2 min lästid : 28 april 2021

Tänk på det här vid vaccination

Snart kan personer i arbetsför ålder boka tid för vaccination mot covid-19. Att så många som möjligt vaccineras ligger i allas intresse men hur ska man hantera processen som arbetsgivare? Teknikföretagens rådgivare Carina Grip reder ut.

Har medarbetare rätt att vaccinera sig på betald arbetstid?

– Nej, egentligen är det inte en ledighet som ger rätt till permission enligt Teknikavtalen. Utgångspunkten är därför att medarbetare som vanligt ansöker om ledighet, i så god tid som möjligt, inför vaccination, förklarar Teknikföretagens rådgivare Carina Grip.

 

Vid vaccination gäller samma regler som i fråga om ansökan och beviljande av exempelvis semester eller ledighet genom uttag av tidbank. Finns ingen betald ledighet att ta ut kan man komma överens om ledighet utan lön.

 

– Eftersom det är en så speciell situation nu och det ligger i allas intresse att vaccination genomförs så snabbt som möjligt är det angeläget att uppmuntra vaccination och att komma överens om hur den kan genomföras på bästa sätt.

 

Kan arbetsgivaren neka ledighet för vaccination?

Utgångspunkten bör som sagt vara att den som begär ledighet för vaccination beviljas ledighet så snart som möjligt och inte hindras att ta vaccin, påpekar Carina Grip.

 

– Verksamhetstekniska problem skulle kunna uppstå om flera arbetstagare är borta parallellt och om flera personer samtidigt får sjukdomsliknande biverkningar av vaccinationen. Detta ska dock jämföras med den allvarligare situationen om flera blir sjuka i covid- 19 på grund av att ledighet för vaccination nekats.

 

Om arbetsgivaren i speciella fall inte kan bevilja en ledighetsansökan, är det viktigt att föra en dialog med medarbetaren och på så vis försöka hitta en bra lösning.

 

– Om det finns verksamhetstekniska skäl som föranleder ett mer strukturerat planerande av vaccinationsledigheter kan det vara klokt att arbetsgivaren hittar en systematik för ansökan och beviljande av ledighet så att så många som möjligt blir vaccinerade så fort som möjligt. Samverkan med arbetsmiljöombud och fack kan underlätta hanteringen.

Carina Grip
Carina Grip

Vad gäller om en medarbetare inte vill vaccinera sig?

– Även om det är positivt att vaccination nu sker på en bred front och det är angeläget och önskvärt att alla som kan vaccinera sig också gör det, så kan arbetsgivaren inte tvinga medarbetare att vaccinera sig, säger Carina Grip.

 

Hur ska arbetsgivaren hantera de medarbetare som vägrar vaccination? Problem kan uppstå både i samband med tjänsteresor och mellan vaccinerade och ovaccinerade kollegor. Detta är svåra frågor som saknar rättspraxis och som vi tidigare har skrivit om här i magasin t:. Läs den artikeln här.

Publicerad 28 april 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad