3 min lästid : 10 juni 2020

Så räknar du ut semesterlön vid korttidsarbete

Snart stundar semestertider och med det beräkning av semesterlön. Hur påverkas detta av pågående korttidsarbete? Teknikföretagens rådgivare Glenn Gunnarsson förklarar.

Semesterlagen gäller för alla anställda och reglerar bland annat rätten till semesterledighet och semesterlön under ledigheten. När det gäller beräkningen av semesterlön kompletterar och ersätter Teknikavtalen stora delar av semesterlagen för både arbetare och tjänstemän.

 

– Det som företag brukar tycka är knepigt handlar främst om förläggning av semester och hur semesterlön och ersättning ska räknas ut, berättar Teknikföretagens rådgivare Glenn Gunnarsson.

 

Semesterdagar kan antingen vara betalda eller obetalda. En anställd som inte har tjänat in fullt antal betalda semesterdagar har likväl rätt till semesterledighet, men det blir då fråga om obetald sådan. När dessa dagar tas ut görs avdrag från månadslönen med 4,6 procent. Detta gäller inte timavlönade – de får ingen lön alls vid ledighet. Semesterersättning betalas enbart ut när semesterledighet inte har kunnat förläggas, till exempel när anställningen upphör.

Glenn Gunnarsson Foto: Eva Lindblad
Glenn Gunnarsson Foto: Eva Lindblad

Överenskommelse om förskottssemester ska vara skriftlig

Arbetsgivaren och nyanställda kan dock komma överens om förskottssemester.

 

– Det innebär att den anställde får vara ledig utan löneavdrag, men också utan semesterlön. Den anställde förbinder sig också att betala tillbaka motsvarande belopp om han eller hon slutar sin anställning inom fem år. Det är viktigt att komma ihåg att överenskommelse om förskottssemester ska vara skriftlig, säger Glenn Gunnarsson.

 

En arbetstagare har rätt till minst 25 betalda semesterdagar om denne varit anställd och arbetat hos arbetsgivaren under hela intjänandeåret, det vill säga 1 april – 31 mars närmast före semesteråret.

 

Frånvaro på grund av sjukdom ger rätt till betald semester och är semesterlönegrundande högst 180 sjukdagar (kalenderdagar) per intjänande kalenderår eller om frånvaron beror på arbetsskada.

 

Så räknar du ut betalda semesterdagar vid frånvaro som inte är semesterlönegrundande

Om en anställd varit frånvarande hela dagar av skäl som inte är semesterlönegrundande så kan det påverka antalet betalda semesterdagar. Beräkningen sker genom att sådana frånvarodagar dras bort från antalet dagar under intjänandeåret. Skillnaden delas med antalet dagar under intjänandeåret och resultatet multipliceras sedan med den semesterrätt som den anställde har – normalt 25 dagar.

 

Exempel:

En anställd hade varit frånvarande 40 dagar som inte var semesterlönegrundande under intjänandeåret.

 

365 – 40 x 25 = 22,26 vilket blir 23 betalda semesterdagar
    365

 

Ett brutet tal höjs alltid till närmast högre heltal.

 

Många av Teknikföretagens medlemsföretag använder nu korttidsarbete, hur påverkar det semestern?

 

– Semesterlagen tar inte hänsyn till korttidsarbete, vilket betyder att varken semester eller intjänandet av den påverkas av korttidspermittering, säger Glenn Gunnarsson.

 

Så räknar du ut semesterlön vid korttidsarbete

 

Semesterlön och semestertillägg under pågående period av korttidsarbete beräknas alltså på den månadslön som hade betalats ut om korttidsarbete inte förekommit. 

 

Exempel: 

A har 30 000 kr i månadslön. Under korttidsarbetet är A:s lön reducerad med 6%,  30 000 x 0,94 = 28 200 kr. Den betalda semesterdagen ska dock beräknas på den ordinarie lönen, 30 000 kr, varför följande beräkning görs: 

 

Avdrag 28 200 x 4,6% = 1 297,2 kr per betald semesterdag 

Tillägg 30 000 x 5,4% = 1 620 kr per betald semesterdag 

 
Utläggning av fyra veckors betald semester ser då ut så här: 

Avdrag 28 200 x 4,6% = 1 297,2 kr x 20 dgr = 25 944 kr 

Tillägg 30 000 x 5,4% = 1 620 kr x 20 dgr = 32 400 kr 

 

Har du frågor som rör semesterlön? Kontakta Teknikföretagens arbetsgivarjour på telefon 08-782 08 80 eller besök Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se för ytterligare rådgivning. 

Publicerad 10 juni 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Alf Linderheim/TT/Naturfotograferna