2 min lästid : 20 april 2020

Uppsägning vid arbetsbrist – råd till dig som är arbetsgivare

Vad gäller när företaget behöver säga upp anställda på grund av arbetsbrist i spåren av coronaviruset? Teknikföretagens jurist och förhandlare Daniel Svenvik reder ut frågan.

Daniel Svenvik
Daniel Svenvik

Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning och det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist. Det kan vara att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Det kan också ha uppstått en övertalighet på grund av omorganisation. Det viktiga är att anledningen till uppsägningen inte har med den anställda personligen att göra.

 

Juridiken kring arbetsbrist kan många gånger uppfattas som komplex.

 

– Det är förståeligt om många arbetsgivare tycker att det är svårt för det handlar om att ta ett samtidigt grepp om flera olika regelverk. Exempelvis aktualiseras både förhandlingsregler i medbestämmandelagen och regler i lagen om anställningsskydd, säger Daniel Svenvik.

Det gäller för arbetsgivaren att försöka hitta den röda tråden mellan den nya - och smalare - organisationen, vilka kompetenskrav den för med sig på personalstyrkan för att bolaget ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft, och hur bemanningen av den nya organisationen ska ske givet de nya förutsättningarna.

 

– I praktiken handlar det om vilken turordning som ska gälla för de som sägs upp. Kan man på ett bra och greppbart sätt förklara det för facket och medarbetarna så kommer förutsättningarna att nå framgång i förhandlingarna att öka.

 

Var går gränsen för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?

 

Daniel Svenvik berättar att vanligt förekommande frågor från medlemsföretagen i samband med arbetsbrist handlar om var gränsen för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet går, turordningsfrågor och vad som är en rimlig upplärningstid vid omplacering. Dessutom vill många företag veta vad som gäller för varselregler, arbetstagarkonsult, hur uppsägningarna formellt ska gå till och vilka trygghetssystem som finns och hur de aktiveras.

 

Många av Teknikföretagens medlemsföretag använder sig nu av korttidsarbete på grund av den vikande efterfrågan till en följd av coronakrisen. Hur många av dessa som kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder som ytterst leder till uppsägningar på grund av arbetsbrist är förstås mycket svårt att bedöma, men uppsägningsreglerna som sådana påverkas inte av eventuellt korttidsarbete.

 

– Arbetstagare som omfattas av korttidsarbete och blir uppsagda kan fortsätta gå på korttidsarbete. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa arbetstagare ska få lön, ersättningar och andra villkor enligt den ordinarie anställningen, säger Daniel Svenvik.

 

Stöd för arbetstagare som är uppsagda kan dock enligt nuvarande regelverk endast medges för perioden 16 mars-31 december 2020.

 

För Teknikföretagens medlemsföretag finns mer konkret information om vad en arbetsgivare bör tänka på när en arbetsbristsituation blir aktuell, vilka regler som gäller och hur dessa kan hanteras praktiskt i boken ”Uppsägning på grund av arbetsbrist – en praktisk handledning”.  

 

Företag som går under Teknikavtalet kan ladda ner boken här.

Företag som omfattas av Tekniktjänsteavtalet kan ladda ner boken här.

Publicerad 20 april 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad