4 min lästid : 10 mars 2021

Så attraherar företag unga talanger

Företagen slåss om samma kompetens – hur ska man som arbetsgivare skilja sig från mängden? Vi har frågat en expert som granskat en undersökning som omfattar 6 000 unga i början av karriären. Vad värdesätter de vid val av arbetsgivare?

Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö är de faktorer som väger allra tyngst när unga talanger ska välja arbetsgivare.

 

Det visar bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Works årliga undersökning Young Professional Attraction Index bland 6000 personer, varav närmare hälften återfinns inom teknik och it. Med ”young professionals” menas personer som är i början av sin karriär och som har arbetat max 5 år efter examen.

 

Hur kan ni involvera fler i rekryteringsprocessen?

Extra viktigt är trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö för personer inom it.

 

– Det hänger ihop med att programmerare och utvecklare ofta jobbar i team och de övriga i teamet kan antingen ses som en möjliggörare eller en bromskloss för den egna prestationen, berättar Markus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work.

 

Företag som vill attrahera dessa personer bör ställa sig frågan hur bra man är på att marknadsföra den sociala arbetsmiljön.

 

– Fundera över hur ni kan involvera fler i rekryteringsprocessen. Kanske kan kandidaten äta lunch med hela teamet eller så kan en del av intervjun ske med en framtida kollega. Om ni lyckas göra detta något bättre än konkurrenterna har ni garanterat en fördel gentemot dem!

Markus Åberg Foto: Academic Work
Markus Åberg Foto: Academic Work

Våga nörda ner er

Intressanta och utmanande arbetsuppgifter är den näst högst rankade faktorn i undersökningen och kniper också förstaplatsen bland ”young professionals” inom teknik. För teknikföretag som vill få ett försprång gentemot konkurrenterna i kampen om kompetensen finns det några saker att göra, konstaterar Markus Åberg. Det handlar framför allt om att förtydliga vad personen ska få jobba med och varför företaget behöver just den personens kompetens. Det är attraktivt med tydlighet.

 

– En ingenjör är ju en problemlösare, så mitt tips är att tydligt beskriva vad det är för intressant problem som man får vara med och lösa på ert företag. Generellt sett tenderar företag att vara alltför svepande i sina beskrivningar av detta. Men vår undersökning visar att unga talanger vill veta mer i detalj vad den tekniska utmaningen är. Våga nörda ner er!

Lär av startups

Men företag behöver också bli bättre på att berätta om organisationens övergripande utmaning och sätta det i ett samhällsperspektiv. Till exempel, ”vi jobbar med att lösa klimatkrisen genom x och y”.

 

– Inspireras gärna av startups. De har ofta startats kring jätteintressanta utmaningar och de är mycket tydliga och bra på att tala om det. De är många gånger faktiskt så bra att seniora ingenjörer kan tänka sig att gå ner i lön för att få jobba där. Se till att hitta den intressanta utmaningen, den kommer alltför sällan fram i platsannonser eller ens i rekryteringsprocessen. Var spetsig och tydlig!

 

Att företaget man söker sig till tar ett samhällsansvar är mycket viktigt för en majoritet av deltagarna i undersökningen.

 

– Hela 82 procent anser att det är viktigt eller avgörande att en framtida arbetsgivare tar ansvar för klimatet och miljön, säger Markus Åberg.

 

Led tydligt – och omtänksamt

Gott och tydligt ledarskap är också något som unga i början av karriären rankar högt. Man vill känna att ledningen är närvarande, särskilt nu i oroliga tider.

 

– Hur och om vad hör den närmaste chefen av sig till medarbetare som sitter hemma och jobbar? Hör chefen av sig för att kolla hur medarbetaren mår eller hör personen bara av sig i rena arbetsfrågor? ”Young professionals” vill se mer än bara det sistnämnda – omtanke är efterfrågat. Som närmaste chef måste du visa att du bryr dig om dina medarbetare!

Även när det gäller det högre ledarskapet har unga talanger förväntningar.

 

– Hur tydlig är högsta ledningen med vad som gäller framåt för företaget? Det behöver inte vara så att ledningen fattar dåliga beslut, men man berättar inte vad man beslutat eller är väldigt knapphändig med information. Det uppfattas lätt som hemlighetsmakeri och det inger inte förtroende. Tydlig kommunikation från ledningen gör att ni uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare!

 

Jämställdhet värderas högre av kvinnor

En ny faktor som seglat upp på tio-i-topplistan vid valet av arbetsgivare är jämställdhet och mångfald. Men det är en stor skillnad mellan hur män och kvinnor värderar detta hos en framtida arbetsgivare. Dubbelt så många kvinnor som män tycker att jämställdhet och mångfald är viktigt.

 

– Vill företaget attrahera fler kvinnor måste man vara beredd att fundera över hur man svarar på frågan om hur arbetsgivaren jobbar med mångfald och jämställdhet. Var ärliga när ni berättar hur långt ni har kommit i detta arbete och vad ni har kvar att göra, uppmanar Markus Åberg.

 

Berätta hur ni kommer att vara relevanta i framtiden

Det är sjätte året i rad som undersökningen Young Professional Attraction Index genomförs. Nytt för i år är den vikt som unga i början av karriären fäster vid arbetsgivarens ekonomiska hållbarhet. Detta som en följd av coronapandemin och den osäkerhet den skapat.

 

Till exempel har jobb i den offentliga sektorn blivit mer eftertraktade, såväl Regeringskansliet som Försvarsmakten har ökat i popularitet, därför att de upplevs som trygga arbetsgivare i oroliga tider. Medan man är mer skeptisk mot andra branscher och ställer sig frågan: Vad händer i nästa kris - kommer min arbetsgivare att finnas kvar då?

 

– Berätta gärna för kandidater och påminn även era medarbetare om era långsiktiga planer och ambitioner. Hur kommer ni att vara relevanta i framtiden, och kanske rentav ett tydligt syfte varför ni finns till? Har ni bra svar på detta inger det både en trygghet i att ni tänker på framtiden, och en tydlighet i varför man är stolt och motiverad att jobba hos er, säger Markus Åberg.

Publicerad 10 mars 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Emilia Bergmark-Jiménez