2 min lästid : 13 januari 2021

Nytt ansvar för Englands­importerade varor

Över en natt gick många svenska företag som handlar med Storbritannien från distributörer till importörer. Ingen större skillnad kan tyckas, men Brexit innebär att företag som importerar varor från Storbritannien nu ansvarar för att produkterna inte vållar skada. Med det följer således en risk att bli skadeståndsskyldig. Mats Bergström, chef för Teknikföretagens affärsjurister, tipsar om vad du nu bör tänka på.

– Ansvarsförändringen kan komma som en överraskning för en importör som bara fortsätter i samma hjulspår som tidigare, konstaterar Mats Bergström, chef för Teknikföretagens affärsjurister.

 

Med produktansvar menas det ansvar som en tillverkare har om dennes produkt orsakar skada på person eller egendom på grund av en säkerhetsbrist. Det kan till exempel handla om ett konstruktionsfel, ett ”måndagsexemplar” eller otydlig information om hur produkten ska användas. Inom EU följer ansvaret av EU:s produktansvarsdirektiv som i Sverige implementerats som produktansvarslagen.

 

För varor tillverkade i ett land utanför EU är det importören som har produktansvaret. När Storbritannien nu lämnat unionen innebär det alltså att svenska företag som importerar varor från Storbritannien bär produktansvaret istället för som tidigare den brittiska tillverkaren.

Mats Bergström Foto: Eva Lindblad
Mats Bergström Foto: Eva Lindblad

– Det betyder också att det är den som har importerat produkten till EU som kan bli skadeståndsskyldig om produkten har en säkerhetsbrist och därför orsakar skada, säger Mats Bergström.

 

Risk för skadestånd i miljonklassen

Det ligger nära till hands att tänka på personskador, men ansvaret omfattar även skador på saker. Ansvaret gäller dock bara skador som produkten orsakar på egendom som är avsedd för enskilt bruk, alltså konsumentprodukter.

 

– I värsta fall kan en felaktig produkt orsaka skador för hundratusentals eller till och med miljontals kronor, till exempel vid brandskador. För detta finns det inte någon övre skadeståndsgräns, säger Mats Bergström.

 

Se över företagets försäkringar

Ofta har företag försäkringar som kan användas om företaget blir skadeståndsskyldigt. Om företaget importerar från Storbritannien är det läge att se över försäkringarna.

 

– Kolla upp vilka försäkringar ni har och om de täcker det nya produktansvaret. Annars kan det i värsta fall bli en riktigt dyr affär, säger Mats Bergström.

 

För att undvika obehagliga och kostsamma överraskningar uppmanar Mats Bergström företag som köper från Storbritannien dessutom att:

 

  • Kartlägga varifrån produkten kommer (är den tillverkad i Storbritannien eller har den importerats från ett annat land).
  • Undersöka vilka krav som produkten måste uppfylla.
  • Ta reda på vilken dokumentation som behövs för att få sätta produkten på EU:s inre marknad. Om varan är CE-märkt, be tillverkaren om en kopia på EU-försäkran om överensstämmelse (i en sådan försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller kraven i de relevanta direktiv som förutsätter CE-märkning). 
Publicerad 13 januari 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Vickie Flores/EPA