2 min lästid : 28 augusti 2018

7 tips för en lyckad prao

Den obligatoriska praon är tillbaka i skolan - en ypperlig möjlighet för teknikföretag att presentera sig för framtidens medarbetare. Här ger vi våra bästa tips för hur du ordnar en praoperiod som är givande för både företag och elev.

Sedan höstterminen 2018 är det obligatoriskt för alla huvudmän (kommuner eller fristående skolor) att ordna minst 10 dagars praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs åtta eller nio. Syftet med den återinförda praon är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

 

Prao är ett viktigt verktyg för att ge elever bättre förutsättningar att göra välinformerade val i framtiden. Och för företag att göra sig synliga för morgondagens kompetens. En framgångsrik praktik kan vara ett första steg till en framtida medarbetare.

 

Här är sju tips för en lyckad prao:

  • Var tydliga i er kommunikation, till exempel på er webbplats och mot högstadieskolor och berätta om vilken slags prao ni kan erbjuda och vad ni letar efter hos eleven.

 

  • Handledaren är jätteviktig, välj handledare med omsorg.

 

  • Träffa praoeleven någon/några veckor innan första arbetsdagen och gå igenom praktisk information, vad praoeleven kommer att få syssla med i grova drag och prata om både elevens och era förväntningar. Förberedelse visar att ni är engagerade och det är en förutsättning för att också kunna engagera eleven.

 

  • Se praoperioden som en del av ert strategiska arbete med kompetensförsörjning. Eleven får möjlighet att känna efter om detta är något hen vill göra i framtiden och ni kan se till att få veta mer om vad kommande arbetskraft önskar och förväntar sig.

 

  • Se till att förankra praon på hela arbetsplatsen. Även om inte alla kommer att vara involverade så är det viktigt att alla är med på tåget.

 

  • Och glöm inte stämma av regelverket – vad får en praoelev göra på er arbetsplats?

 

Vill du veta mer? Besök Teknikföretagens webb – där finns fördjupande läsning för medlemsföretag i Teknikföretagen.

Publicerad 28 augusti 2018

Text

Li Ljungberg

Foto

Emilia Bergmark-Jiménez