– Vår fysiologiska hjärtpump skulle kunna ge patienterna ett bra liv, säger Azad Najar som är läkare och grundare till medtech-företaget Realheart. Här i företagets testlabb tillsammans med företagets vd Ina Laura Perkins.

Företaget med hjärtat på rätta stället

Det Västeråsbaserade medtech-företaget Realheart håller på att ta fram världens första konstgjorda fyrkammarhjärta, som enligt företaget ska imitera det riktiga hjärtat bättre än andra hjärtpumpar. – Vi finns för att rädda livet på miljontals människor, säger grundaren Azad Najar, vars kusin levde med hjärtproblem.

64 miljoner människor i världen lever med hjärtsvikt, då hjärtat inte orkar pumpa så mycket blod som kroppen behöver och cellerna därmed får för lite näring och syre. Samtidigt finns ett mycket begränsat antal donatorhjärtan för dem som får allvarlig hjärtsvikt och som behöver en transplantation. I Sverige utförs 60 transplantationer varje år, och av de ungefär 250 000 patienter som lever med hjärtsvikt dör 3 500 personer.

 

– De flesta har varit sjuka i tio år, till slut kan de knappt röra sig. Deras hjärta pumpar två liter per minut och rädslan finns där hela tiden. Vår fysiologiska hjärtpump skulle kunna ge patienterna ett bra liv, säger Azad Najar som är läkare och grundare till det Västeråsbaserade medtech-företaget Realheart.

 

Idén med Realhearts konstgjorda fyrkammarhjärta är att det härmar det mänskliga hjärtats funktion. Ett hjärta består av fyra hålrum, två förmak upptill och två kamrar nedtill. Däremellan finns ett plan med klaffar, som kan röra sig, och det är den rörelsen som pumpar ut blod i kärlen.


– Den nedåtgående rörelsen är den som vårt hjärta härmar, förklarar företagets vd Ina Laura Perkins och visar en 3D-utskriven modell av hjärtat.

3D-printade plastmodeller av det konstgjorda hjärtat används för att testa utformningen i bröstet på avlidna människor. Detta för att säkerställa att produktdesignen är optimal för anpassningen till människokroppen. Inför testerna har hjärtpumpen testats i virtuella patienter som är ett slags digitala tvillingar som skapats utifrån riktiga hjärtsviktspatienters röntgenbilder.
3D-printade plastmodeller av det konstgjorda hjärtat används för att testa utformningen i bröstet på avlidna människor. Detta för att säkerställa att produktdesignen är optimal för anpassningen till människokroppen. Inför testerna har hjärtpumpen testats i virtuella patienter som är ett slags digitala tvillingar som skapats utifrån riktiga hjärtsviktspatienters röntgenbilder.

Till skillnad från dagens hjärtpumpar består Realhearts pump av två delar, två pumpar som motsvarar hjärtats höger- respektive vänstersida. Syftet med det är att höger och vänster pump inte ska pumpa lika mycket, den vänstra ska alltid pumpa lite mer för att förse även lungorna med syresatt blod. Precis så fungerar nämligen ett friskt hjärta.


– Det är just den här balansen som gör det svårt att utveckla ett konstgjort hjärta, men i vår lösning blir det tekniskt enkelt eftersom vi har två separata pumpar som styrs automatiskt, förklarar Ina Laura Perkins.


I pumparna finns sensorer som känner av vad patientens lungor behöver och vad kroppen behöver. Pumpen är via en kabel kopplad till en liten eldriven styrenhet, i storleksordningen stor iphone och på cirka 1,5 kg inklusive batterier, som bärs utanpå kroppen. Styrenheten har en algoritm som läser av trycket i patientens kropp och bestämmer hur mycket hjärtat ska pumpa i varje slag.

 

Produkten görs i plaster och metaller som redan används i implantat, som höftkulor, för att säkerställa bra materialval. Hjärtklaffarna är sådana som också redan används kliniskt.

 

Började för många år sedan


Realhearts och Azad Najars resa har varit både lång och krokig, men drivet har alltid funnits.

 

– Redan som barn hemma i Kurdistan var jag fascinerad av hjärtat. Jag växte upp med en hjärtsjuk kusin och såg på nära håll hur svåra problemen var och hur han ofta var sjuk, berättar Azad Najar.

Azad Najar var redan då dessutom både teknisk och innovativ och uppfann mekaniska, rörliga och elektroniska leksaker.

 

Det var när Azad Najar kom till Sverige från Irak i slutet av 90-talet och påbörjade processen med att överföra sin läkarutbildning till svensk legitimation, som idén till Realheart började gro.

 

Ett tv-program om hjärtpumpar på Discovery gjorde att Azad Najar slogs av att pumparna inte fungerade som det mänskliga hjärtat. Efter intensiva efterforskningar kom han till övertygelsen om att bara en fysiologisk hjärtpump som efterliknar det naturliga hjärtat kan både rädda livet på patienter med hjärtsvikt och ge bra livskvalitet.

 

– Ett naturligt blodflöde bör minska risken för biverkningar relaterade till blodskada, säger Ina Laura Perkins.

Idén med Realhearts konstgjorda fyrkammarhjärta kommer från grundaren Azad Najar.
Idén med Realhearts konstgjorda fyrkammarhjärta kommer från grundaren Azad Najar.

Efter år av arbete “hemma i källaren” i Västerås lyckades Azad Najar till slut att med små medel utveckla en prototyp, och 2007 grundade han och två affärspartners Scandinavian Real Heart AB.

 

Sju år senare blev den första riktiga versionen klar och samma år noterades Realheart på Spotlight Stock Market. Hjärtat utvecklades med allt mer avancerade tekniska lösningar och implantation gjordes på bland annat grisar.


– Jag grät av lycka när hjärtat pumpade och grisen mådde bra. Jag hade jobbat dygnet runt så länge. Problemen hade varit enorma, från tekniska och ekonomiska till kulturella. Jag kom från Kurdistan och ville utveckla ett mekaniskt hjärta, det verkade omöjligt. Men med hårt arbete, stark vilja och goda människor runt sig så kan man lyckas, säger Azad Najar.

Pumptester utförs i en testrigg som ser ut som en mängd lådor fyllda med vätska, men som är en simulator av människokroppen.
Pumptester utförs i en testrigg som ser ut som en mängd lådor fyllda med vätska, men som är en simulator av människokroppen.
Realheart, med grundare Azad Najar och vd Ina Laura Perkins, samarbetar med forskare och har ingenjörer på andra bolag.
Realheart, med grundare Azad Najar och vd Ina Laura Perkins, samarbetar med forskare och har ingenjörer på andra bolag.
I Västerås utförs många ingenjörstester på produkterna, för att säkerställa att den automatiska styrningen fungerar.
I Västerås utförs många ingenjörstester på produkterna, för att säkerställa att den automatiska styrningen fungerar.

Vision om permanent lösning


Det finns idag två pumpar på marknaden. I USA finns det första konstgjorda hjärtat, med en äldre teknologi med tryckluft som har räddat livet på tusentals patienter. Ina Laura Perkins förklarar att vissa av dess egenskaper däremot gör den opraktisk för patienten, som höga ljud från tryckluften, tung vikt på tryckluftsapparaten och låg batteritid.

 

Ett bolag i Frankrike adresserar vissa av problemen med en lösning som går på direktverkande el. Deras pump är tyst, har en något längre batteritid på fyra timmar och väger omkring tre kilo. Men i och med att deras “hjärta” har delar av ko-hjärtvävnad inuti, menar Ina Laura Perkins att det då krävs fler manuella steg i tillverkning, leverans och i operationssalen.


– Medan det vi jobbar mot är att ha ett lättproducerat hjärta, som man ska kunna skala upp och skeppa hit och dit. Det ska heller inte ha några extra steg som vårdpersonalen behöver göra. Vi tänker att det ska göras lätt för patienten, lätt för kirurgin och lätt för teknikerna att bygga, säger Ina Laura Perkins.

För att hålla nere kostnaderna tidigt i utvecklingen gjordes de första prototyperna av billiga lättåtkomliga material, som ballonger.
För att hålla nere kostnaderna tidigt i utvecklingen gjordes de första prototyperna av billiga lättåtkomliga material, som ballonger.
Produktkonceptet har gått från att vara en pump till två pumpar under utvecklingen. Detta för att säkerställa en enklare operation, bättre anpassning till patientens unika anatomi och en enkel teknisk lösning för att skapa god blodbalans till lungorna och kroppen.
Produktkonceptet har gått från att vara en pump till två pumpar under utvecklingen. Detta för att säkerställa en enklare operation, bättre anpassning till patientens unika anatomi och en enkel teknisk lösning för att skapa god blodbalans till lungorna och kroppen.

Nyligen registrerades varumärket även i andra länder och i dagsläget förbereder sig Realheart för att börja testa sin pump på människor. När alla tester och studier har samlats ihop och granskats är förhoppningen att påbörja transplantation på patienter. I så fall kommer det att ske på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ett av två sjukhus i Sverige som får utföra hjärttransplantationer.


Den långsiktiga visionen är också att Realhearts hjärta ska kunna vara en permanent lösning, då det finns många patienter som aldrig kvalar in på väntelistan för transplantation, men fortfarande lider av allvarlig hjärtsvikt. Tidsperspektivet för att få användas som permanent behandling är dock svårbedömt.

 

– Vi rekryterar från hela världen, men vi försöker se till att vi har kompetensen här i Västerås, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.
– Vi rekryterar från hela världen, men vi försöker se till att vi har kompetensen här i Västerås, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

– Först ska patienter rekryteras och följas upp i sex månader efter insättning av pumpen. När man har bevisat att det funkar, då samlar man in mer data och använder den datan för att ansöka om att få använda det här som permanent behandling för den stora massan patienter, säger Ina Laura Perkins.

 

"En lysande framtid"


Realheart har nyligen tryggat pengar på kontot med en finansieringsrunda. Dessutom har de fått 2,5 miljoner euro från European Innovation Council Accelerator Award, ett bidrag som ges till innovativa bolag som har en lösning på ett globalt samhällsproblem, och precis vunnit affärstävlingen Business Sweden Catalyst. Ina Laura Perkins har också inbjudits att tala vid China Heart Congress.

På företagets kontor i Västerås sitter idag 12 personer plus några studenter, men globalt är det 50–60 personer som jobbar med projektet.

 

Realheart samarbetar med forskare och har ingenjörer på andra bolag, som hjärtpumpsbolaget Berlin Heart i Tyskland som gör insidan av Realhearts hjärta.

 

De har även ett samarbete med ett australiensiskt bolag som arbetar med styrenheten, och med Huddinge sjukhus där det artificiella hjärtat testas med människoblod. 

Framtiden är ljus, anser både Ina Laura Perkins och Azad Najar. Och det viktigaste är att komma fram till patienterna så fort som möjligt.

 

– Det gör ont att inte kunna hjälpa patienter omedelbart, men jag tror på en lysande framtid i och med nya möjligheter, ny teknik och innovation. Om 30–40 år har man kanske ett väldigt bra hjärta som man inte behöver oroa sig för alls, säger Azad Najar.

 

..........................................Fakta | Hjärtsvikt


De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och diabetes, men det kan även bero på fel på hjärtklaffar eller medfött hjärtfel, alkohol eller narkotika eller som följd av till exempel blodbrist eller lungsjukdom.


Källa: 1177

Mjukvaruingenjörer med examen från robotikprogrammet på Mälardalens universitet har utvecklat algoritmen i Realhearts styrenhet.
Mjukvaruingenjörer med examen från robotikprogrammet på Mälardalens universitet har utvecklat algoritmen i Realhearts styrenhet.
Publicerad 13 september 2023

Text och foto:

Johanna Aggestam