3 min lästid : 14 april 2021

Mindre seriösa ombud kostar tid och pengar

Mindre seriösa juristbyråer har blivit ett allt vanligare inslag när tvister ska lösas mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta är ett problem för bolagen då de kan ställas inför grundlösa anklagelser samt riskerar utdragna och dyra processer. Även individen kan förlora på att vända sig till denna typ av ombud då rådgivningen ofta är både bristfällig och kostsam. Det menar Teknikföretagens jurist och förhandlare Karin Bolling-Ferrel.

Karin Bolling-Ferrel
Karin Bolling-Ferrel

Det vanligaste sättet att lösa en tvist på svensk arbetsmarknad är att fack och arbetsgivare försöker komma överens genom förhandling för att på så sätt undvika en domstolsprocess. Hur förhandlingarna ska gå till regleras i medbestämmandelagen och i kollektivavtal. Att tvister löses genom förhandlingar mellan parterna är både tids- och kostnadseffektivt för samtliga inblandade.

 

En arbetstagare som hamnar i tvist med sin arbetsgivare och som inte medlem i en facklig organisation kan vända sig till en advokat eller annan praktiserande jurist för att få hjälp.

 

– Det finns tyvärr flera mindre seriösa aktörer på marknaden som ställer till det både för företagen och i många fall även för de individer som de företräder, säger Teknikföretagens jurist och förhandlare Karin Bolling-Ferrel.

Juristbyrå toppar svarta listan

Nyligen rapporterade tidningen Råd & Rön att det för första gången är en juristbyrå som toppar deras svarta lista med företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer (vanligtvis brukar listan toppas av flygbolag i lågprissegmentet). Juristbyrån i fråga, som har bytt namn sedan listan publicerades, säger sig vara specialister på arbetsrätt och har upprepade gånger bland annat fällts i marknadsdomstolen för falsk marknadsföring.

 

– Problemet med mindre seriösa aktörer har vuxit de senaste åren bland annat på grund av aggressiv marknadsföring. Vissa av dem är skrupelfria och deras avsikt är att tjäna så mycket pengar som möjligt på både bolagens och individers bekostnad. Ofta lovar de individen guld och gröna skogar utan verklighetsförankring och utan att upplysa individen om de risker som uppstår i samband med en tvist.

 

Resulterar i dyrare lösningar

Exempelvis kan de ta ut stora förskott av individen eller så förbinder de denne att betala en viss procentsats vid förlikning, ibland upp till femtio procent av det totala beloppet. Detta gör att individen inte kan göra upp på en rimlig nivå eftersom den måste betala höga ombudskostnader. Kostnader som inte hade uppstått om facket eller ett annat ombud hade företrätt individen.

 

– Det här leder till låsningar som i sin tur leder till dyrare lösningar. Man ska vara medveten om att det är pengar som inte kommer individen till del utan som hamnar i ombudets egna fickor. Dessutom förbjuder ombuden ofta individen att överhuvudtaget ha kontakt med sin arbetsgivare, vilket försvårar dialog och därigenom en lösning på problemet.

 

Denna typ av ombud väljer oftast att inte ansöka om att bli medlemmar i Advokatsamfundet, kanske för att de därmed inte behöver följa god advokatsed. God advokatsed är ett ramverk för advokaters yrkesetik och innebär bland annat att advokaten är skyldig att vara lojal mot sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa. I detta ingår att ta skäligt betalt.  

 

Förhandlingssystemet påverkas negativt

Trenden med den växande skaran av mindre seriösa juristbyråer påverkar också förhandlingssystemet negativt.

 

– Från Teknikföretagens sida föredrar vi att förhandla med facket därför att vi har en lång erfarenhet av att lösa tvister tillsammans och båda sidor har en kännedom om branschen och de lokala förhållandena på arbetsplatsen.

 

– Det finns inte alltid givna lösningar i en tvist. Ibland måste vi vara kreativa och tänka utanför boxen, naturligtvis med arbetsrätten i ryggen. Det är inte alltid pengar det handlar om och då kan det bli problem att träffa överenskommelser om individen företräds av ett mindre seriöst ombud, konstaterar Karin Bolling-Ferrel.

 

En del av medlemskapet att Teknikföretagen företräder bolagen 

Hon uppmanar företag som blir kontaktade av advokat- eller juristbyråer i personalärenden att omgående höra av sig till Teknikföretagen, antingen direkt till förhandlingsavdelningen eller till en regional rådgivare.

 

– Det ingår i medlemskapet i Teknikföretagen att vi företräder företag i förhandlingar och i rättsprocesser. Jag vill även passa på att informera om att en del av de mindre seriösa ombuden spelar in samtal med företagen utan att upplysa om detta och använder sedan inspelningen som påtryckningsmedel och/eller som bevismedel i en eventuell domstolsprocess. Det kan därför vara lämpligt att be ombuden att återkomma i skrift och kontakta som sagt gärna också oss.  

Publicerad 14 april 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad