3 min lästid : 14 december 2020

Detta gäller för lediga dagar

Inför högtider som jul och påsk kan det uppstå diskussioner om arbetstiden. Har man rätt att sluta tidigare dag före röd dag eller att vara ledig en klämdag? Vad gäller? Teknikföretagens rådgivare Lars Engnell reder ut frågetecknen.

Lars Engnell Foto: Eva Lindblad
Lars Engnell Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagens arbetsgivarjour får många frågor som gäller förläggningen av arbetstid, med ett extra stort tryckt inför storhelger och nationaldagen.

 

– Det är inte helt ovanligt att företag alldeles för sent inser att man inte tänkt igenom detta och då måste vidta panikåtgärder som kan skapa irritation bland medarbetarna säger Teknikföretagens rådgivare Lars Engnell.

 

Det är därför viktigt att arbetsgivaren i god tid planerar och kommer överens med det lokala facket om hur arbetstiden ska förläggas i samband med helger och röda dagar under året.

 

– Eftersom Teknikavtalen i många arbetstidsfrågor utgår från kalenderåret är det en bra idé att upprätta någon form av årshjul för sin interna planering. Där för man till exempel in när lönerevision respektive lönekartläggning ska göras, när storhelgerna infaller och om det finns klämdagar där det är lämpligt att hålla verksamheten stängd. Det underlättar mycket i den interna verksamheten och gör jobbet lättare för till exempel löneadministration, HR och produktion, men också i diskussionerna med facket.

Lediga klämdagar inte en självklarhet

Teknikavtalen innehåller ingen fastställd årsarbetstid utan den varierar beroende på hur storhelgerna infaller. Till storhelgerna räknas nyår, påsk, 1 maj, nationaldagen, midsommar och jul. Det är en relativt vanlig missuppfattning att man har rätt att vara ledig på till exempel klämdagar. Men faktum är att Teknikavtalen inte innehåller några bestämmelser om halvdagar eller klämdagar utan alla sådana regleringar sker i överenskommelse med de lokala facken.

 

– Ser arbetsgivaren till att planera och förlägga arbetstiden i god tid så kan man också slippa en del diskussioner på arbetsplatsen där medarbetare kanske tagit för givet att en klämdag är en ledig dag. På så sätt vet alla vad som gäller. Om arbetsgivaren vill schemalägga tid till tidbank (helt eller delvis) som enstaka dagar eller reducerad veckoarbetstid, så måste de lokala parterna komma överens om detta inför det kommande året. Då kan man till exempel lägga ut tiden som halvdagar vid helger, eller på klämdagar då man vet att många brukar vilja vara lediga.

 

– Till exempel vet vi att många anställda vill vara lediga på fredagen vid Kristi Himmelsfärd för att på så sätt få långledigt. Då kan arbetsgivaren, efter överenskommelse med facket, bestämma att den dagen stänger vi verksamheten och reserverar tid från tidbanken för detta.

Detta gäller när nationaldagen inträffar på en helg

En återkommande fråga till Teknikföretagens arbetsgivarjour är vad som gäller när nationaldagen infaller på en helgdag, vilket är fallet 2021. Då ska arbetsgivaren komma överens med det lokala facket om en lämplig kompensation för att den ordinarie arbetstiden blir längre än när annandag pingst, en måndag, var helgdag.

 

– Många företag har löst detta genom att varje år lägga till 2,22 timmar till de anställdas tidbanker. Har man inte gjort detta så bör man i god tid före nationaldagen ha kommit överens om hur man kompenserar detta, till exempel genom annan ledig dag eller extra timmar till tidbankerna.

 

Så ska tidbanken hanteras

För varje fullgjord arbetsvecka tjänar arbetstagare in tid till en individuell tidbank. Tiden kan efter överenskommelse med arbetsgivaren tas ut i form av betald ledighet eller kontant betalning. Om betald ledighet tas ut återförs tiden till individens tillgängliga övertidsutrymme.

 

– En anställd som arbetar dagtid jobbar i snitt 40 timmar per helgfri vecka och tjänar in 82 minuter per fullgjord arbetsvecka. Det kanske inte låter så mycket, men på ett år så blir det drygt åtta dagar, berättar Lars Engnell.

 

Nu i december ska arbetsgivaren också hantera saldot i medarbetarnas tidbanker. Enligt den så kallade hyveln i Teknikavtalen får medarbetare inte ta med sig fler än 100 timmar in i det nya året.

 

– Om man inte kommer överens om något annat ska arbetsgivaren betala in värdet av de timmar i tidbanken som överstiger 100 som en extra premie till arbetstagarens ordinarie tjänstepension. Det här är viktigt att arbetsgivaren har koll på, säger Lars Engnell.

 

För Teknikföretagens medlemsföretag finns mer information om arbetstid och tidbank i Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se.

Publicerad 14 december 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor