4 min lästid : 27 september 2023

Experten: Därför är det bra att prata om tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del av den framtida pensionen, men många anställda vet inte om ifall de har en. Därför uppmanas arbetsgivare att uppmärksamma tjänstepensionen den 27 september. Då infaller nämligen Tjänstepensionens dag. Anna Lyck, pensionsexpert på Teknikföretagen, tipsar om vilken information man kan ge till de anställda.

Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige tjänar in till sin allmänna pension. Tjänstepensionen kommer däremot via arbetsgivaren och är en stor del av den totala pensionen.

 

Nio av tio anställda i Sverige har tjänstepension i dag. Men trots att så många anställda omfattas av tjänstepension, och trots att det är en så pass viktig del av den totala pensionen, är det få anställda som känner till om de har tjänstepension eller inte. Det berättar Anna Lyck, specialist på pension och försäkring på Teknikföretagen.

 

– Ännu färre vet hur mycket som betalas in till försäkringen, på vilket sätt den anställde själv kan påverka hur pengarna placeras och om familjen får någon del av pensionen i händelse av att den anställde skulle avlida, säger hon.

 

– Det är också få anställda som ställer frågor till sin arbetsgivare om sin tjänstepension och det är heller inte många arbetsgivare som berättar om den fina löneförmån som företaget erbjuder sina anställda.

 

För att öka kunskapen om tjänstepensionen har därför ett stort antal aktörer* inom pensionsbranschen gått samman och skapat ”Tjänstepensionens dag”. Den äger rum den 27 september varje år och firas i år för trettonde året i rad, berättar Anna Lyck.

Anna Lyck: Foto: Viktor Fremling.
Anna Lyck: Foto: Viktor Fremling.

Tanken är att företag ska använda denna dag till att informera sina anställda om deras tjänstepension.

 

– På hemsidan för Tjänstepensionens dag, som vänder sig både till anställda och arbetsgivare, kan arbetsgivare ladda ner färdiga artiklar kring ämnet och lägga upp på företagets intranät. Det finns också färdiga mejl som på ett lättsamt sätt uppmanar anställda att ägna ett par minuter åt sin pension.

 

De två största avtalen i Sverige

 

Medlemmarna i Teknikföretagen ger sina anställda riktigt bra försäkringar, säger Anna Lyck. Deras anställda omfattas av de två största tjänstepensionsavtalen som finns i Sverige.

– Privatanställda arbetare som arbetar på företag med kollektivavtal omfattas av den största planen. Den benämns ”Avtalspension SAF-LO” och är framförhandlad av Svenskt Näringsliv och LO.

 

Antalet arbetare som är anslutna till planen är cirka tre miljoner. Fora är administrationsbolaget för arbetsgivaren och valcentral för de anställda.

 

– Privatanställda tjänstemän som arbetar på företag med kollektivavtal omfattas av den näst största planen, ITP-planen. Den är framförhandlad av Svenskt Näringsliv och PTK.

 

Till ITP-planen är cirka 2,6 miljoner tjänstemän anslutna. Collectum är administrationsbolaget för arbetsgivaren och valcentral för tjänstemannen.

 

– Det stora antalet försäkrade gör att försäkringsbolagen inom dessa pensionsplaner kan erbjuda mycket låga avgifter på den anställdes pensionssparande.

 

Alla tillfällen är bra tillfällen

 

Anna Lyck säger att något som är värt att nämna nu är att den nya upphandlingen av försäkringsbolag som Collectum gör för ITP-planen vart femte år börjar att gälla den 1 oktober 2023.

 

– Collectums upphandlingar har genom åren satt en standard för tjänstepensionsprodukter och bidragit till att de produkter som erbjuds löpande förbättras. De redan väldigt låga avgifterna pressas ytterligare.

 

Det som är nytt i denna upphandling är att flertalet avgifter har sänkts även i äldre befintliga fondförsäkringsprodukter. Det innebär att ITP-tjänstemännen i stor utsträckning får lägre avgifter även om de ligger kvar i tidigare valda produkter, vilket ofta kan gälla vid avslutade försäkringar, så kallade fribrev.

 

– Något som kan nämnas för arbetarna är att lönerapporteringen till Fora från och med januari 2024 kommer att förändras från en årlig rapportering till en månatlig rapportering. Tolv löne­rapporter om året ger arbetarna större möjligheter till en bättre avkastning på sin tjänste­­pension, något som tjänste­män som omfattas av ITP 1 redan har.

 

Anna Lyck rekommenderar arbetsgivare att se Tjänstepensionens dag som ett bra tillfälle till att prata om pension och försäkring med de anställda. Hon säger att det är bra att tipsa arbetare om att regelbundet logga in på Foras hemsida och tjänstemän att logga in på Collectum, så att de kan se information om sitt pensionssparande och göra eventuella ändringar om de vill det.

 

Samtidigt påpekar Anna Lyck att ingen dag är ”fel” dag för att prata med sina anställda om tjänstepensionen. Huvudsaken är att det görs.

 

– Alla tillfällen är bra tillfällen. Det viktiga är att man någon gång tar sig tiden till att berätta för de anställda om de fina förmåner de får via de kollektivavtalade försäkringspaketen, avslutar hon.

 

 

* Dessa aktörer är Afa Försäkring, AMF, Alecta, Avtalat, Collectum, Folksam, Folksam-LO Pension, Fora, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar, Minpension, Movestic, OFR, Pensionsmyndigheten, Pensionsvalet, PRI, PTK, Skandia, SPV, SPP och Sveriges Ingenjörer.

 

-------------------------------------------

 

I länkarna nedan hittar ni sidor som informerar och/eller ger råd till de anställda om deras tjänstepensionsförsäkringar:

 

- Avtalat – Pension och försäkring via jobbet 

 

- Fora/Privat 

 

- Collectum/Pensionsskolan

Publicerad 27 september 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor