7 min lästid : 11 juni 2017

Saab söker framtidens kollegor i stallet

Saab vill ha fler kvinnliga medarbetare och chefer och har siktet inställt på stallet. En stor sponsorsatsning på ridsporten ska göra företaget synligt på nya arenor. Anna Brolén är chef – och ryttare. Nu är hon en av ambassadörerna som ska få hästtjejer intresserade av jobb på Saab.

Mazetti trampar i boxen och blickar ut över Billdals okända marker, långt från stallet hemma i Mjölby. Anna Brolén lugnar hästen med några ord och fortsätter att rykta den redan glänsande pälsen. Snart ska de rida för Patrik Kittel – dressyrens Zlatan. Det är stort. Men hennes uppdrag här är större än så. Saab vill ha fler som Anna Brolén. Tack vare sitt hästintresse och rollen som chef är hon företagets ansikte utåt i mötet med människorna inom ridsporten.


– Min huvuduppgift är att marknadsföra Saab som arbetsgivare i ett forum där jag stormtrivs. Det är världens bästa jobb. Jag brinner för ledarskap, för hästar, dressyr och träning.


Anna Brolén har drygt tio års erfarenhet av arbete som chef och projektledare. För två år sedan började hon på Saab i Linköping som chef för 20 medarbetare inom logistik, produktion och kvalitet. Hon sitter också i ledningsgruppen för avdelningen Vehicle Systems inom affärsområdet Support and Services.


För ett år sedan såg Anna Brolén en nyhet på Saabs intranät som hon genast fastnade för: Saab hade tecknat avtal med Svenska Ridsportförbundet och var grensponsor för dressyr. Företaget skulle också inleda ett samarbete med OS-ryttaren Kittel.


– Wow, vilken grej! Jag tyckte att det var ett jättebra initiativ och tänkte direkt på rekryteringsbasen. Jag känner många målmedvetna och drivna hästtjejer. Det är precis vad vi behöver på Saab.

Anna Brolén
Oavsett om det är i stallet eller på jobbet måste vi ha en vilja för att nå våra mål, vi måste veta vad vi gör och skaffa ny kunskap hela tiden.
Ridsport är landets näst största ungdomsidrott, den fjärde största tävlingsidrotten och den idrott som har störst andel kvinnor (90 procent).
Ridsport är landets näst största ungdomsidrott, den fjärde största tävlingsidrotten och den idrott som har störst andel kvinnor (90 procent).

Vi lämnar stallet och backar tillbaka några timmar i tid och plats. I konferenssalen på Hotel Panorama i Göteborg ska första delen av programmet för Patrik Kittel Dressage Tour dra igång. Skratt, småprat och förväntansfullt sorl sprider sig. Anna Brolén står längst fram och ler.

 

Vilken härlig energinivå det är här inne, utbrister hon.

 

I stolarna sitter mestadels kvinnor, alla aktiva inom hästsporten. För många hägrar säkert redan eftermiddagens program, möjligheten att lyssna på och ställa frågor till dressyrstjärnan på Billdals ridanläggning.

 

Nu är Anna Broléns uppdrag att väcka deras intresse för Saab, visa att företaget uppskattar och har behov av egenskaper som formas i stallet. Hon är noga med att plocka fram gemensamma nämnare för företaget, ledarskap och sporten.

 

Så vad förenar ett högteknologiskt försvars- och säkerhetsföretag och ridsport? Framförhållning är en av aspekterna som Anna Brolén lyfter fram. Saab planerar för långsiktighet och hållbar tillväxt, precis som ryttare, uppfödare, unghästutbildare och andra grupper inom sporten måste göra. En annan gemensam aspekt är normer. Hon ser en direkt koppling mellan Saabs värderingar – vilja, kunnande, förtroende – och ridsportens ledstjärnor.

 

– Oavsett om det är i stallet eller på jobbet måste vi ha en vilja för att nå våra mål, vi måste veta vad vi gör och skaffa ny kunskap hela tiden. Det är också nödvändigt att bygga upp ett förtroende med teamet runt oss. De värderingarna bär jag med mig både som ryttare och när jag arbetar med mina medarbetare som chef.

 

För Saab är rekryteringspotentialen en stark drivkraft i samarbetet. Ridsporten fostrar utövare som tidigt lär sig ta ansvar, fatta beslut och är uthålliga och företaget har ett behov av starka ledare och högpresterande medarbetare.

 

Men företaget ser också en chans att vara med och utveckla en sport som är ganska traditionell och inte riktigt har anammat teknik som en möjlighet att komma vidare.

 

– Saab kan bidra med innovation. Vi kan hjälpa ridsporten att få en skjuts framåt, uppåt och på bredden medan sporten har människorna som vi vill jobba tillsammans med, det är själva ekvationen, säger Anna Brolén.

 

Hon tycker att det är intressant att föreläsa för en målgrupp som kanske inte i första hand är på plats för att ta till sig information om ett teknikföretag.


– Saab sponsrar inte ridsporten för att sälja produkter, utan vill få uppmärksamhet och bli igenkänd som en möjlig arbetsgivare. Många tycker att det är positivt att Saab ser en potential i ridsporten och inte minst i dressyren. Jag blir själv lite smickrad av att det är här vi ska synas.

Enligt Svenska Ridsportförbundets statistik är ridsport landets näst största ungdomsidrott (bara fotbollen är större), den fjärde största tävlingsidrotten och den idrott som har störst andel kvinnor (90 procent). Runt en halv miljon människor ägnar sig åt hästar, antingen i tävlingsverksamhet eller som hobby.

 

Att sporten är så stor är en anledning till Saabs intresse. En annan är att så många utövare är kvinnor. Saab har tydliga mål om könsfördelning. Fram till år 2025 ska 30 procent av medarbetarna i Sverige vara kvinnor och andelen kvinnliga lönesättande chefer ska ligga på 35 procent (i dag drygt 28).

 

Saabs HR-direktör Lena Eliasson ser egentligen ingen skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap, framgångsfaktorerna handlar om individen snarare än könet. Men att få in kvinnor är viktigt.


– Jämställdhet är en grogrund för kreativitet och innovation och att få in fler perspektiv berikar företaget. Dessutom utgör kvinnorna en allt större del av rekryteringsbasen, eftersom andelen som söker till ingenjörsutbildningarna glädjande nog ökar, säger hon.

 

Samarbetet med ridsporten är en av många pusselbitar i arbetet med att locka kvinnorna.


– Det är ett konstruktivt sätt att få ut vårt varumärke i forum där många kvinnor och tjejer finns, säger Lena Eliasson.


Saab uppmuntrar en prestationsinriktad ledarskapskultur. Företaget har ett flertal program för utveckling av ledarskap och har utvecklat en process för att identifiera och utveckla talanger. Hur många av dessa chefsämnen som har vistats i stallet är oklart, men Lena Eliasson tror att det är vanligt. En bakgrund inom hästsport är inget kriterium för att bli chef, men hon ser många bra ledaregenskaper hos människor som är eller har varit ryttare.


– Att ta kommandot över en häst som kan väga 700 kilo kräver goda kunskaper i kommunikation och samarbete. Hästmänniskor lär sig att ta ansvar och att sätta upp långsiktiga mål i unga år. Alla de komponenterna är värdefulla för oss som arbetsgivare.

 

Att kvinnor med hästerfarenhet utvecklar ledaregenskaper som de får nytta av i arbetslivet är inte bara en känsla. Det finns även forskning som pekar på det. Lena Forsberg vid Luleå tekniska universitet har studerat ämnet. Hennes doktorsavhandling ”Manegen är krattad, om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter” från 2012 beskriver bland annat hur flickor positionerar sig som ledare i mötet med hästen. Hästens inte helt ofarliga karaktär gör att de tvingas bli tydliga, aktionsinriktade och bestämda, något som bidragit till att en självbild som karaktäriseras av handling, mod och tydlighet utvecklas.

På jobbet är det väldigt lätt att ta för givet att andra uppfattar vad jag kommunicerar, men det gäller att hela tiden checka av att vi har samma bild av vad som händer.

Vi är tillbaka i stallet på Billdals ridanläggning. Mazetti har fått på sig vita benlindor och manen är elegant friserad i en tät rad av knoppar. Anna Brolén stryker hårgelé över några motsträviga tageltestar och är sedan nöjd.


Hon tänker mycket på kopplingen hästerfarenhet och ledarskap, inte minst sedan hon började föreläsa om ämnet under Saabs ridsportsatsning. Det finns flera gemensamma nämnare, inte minst när det gäller kommunikation, som hon ser som ledarskapets svåraste del.


– På jobbet är det väldigt lätt att ta för givet att andra uppfattar vad jag kommunicerar, men det gäller att hela tiden checka av att vi har samma bild av vad som händer. I stallet är den stora skillnaden att Mazetti och jag inte pratar samma språk. Hästar drar inte heller egna slutsatser, de är här och nu och tolkar ett budskap utifrån sina senaste referenser.


Anna Brolén växte upp med hästar och känner igen sig i forskningens teser. Livet i stallet med ponnyn Turbin har format grunden i hennes ledarskap. Efter ett drygt 20 år långt uppehåll från hästarna köpte hon Mazetti för åtta år sedan och i vuxen ålder har ledarförmågan utvecklats mer på arbetet än i stallet.


– Eftersom jag har jobbat som chef längre än jag jobbat tillsammans med Mazetti så tar jag också med mig ledarskapsegenskaperna från jobbet till hästen.

Hur är du som chef på Saab?


– Jag är väldigt medveten om hur jag beter mig och fokuserar på att vara så situationsanpassad som jag kan, mot uppgiften men framför allt mot olika medarbetare. Min styrka är att jag är lyhörd, bra på att lyssna och samtidigt tydlig och kommunikativ.


Anna Brolén gillar att vara ledare, generellt och på Saab. För henne innebär ansvar och befogenheter en slags frihet. På jobbet vet hon vad som ska levereras, men är fri att forma vägen till målet tillsammans med sina medarbetare.


Sedan i våras är Anna Brolén involverad i ett av Saabs mentorprogram. Under ett år ska hon coacha en mer oerfaren chef genom att förmedla tips, verktyg och erfarenheter. Samtidigt får hon själv nya infallsvinklar på ledarskapet.


– Det är väldigt givande utifrån det perspektivet. Och för Saabs del skapar det här grunden till en ledarskapskultur där man överför bra egenskaper till nya ledare, det blir en form av utväxling och tillväxt på mentorernas ledarskapsförmågor.


Anna Brolén strävar alltid efter utveckling och tycker att det ger mycket tillbaka att få arbeta med människor. På jobbet sporras hon av att få fram arbetsglädje och teamkänsla, att klara av utmaningar tillsammans med medarbetarna.


– Att sedan få se hur individerna växer med prestationen av att ha klarat ansträngningen är verkligen en häftig känsla. Det är ungefär som när jag och Mazetti gjort något bra tillsammans!  

 

Hon placerar sadeln på hästens rygg och rättar till det vita sadeltäcket, som på ena sidan pryds med Saabs broderade logga. Snart börjar Patrik Kittels clinic, en ridlektion med en av världens bästa ryttare och dessutom inför fullsatta läktare. Det är lite nervöst. Mazetti är viljestark och har mycket egna idéer och med ett djur kan man aldrig vara riktigt säker på hur det ska gå. Nu gäller det att få honom att fokusera på den gemensamma uppgiften.


Anna Brolén stryker hästen över halsen.


– Han är min bästa kompis och ledarskapscoach. Jag måste hela tiden tänka på hur jag beter mig och vilka signaler jag sänder. Han märker direkt om något är på gång. Jag tror att han är mycket mer lyhörd för mig än vad jag är för honom.

Publicerad 11 juni 2017

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel