Virus kan räknas som force majeure

Coronaviruset ställer till problem när det gäller leveranser till och från Asien, något som flera svenska teknikföretag redan fått erfara. Här reder vi ut vad som gäller rent juridiskt om företagets komponenter eller varor inte kan levereras som avtalat på grund av viruset.

Mats Bergström
Mats Bergström

Mats Bergström är chef för Teknikföretagens affärsjurister och säger att det kan vara möjligt för teknikföretag som har problem med in- och utförsel av leveranser till och från Kina att åberopa force majeure. Med force majeure menas att det inträffar oväntade, ingripande och hindrande yttre händelser som befriar en avtalspart från skyldigheten att fullgöra en avtalsskyldighet.

 

– Det handlar främst om ansvarsbefrielse vid leveransförsening. De flesta leveransavtal, särskilt sådana där välbekanta internationella standardavtal som Orgalime S 2012 ligger till grund för parternas avtal, brukar innehålla force majeure-klausuler, säger han.

 

Men det är viktigt att komma ihåg att ansvarsbefrielse grundar sig på en konkret bedömning av hur just den aktuella leveransen påverkas av konsekvenserna av epidemin.

Force majeure är dock inte ett hållbart skäl för leverantören att höja priset.

– Störningar kan ju till exempel vara olika i olika delar av landet. Det är också av betydelse vid vilken tidpunkt som parterna träffat avtalet och hur deras möjligheter har varit att förutse påverkan på leveransen. Att exempelvis ingå ett avtal idag och tro att företaget utan vidare kan åberopa force majeure vid senare leveransproblem är ingen bra idé. Då bör man istället göra en tydlig reservation i avtalet med beställaren som innebär att leveranstiden reserveras med hänsyn till leveranshinder på grund av epidemin.

 

I princip är det nämligen uteslutet att åberopa force majeure för händelser som varit möjliga att förutse.

 

– Blir man försenad och drabbas av förseningskrav från en köpare kan man självklart alltid prova att i en förhandling åberopa force majeure. Men man bör ha klart för sig att force majeure inte är ett hållbart skäl för leverantören att höja priset på grund av ökade transportkostnader, utan endast ett sätt för leverantören att undkomma krav på förseningsviten och skadestånd. Förståelsen från kunderna brukar dock vid den här typen av händelser vara ganska stor, säger Mats Bergström.

 

Det är emellertid alltid viktigt att meddela beställaren så snart man blir varse att det kommer att uppkomma en leveransförsening.

 

– Menar man att orsaken i juridisk mening är force majeure ska man tala om även det och ange vad leveranshindret består av.

 

Vill du veta mer om standardavtal som exempelvis Orgalime S 2012? Teknikföretagens tjänst Standardavtal online ger dig tillgång till de flesta standardavtal som du och ditt företag behöver i köp- och försäljningsverksamheten. 

Publicerad februari 2020

Text

Henrik Eriksson & Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad