4 min lästid : 17 augusti 2022

Sveriges 5G-försening ”oroväckande” enligt expert

Ett fungerande 5G-mobilnät i hela landet är väsentligt för att svenska företag ska kunna konkurrera internationellt. Men enligt en färsk mätning ligger Sverige efter i 5G-utbyggnaden. Teknikföretagens digitaliseringsexpert Patrik Sandgren varnar för den långsamma utvecklingen. Men det går att vända den, menar han.

Varje år sedan 2014 gör EU-kommissionen en mätning, kallad för Digital Economy and Society Index (DESI), av medlemsländernas digitaliseringsgrad.

 

Från att alltid ha legat på andra eller tredje plats halkar nu Sverige ner till en fjärdeplats efter Finland, Danmark och Nederländerna, vilket är något som nyhetssajten Europaportalen har rapporterat om.

 

Det huvudsakliga skälet till Sveriges tapp är att 5G-täckningen i befolkade områden ligger under EU-snittet. Genomsnittet i EU ligger på 66 procent och i Sverige är den knappt 20 procent. På landsbygden är täckningen ännu lägre. Där hade mindre än en halv procent av företagen tillgång till 5G i fjol, enligt statistik från Post- och telestyrelsen (PTS). EU:s ambition är att hela unionen ska ha full täckning senast 2030.

 

Patrik Sandgren, digitaliseringsansvarig på Teknikföretagen, oroas över utvecklingen. 5G-näten erbjuder inte bara en snabbare uppkopplingshastighet, utan även en större kapacitet, vilket innebär att fler enheter kan vara uppkopplade samtidigt. Allt detta är väsentligt för näringslivet, menar han.

 

– Att ha ett utbyggt 5G-nät i hela landet är precis lika viktigt för svensk konkurrenskraft som den fysiska infrastrukturen, som vägar, flygplatser och järnvägar. En 5G-uppkoppling erbjuder mer säkerhet, kapacitet och tillförlitlighet än de äldre generationerna av de trådlösa mobilnäten. 5G behövs också för att underlätta för den gröna omställningen.

 

Tre orsaker till förseningen

 

Det finns flera fördelar med 5G jämfört med föregångarna. Patrik Sandgren säger att 5G ger möjlighet att öka dataanvändningen samtidigt som energiförbrukningen – och kostnaderna – blir lägre.

 

Dessa möjligheter är något som företagen kan ha stor nytta av för att effektivisera verksamheten. Ett av de många områden som kan utvecklas är automatiseringen och fjärrstyrningen av maskiner, vilket även minskar behovet av bemanning i riskfyllda miljöer, som exempelvis gruvor.

Patrik Sandgren. Foto: Teknikföretagen.
Patrik Sandgren. Foto: Teknikföretagen.

– En annan fördel med 5G är att den ger en möjlighet att analysera data i realtid, och öka utbytet av information mellan maskiner. Exempelvis skulle ett företag som Scania kunna skapa utbyte av information mellan fordon i en lastbilskonvoj, förklarar Patrik Sandgren.

 

Men hur kommer det sig att Sverige släpar efter i utbyggnaden av 5G-nätet? Enligt Patrik Sandgren finns det tre orsaker. Pandemin är den ena. De globala värdekedjorna rubbades under pandemin vilket försvårade möjligheterna att förbereda för en 5G-utbyggnad. Även de behövliga investeringarna till nätet uteblev under krisen.

 

En annan händelse som, till skillnad från pandemin, drabbade specifikt Sverige, var att det tog för lång tid innan spektrum för 5G tilldelades av PTS.

– Utbyggnaden kom inte i gång förrän i förra året, efter försenade och överklagade auktioner. Det var långt senare än för länder som Finland, Tyskland, USA och Japan.

 

Den tredje orsaken är att telekomoperatörerna inte har utvecklat de affärsmodeller som passar industrin. Digitaliseringen inom industrin kräver specialanpassade installationer som tar hänsyn till verksamheten i fråga, säger Patrik Sandgren.

 

– Då går det inte att bara erbjuda standardiserade produkter.

 

Måste ha en agenda för utbyggnad

 

Läget är allvarligt, men inte hopplöst, menar Patrik Sandgren. För att öka takten av utbyggnaden av 5G-näten, och komma i kapp andra länder, krävs det att flera åtgärder vidtas.

 

Först och främst krävs det sänkta investeringströsklar för utbyggnaden av 5G.

 

– Det är något som kan uppnås genom att tillståndsvillkoren för att bygga ut, förtäta och uppgradera 5G-näten är så gynnsamma som möjligt, i hela landet.

 

– Kommuner och regioner bör ha en agenda för snabba tillståndsprocesser. Det är dem som ger tillstånd till master, kanalisation och eldragning. Regionerna kan exempelvis underlätta att nät kopplas samman och att det finns fiber framdragen till 5G-basstationerna så att mobilnäten inte blir en flaskhals eller överlastade.

 

Det måste också finnas en större efterfrågan på 5G för att nätet ska byggas ut snabbare. Patrik Sandgren säger att autonoma flygplatser, gruvor, hamnar och produktionsanläggningar behöver stimuleras, liksom olika test- och demonstrationsmiljöer.

 

– Om vi testar dessa lösningar så kommer det att skapa ett eftrefrågetryck och attrahera fler investeringar i 5G-nät. Det ger en viktig signal till operatörerna och andra aktörer, om att öka sitt engagemang, utveckla affärsmodeller och bygga ut systemen.

 

Patrik Sandgren föreslår att staten och industrin satsar en miljard kronor var, årligen, för att skapa ett forsknings- och utvecklingsprogram. Företagen gynnas av utbyggnaden kommer i gång så snabbt som möjligt.

 

– För att exempelvis lastbilar eller skogsmaskiner – men också drönare som används i en allt högre utsträckning inom industrin – ska fungera och nyttjas optimalt krävs det en effektiv 5G-täckning. Och den behövs i hela landet, avslutar han.

Publicerad 17 augusti 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Emilia Jiménez-Bergmark