6 min lästid : 13 oktober 2015

Ett fönster mot världen

Vad har det franska modehuset Christian Dior, det engelska fotbollslaget Manchester United och den amerikanska nöjesparken Disneyland gemensamt? Jo, de är alla kunder hos ett svenskt teknikföretag i Norrbotten.

Det var Mauds pappa Bill Svensson och hans svåger Hans Carlsson som startade Svalson för 30 år sedan. Då som Piteå industriservice med fokus på installation av kaminer.

 

Verksamheten tog en ny vändning när en annan företagare bad dem om hjälp. Företagets receptionist var sjukskriven på grund av den förslitningsskada i axel och arm som hon fått av att manuellt öppna och stänga receptionens skjutlucka för besökare. Kunde Bill och Hans hitta en lös­ning så att hon kunde återvända till jobbet?

 

Det kunde de. De satte en motor på luckan så att den gick att öppna och stänga med en knapptryckning på skrivbordet. Sedan dess har receptionisten gått i pension, men skjut­luckan jobbar kvar.

 

Det var inte självklart att Maud Spencer skulle ta över företaget efter pappan. Om hennes bröder hade varit intresserade hade hon aldrig fått jobbet, säger hon. Med sin mångåriga erfarenhet som flygvärdinna och av att ha drivit en klädbutik med flera anställda såg hon en framtid inom service eller mode. Gärna som chef eller ledare då hon alltid varit intresserad av ledar­skapsfrågor och organisationsutveckling.

 

– Jag har servicevana med mig från min tid inom flyget och mina erfarenheter från modebranschen gör att jag förstår vikten av paketeringen av produkterna, exempelvis av att ta fram fina bilder. Det är det som gör att du kan nå kunder som exempelvis Dior. Det räcker inte bara att ha en bra produkt, den kompetensen fanns redan i företaget, så på så sätt tillför jag något nytt.

Hon menar att det varit lättare för henne som kvinna att få gehör för sina idéer än om hon varit man.

 

– Hade jag varit man i den här miljön hade det nog varit svårare att komma in och säga att nu gör vi så här och så här. En man ska kunna svetsa medan jag som kvinna inte förväntas kunna svetsa. Det blir helt enkelt inte samma revirpinkande. Jag behöver inte vara bäst på allt. På så sätt känner jag att jag har kunnat lyfta företaget.

 

Ledarskap och organisationsutveckling är något som intresserar Maud Spencer myck­et. Hon beskriver sig själv som en lyhörd och väldigt drivande ledare – det händer saker hela tiden. Ledarskap, säger hon, handlar om att försöka få människor göra det man vill att de ska göra, utan att tvinga dem. Lyckas man bra gör de det dessutom med engagemang.

 

– Jag tror på mina medarbetare, att de kan och att de vill. Mitt uppdrag är att stötta dem och ge dem verktyg så att de kan utvecklas. Jag ansvarar för att alla vet vad de ska göra, att de har resurserna, tiden, kunskapen, verktygen och informationen som behövs för att kunna göra det.

 

Under Mauds ledning har företaget fortsatt tillverka eldrivna skjutluck­or och fönster. Men också utvecklat nya produkter för nya segment. Bland annat höj- och sänkbar inglasning som används som staket eller vindskydd till restauranger, caféer, balkonger, bryggor och altaner och som smart avskärmning till arbetsplatser. Bland kunderna finns både privatpersoner, nä­ringsliv och offentlig sektor. All tillverkning sker i Öjebyn där företaget har 40 anställda.

 

Företaget har få konkurrenter.

 

– Vi har 80–90 procent av den svenska marknaden och 90–95 procent av världs­marknaden, säger Maud Spencer.

 

Svalsons främsta fördel stavas flexibilitet.

 

– Våra produkter är nischade och vänder sig till många olika segment. Vi har anpassad styckesproduktion där kunden kan välja färg, mått, och typ av glas – brandklassat, skottsä­kert, reflexfritt och så vidare.

Kunderna gillar det, de tycker det är exo­tiskt och spännande.

Hälften av tillverkningen går på ex­port, med Europa som den största marknaden. Exempelvis har Svalson försett alla vip-logerna på det engelska fot­bollslaget Manchester Uniteds hemmaarena Old Trafford med eldrivna skjutfönster. Och i det franska modehuset Christian Diors juveldiskar runt om i Europa är det Svalson som står för skjutluckorna. Till Disneyland i Shanghai som invigs nästa år, har företaget specialtillverkat öppningsbara, eldrivna och ljudisolerade skjutluckor till biljettluckor, serveringskiosker och en stor teater. Kraven på god driftsäkerhet är stora eftersom par­ken förväntas ta emot många besökare varje dag; inom 25 mils radie bor det 150 miljoner människor.

 

Produkterna har namn som »Cit i Lä«, »Siläncio« och »Café au Lä«. De väldigt svenska stavningarna är inte något problem vid affärer med utlandet. Tvärtom är det en fördel.

 

– Kunderna gillar det, de tycker det är exo­tiskt och spännande.

 

Från Öjebyn till Shanghai kan avståndet kännas långt, men Maud Spencer menar att det inte är så mycket annorlunda än att sälja till södra Sverige.

 

– Redan när vi började tillverka så började vi sälja till Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi hade ingen närkontakt med kunderna, vi kunde inte åka ut till dem och mäta, utan fick sköta allt per telefon och fax. Så det var inte ett särskilt stort steg för oss att börja expor­tera. Något förenklat handlar det bara om att byta språk och fylla i lite tullhandlingar.

Den största utmaningen för oss är att med vår dominerande ställning, då kommer också kopiorna

Svalsons stora marknadsandel innebär inte bara fördelar.

 

– Den största utmaningen för oss är att med vår dominerande ställning, då kommer också kopiorna, konstaterar Maud Spencer.

 

Kopior som är sämre än originalen och som förstör marknaden för Svalson, för det är inte säkert att kunden ser skillnad på original och kopior.

 

– Vi ser att det kopieras friskt i södra Eu­ropa. De tar bilder på våra produkter från vår hemsida och lägger ut som sina produkter. För ett litet företag går det åt väldigt myck­et tid och kraft att försvara sig mot sådana angrepp.

 

Men Maud Spencer ser framtiden an med tillförsikt. Visst finns hoten, men också möjlig­heterna.

 

Den största potentialen ser hon inom balkonginglas­ning. Svalson satsar nu på den svenska byggmarknaden och har valt att ta in en extern styrelseordförande med lång erfarenhet som inköpare i just byggbranschen, Mats Swen­son.

 

Han tillträdde 2014 och pla­nen är att han bara ska sitta i två år, sedan ska en ny ordförande tas in på samma tidsperiod.

 

– Vi kände att vi vill tillföra ny och extern kompetens uti­från vad det är vi behöver just nu. Vi är ju samma familj som alltid har kört bolaget och suttit i styrelsen i alla år så kontinui­teten står vi för.

 

Nästa ordförandeperiod blir det kanske ett helt annat fokus.

 

– Efter två år tittar vi på vil­ken kompetens vi behöver då. Kanske blir det fokus på orga­nisationsutveckling och då tar vi in en person med erfarenhet av och kompetens i det.

Första gången Svalsons produkter var med i "Bygglov" brakade företagets server ihop.

Även om byggmarknaden står i fokus nu är det på pri­vatsidan som affärerna växer snabbast.

 

– Allt fler vill glasa in sin altan eller göra om en vägg i villan till en eldriven skjutbar glasvägg, som de kan styra via sin mobil, säger Maud Spencer.

 

Hon menar att det är en del i en allmän inredningstrend, men visst har det också påverkat att Cit i Lä, inglas­ningssystemet för altaner, varit med i TV 4:s program »Bygglov« flera gånger.

 

För­sta gången Svalsons produk­ter var med brakade företa­gets server ihop.

 

– Folk sitter med sina paddor och googlar under programmet. När vi kom till jobbet morgonen efter hade vi hur många förfrågningar som helst på mejlen.

 

Det lär kanske inte bli samma rusning nu när företa­gets skjutfönster återigen syns i tv-sammanhang. Däremot är det ett givet samtalsämne bland medarbetarna.

 

– Vi har nyligen satt in skjutfönster längs hela fasa­den på ett jättefint hus i Mal­mö. Det huset är med i nya säsongen av »Bron« så nu sitter alla medarbetare bänka­de framför programmet för att få se våra produkter!

Publicerad 13 oktober 2015

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor