3 min lästid : 05 april 2023

Höga räntor kan sänka olönsamma zombieföretag

Risken för en bankkrasch verkar ha blåst över men det finns andra faror som lurar bakom hörnet, menar Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall. – De här företagen har överlevt på nåder.

Den senaste tiden har det blåst ordentligt inom banksektorn. En rad amerikanska banker gick för några veckor sedan omkull och oron spred sig även till Europa där den schweiziska staten tvingade fram en försäljning av Credit Suisse till konkurrenten USB som fick köpa banken för en spottstyver.

 

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, konstaterar att det handlar mycket om förtroende och psykologi. Om en banks kunder börjar tvivla på dess förmåga att garantera deras tillgångar kan det leda till en så kallad bankrusning där kunderna snabbt tar ut sina pengar och därmed sänker banken.

 

– Ta Deutsche Bank häromveckan till exempel. Alla vet att den har haft problem, men det har inte utlöst några bankrusningar tidigare. Sedan kommer den här kollapsen i Silicon Valley Bank och i andra amerikanska banker. Då blir marknaden och kunder nervösa. Kan det finnas underliggande problem som vi inte känner till? resonerar man. Det var därför Deutsche Banks aktier sjönk som en sten, säger Mats Kinnwall.

Mats Kinnwall. Foto: Viktor Fremling.
Mats Kinnwall. Foto: Viktor Fremling.

För att undvika en möjlig bankkris måste marknaden övertygas om att det inte finns någon risk för att bankerna ska gå omkull. Något som skulle kunna utlösa en finanskris.

 

– Nu har det lugnat ned sig och det beror på att världens stater och centralbanker har gått ut och garanterar de finansiella systemen. Man säger helt enkelt att vi betalar vad det än kostar. Då lugnar marknaden ned sig.

 

Så, är faran då över?

 

Nej, menar Mats Kinnwall. Runt hörnet väntar ytterligare en risk – de så kallade zombieföretagen. Det är företag som inte tjänar tillräckligt med pengar för att täcka sina skulder och som har överlevt tack vare den långa perioden av extremt låga räntor.

– De här företagen har överlevt på nåder. Men när nu räntorna snabbt har stigit kommer de att få problem, eftersom de måste börja betala mycket mer pengar för att betala räntorna på lånen.

 

Fler zombieföretag än tidigare

 

Forskning visar att andelen zombieföretag har stigit från knappt två procent i mitten av 1980-talet till omkring 15 procent 2017 i OECD-länder. I Sverige kunde cirka två procent företag identifieras som zombieföretag i början av 1990-talet. I slutet av 2010-talet var den siffran cirka 12 procent.

 

När räntorna nu snabbt stiger är frågan hur länge finansiärer och banker är redo att hålla zombieföretagen om ryggen, vilket betyder att risken för att de nu börjar gå i konkurs är påtaglig.

 

– Ja, eftersom räntorna har stigit så snabbt och kraftigt. Banker och andra finansiärer har låtit dem överleva för att undvika de förluster som uppstår när företag går i konkurs. Den senaste tidens oroligheter inom banksektorn kan ju leda till att man börjar ställa tuffare krav och att man blir mer återhållsam med fortsatta krediter.

 

– Man kan tycka att en ränta på fyra procent inte är så mycket, men om den stiger från 0 – 0,5 procent till fyra är det flera hundra procent, och har du stora skulder kan det bli svårt att betala om dina intäkter är låga, fortsätter Mats Kinnwall.

 

Bättre marginaler än finanskrisen

 

Finns det särskilt många zombieföretag i någon bransch?

 

– Det är svårt att säga. Jag tittade på en studie som har genomförts av USA:s centralbank Federal Reserve och den visade att de fanns lite överallt i USA:s ekonomi. Kanske med en liten övervikt inom detaljhandeln och viss tillverkningsindustri. Man kan också misstänka att de finns i tech-sektorns startupföretag, säger Mats Kinnwall.

 

Kan en konkursvåg bland zombieföretagen utlösa en större kris?

 

– Det beror på vilket tidsperspektiv man har. Om en massa företag börjar gå omkull och personal måste sluta kan det förstärka en konjunkturnedgång. Men jag tror också att det kan vara nyttigt med en hälsosam utrensning av de här företagen på sikt eftersom de konkurrerar med mer livskraftiga företag. Det hämmar tillväxtförmågan i ekonomin, konstaterar Mats Kinnwall.

 

Men på det stora hela tror Mats Kinnwall inte på en stor global finanskris.

 

– Vi har bättre marginaler i banksystemet nu än vid den stora finanskrisen 2008 – 2009. Världens centralbanker och myndigheter är också medvetna om farorna med att låta en finanskris sprida sig och är bättre förberedda att ta till åtgärder.

Publicerad 05 april 2023

Text:

Martin Berg

Foto:

Shutterstock