3 min lästid : 24 mars 2021

Så kan arbetstiden planeras mer flexibelt

Hur arbetstiden ska förläggas på arbetsplatsen bestäms i de flesta fall genom att arbetsgivaren kommer överens med facket. Men kan man inte enas finns det andra möjligheter, som att träffa överenskommelser med enskilda medarbetare eller hela arbetslag. Teknikföretagens rådgivare Magnus Broman berättar mer.

Arbetstid är all tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande och utför aktiviteter eller uppgifter. Arbetstidsavtalen i Teknikavtalen ersätter helt arbetstidslagen för Teknikföretagens medlemsföretag. Det innebär att arbetsgivare och fack har stor frihet att komma överens om vilka arbetstidsregler som ska gälla på arbetsplatsen.

 

Arbetsgivaren kan också komma överens med enskilda arbetstagare eller grupper av arbetstagare om arbetstidens förläggning. Detta gäller oavsett om det finns ett lokalt arbetstidsavtal eller inte.

 

En vanlig missuppfattning är att arbetsgivaren alltid måste komma överens i frågan med facket på arbetsplatsen, säger Teknikföretagens rådgivare Magnus Broman.

 

Magnus Broman
Magnus Broman

– Det är bara vid nattarbete som man måste ha en överenskommelse med facket. Annars går det lika bra att komma överens med individen om hur arbetstiden ska läggas ut under förutsättning att veckovilan är minst 35 timmar. Det går också att avtala om arbetstiden med ett helt arbetslag. Nackdelen är att en individ kan säga att nu vill jag inte vara med längre och då faller kanske hela skiftet, om det är skiftgång man kommit överens om.

 

Kollektivavtalets regler gäller om ni inte kan enas

Om ingen överenskommelse görs gäller reglerna i kollektivavtalen och de funkar oftast också bra. Kollektivavtalens regler träder alltså bara i kraft om arbetsgivaren inte lyckas komma överens, antingen med berörda arbetstagare eller det lokala facket, om vilka arbetstider som ska gälla.

 

När det gäller arbetstiden för arbetare, som regleras i Teknikavtalet IF Metall, gäller att avvikelse kan göras med maximalt 40 minuter per pass. Det innebär att arbetsgivaren kan variera arbetstiden med +- 40 minuter per arbetspass, så länge den tillåtna genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka under ett kalenderår inte överskrids.

 

– Om produktionen exempelvis är mer säsongsbetonad och man har mer att göra på hösten än på våren, då kanske man kortar ner arbetstiden på våren och förlänger den på hösten. Huvudsaken är att snittet för hela året blir rätt, säger Magnus Broman.

 

Glöm inte informera om ändrade arbetstider

Utöver själva arbetstiden och viloreglerna kan betalningen vara viktig att tänka på.

 

– Vid skiftgång blir det oftast ob-ersättning för arbetare och så kallad förskjuten arbetstid för tjänstemän. Arbetare har också i vissa fall rätt till skiftformsersättning enligt Teknikavtalet IF Metall och intjänande av arbetstidsförkortning kan också ändras beroende på vilket skift det rör sig om.

 

Det är viktigt att komma ihåg att om arbetsgivaren ändrar arbetstiden ska arbetstagarna få information om detta senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla, om man inte kommer överens om annat med individ eller facket.

 

Magnus Broman råder företag att alltid läsa på om arbetstid i Teknikavtalen eller ringa Teknikföretagen innan man förlägger arbetstiden.

 

– Tänk på att vid införande av olika arbetstidsformer är det flera aspekter som är bra att fundera kring och ta ställning till. Mer om detta finns i Arbetsgivarguiden på Teknikföretagens webbplats. Och är ni osäkra inför införandet av nya arbetstidsformer, hör av er till oss så kan vi hjälpa er att se till att det blir så bra som möjligt.

Publicerad 24 mars 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad