3 min lästid : 19 december 2022

Så agerar du vid strömavbrott

Så sent som ett dygn innan kan elbolag i vissa fall komma att meddela företag att eltillförseln ska stängas av, berättar Teknikföretagens Helena Edman, arbetsrättsjurist, och Kresimir Iveskic, arbetsmiljöexpert. För Magasin t: tipsar de om vad man kan göra för att hantera och mildra effekterna av ett strömavbrott.

Det finns företag som har fått besked från elbolag om att de i vissa fall kan komma att stänga av eltillförseln med bara ett dygns varsel, säger Helena Edman, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen. Hon berättar att det är uppgifter som Teknikföretagen har fått i kontakten med medlemsföretag.

 

Att vara förberedd på strömavbrott, oavsett om det är planerat eller oplanerat, är av största vikt – och det finns flera saker som företag bör tänka på i dessa sammanhang.

 

I samband med ett strömavbrott så ska anställda, i den utsträckning det går, fortsätta att utföra sina arbetsuppgifter som vanligt, säger Helena Edman.

 

– Anställda är fortfarande skyldiga att utföra det arbete som ligger under deras arbetsskyldighet. Men mycket hänger såklart på vad de kan utföra när det inte finns någon el och det får ju inte innebära några risker.

 

Om ett företag får besked om nedstängning av strömmen senast 24 timmar innan hinner arbetsgivaren informera de anställda om att elen kommer att stängas av och anvisa vad för arbete som kan utföras, säger Helena Edman.

 

I samband med det kan man också informera dem som kan jobba hemifrån att göra just det, om det inte går att arbeta på plats med exempelvis fulladdade bärbara datorer.

 

– För anställda i produktionen är det svårare eftersom man är beroende av energiförsörjningen på plats. Men tjänstemän kan som alternativ jobba hemma, i alla fall under tiden det är strömavbrott. Oftast handlar det om några timmar, enligt den information som har gått ut.  

 

Bra med beredskap

 

Kresimir Iveskic, arbetsmiljöexpert på Teknikföretagen, påtalar vilka eventuella arbetsmiljörisker som kan uppstå i samband med strömavbrott.

 

– Det beror till stor del på hur företagets verksamhet ser ut. Det mesta på en arbetsplats är i behov av elförsörjning – alltifrån belysning till ventilation samt in- och utpassering. I produktionslokaler finns det förmodligen många maskiner, lyftanordningar och liknande som kräver eltillförsel.

 

Kresimir Iveskic rekommenderar företag att ha en generell beredskap vid fall av akut strömavbrott, om till exempel en ledning skulle gå av. Han säger att det är viktigt att i förväg fundera kring vad det är som kan påverkas i verksamheten vid ett eventuellt strömavbrott och vilka risker som finns relaterade till det.

 

När det kommer till en planerad nedstängning av elen säger Kresimir Iveskic att man i förväg behöver analysera och bedöma vilka arbetsmiljörisker som kan uppstå och vidta förebyggande åtgärder.

 

– Om strömmen ska stängas av bör personalen få information och kunskap om vad det är som gäller på arbetsplatsen. Vad de ska göra och inte göra och om de överhuvudtaget kan vistas i lokalerna på ett säkert sätt.

 

Kresimir Iveskic påminner om att det även finns en del att tänka på efter att strömmen har slagits på igen. Exempelvis kan eventuella lagrade energier som finns i arbetsutrustningen ”sättas i gång” när strömmen kommer tillbaka, vilket kan leda till oönskade händelser.

 

– Både före och efter strömavbrottet ska man se till att göra säkra på- och avstängningar av arbetsutrustningen i produktionsanläggningen. Om en maskin stannar i fel läge och startas om i det läget kan det ske olyckor.

 

– Det kan också vara bra med extra kontroller när produktionen kommer i gång igen. Över lag gäller det att säkerställa att bland annat ventilation, utrustning och maskiner är tillbaka på den nivå som man har i normalfallet och då behövs ofta extra kontroller, avslutar Kresimir Iveskic.

 

------

Exempel på sådant vars funktion kan påverkas vid strömavbrott:

 

Belysning

 

Maskiner

 

Trycksatta anordningar och rörledningar

 

Ventilation

 

Kemikaliehantering

 

Portar- och lastbryggor

 

In- och utpassering

 

------

 

Vid fler frågor, kontakta Teknikföretagens arbetsgivarjour eller läs mer om ämnet arbetsmiljö på Arbetsgivaguiden.

Publicerad 19 december 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad