sara Wallin.

 

Vad tror du att svenska teknikföretag konkurrerar med på sikt?
– Impact tech handlar om att skapa tekniska lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Affärspotentialen är enorm. Här kommer svenska teknikföretag att ha sin USP.

 

Vad gör du själv om tio år?
– Jag kombinerar bra affärer med att göra skillnad för vår framtid! Som jag känner just nu är det på Chalmers Ventures. Jag trivs otroligt bra i den här miljön och tror verkligen att vi kan påverka. Jag vill skala upp och göra ännu mer.

Publicerad 29 september 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel