4 min lästid : 31 januari 2024

Lönerevision 2024 – tänk på detta

Det är åter dags för lönerevision. Magasin t: har pratat med Anna Holwaster, rådgivare på Teknikföretagen, om vad arbetsgivare bör tänka på inför årets lönerevision.

Den 1 april 2024 är datumet då de nya lönerna ska börja gälla, om de lokala parterna inte har enats om något annat. Detta gäller för Teknikarbetsgivarnas alla avtal förutom det med Ledarna, som inte har något fast datum för när lönerevisionen ska ske så länge det sker minst en gång per år.

 

Anna Holwaster, rådgivare på Teknikföretagens kontor i Göteborg, säger att det är bra att börja med lönerevisionen i tid.

 

– Något annat som är bra är att veta att i alla avtal så utökas avsättningarna till deltidspension med 0,2 procentenheter från och med den 1 april 2024.

 

Inför lönerevisionen ska de lokala parterna också analysera om det förekommer diskriminerande eller sakligt omotiverade löneskillnader. Om det hittas några sådana bör eventuella justeringar av lönerna hanteras inom ramen för löneutrymmet.

 

Pottavtal för IF Metall

 

För IF Metall är det ett så kallat ”pottavtal” som gäller. Då ligger arbetarnas löner till grund för den pottberäkning som ska göras. Det betyder att 3,1 procent av summan av alla månadslöner utgör den pott som sedan ska fördelas mellan de anställda.

 

– I år finns en speciell teknikalitet när potten ska räknas ut. Den kallas ofta för ”knä” och innebär att löner som understiger 28 211 kronor ska beräknas i lönesumman som om lönen vore 28 211, förklarar Anna Holwaster.

 

Regeln innebär inte att arbetsgivaren måste höja lönerna över knät utan syftet är bara att använda det som en beräkningsmetod av potten.

– Däremot finns det en lägsta löneökning på 525 kronor i årets löneavtal men det är bara de arbetare som har varit anställda under hela avstämningsperioden – den 2 juni 2023 till och med den 1 juni 2024 – som har rätt till en lägsta löneökning.

 

Lön ett viktigt styrmedel

 

Lönen är ett viktigt styrmedel för företagen, berättar Anna Holwaster. De löneprinciper som finns uttryckta i avtalen är utgångspunkten för företagens lönesättning.

 

– Det innebär bland annat att lönen ska vara individuell och differentierad samt att medarbetare ska veta på vilka grunder deras lön har satts och vad de kan göra för att höja sin lön.

Anna Holwaster. Foto: Viktor Fremling.
Anna Holwaster. Foto: Viktor Fremling.

– I alla våra avtal finns en hög grad av disposivitet, vilket är viktigt så att företagen får möjlighet att forma sin löneprocess och lönebildning till de förutsättningar man har lokalt. I exempelvis avtalet med IF Metall är allt dispositivt – förutom pottens storlek.

 

Process för tjänstemännen

 

I kollektivavtalet för tjänstemän finns tre olika löneavtal, ett med respektive fackförbund. Gemensamt för alla tre är att de förutsätter att arbetsgivaren har en process för arbetet med lön.

 

– Avtalen skiljer sig åt i vissa avseenden, men det är möjligt att komma överens med de fackliga organisationerna om en gemensam process för samtliga tjänstemän, säger Anna Holwaster.

 

Det betyder också att det är de lokala parterna som själva förhandlar om hur processen för lönerevisionen ska gå till.

 

– I samband med det diskuteras också de ekonomiska förutsättningarna i bolaget. Finns det anledning för bolaget att justera lönerna utöver avtalsvärdet, eller finns det tvärtom skäl att lägga sig under avtalsvärdet? 

 

Ska ha medarbetarsamtal

 

Efter att löneökningsutrymmet har diskuterats med det lokala facket ska chefen ha ett medarbetarsamtal med tjänstemannen om lönen.  

 

– Löneprinciperna i kollektivavtalet är utgångspunkten för hur lönerna ska sättas. När löneökningen för den enskilda tjänstemannen ska sättas är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som hur tjänstemannen har presterat på arbetet och hur den har utvecklats över tid, säger Anna Holwaster.

 

– Vid lönesamtalet ska arbetsgivaren också kommunicera vad den anställde ska göra för att få en bra löneutveckling. 

 

I avtalet med Unionen finns en lägsta löneökning med 525 kronor. Precis som för arbetarna gäller den rätten bara för de som har varit anställda under hela avstämningsperioden, även här den 2 juni 2023 till och med den 1 juni 2024.

 

– Det går dock för de lokala parterna att komma överens om ett högre eller lägre belopp än så, säger Anna Holwaster.

 

Avtalet med Sveriges Ingenjörer innehåller inga bestämmelser om lägsta löneökning.

 

– Efter lönesamtalen ska företaget ha en avslutande förhandling med Unionen och en uppföljning med Sveriges Ingenjörer. 

 

Om det drar ut på tiden

 

När löneförhandlingarna är avslutade ska de nya lönerna utbetalas per den 1 april. Ibland drar förhandlingarna ut på tiden och man hinner inte klart till april.

 

– I sådana fall betalar företaget ut ny lön med retroaktivitet, det vill säga lönerna justeras bakåt till april och skillnaden mellan ny och gammal lön utbetalas, säger Anna Holwaster.

 

– Även andra ersättningar som är kopplade till ny lön justeras bakåt, exempelvis utbetald semesterlön och övertidsersättning, avslutar hon.

 

Se gärna Teknikföretagens webbinarium om Lönerevision 2024 för arbetare och tjänstemän inom Teknikavtalet samt Tekniktjänsteavtalet. Mer om årets lönerevision kan du även läsa i Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 31 januari 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor