3 min lästid : 25 januari 2023

Visstidsanställningar – detta är bra att känna till

För Teknikföretagens medlemmar gäller inga konverteringsregler i samband med visstidsanställningar. Men det finns några saker att ha i åtanke gällande visstid. Anna Holwaster, arbetsrättslig rådgivare på Teknikföretagen, förklarar reglerna för Magasin t:.

En visstidsanställning som har tecknats utifrån Teknikavtalen eller Tekniktjänsteavtalets bestämmelser övergår aldrig per automatik till en tillsvidareanställning efter en viss anställningstid. Det betyder att om en person är visstidsanställd enligt dessa avtal så kan den personen inte bli det som ibland kallas för ”inlasad”.

 

– Det som är specifikt för våra kollektivavtal är att det inte finns några konverteringsregler som i LAS, berättar Anna Holwaster, arbetsrättslig rådgivare på Teknikföretagens kontor i Göteborg.

 

Man behöver inte heller komma överens med facket angående visstidsanställningen om den är längre än en månad och kortare än tolv månader för IF Metall respektive 24 månader för tjänstemannafacken.

 

– Däremot måste man, om man ska ha någon på visstidsanställning längre än tolv eller 24 månader, ha en lokal överenskommelse med en klubb. Det är då som facket har möjlighet att påverka. 

 

– Till exempel om man tar in någon på visstid för att täcka för en föräldraledighet och anställningen ska sträcka sig över 18 månader. Då kommer man överens med IF Metall om att det är lämpligt att anställa personen i 18 månader i stället för bara tolv. I företag utan klubb krävs ingen lokal överenskommelse men berörd facklig organisation ska underrättas om visstidsanställningen.

 

Arbetsgivaren måste också komma överens med facket om anställningen är kortare än en månad, säger Anna Holwaster. Undantaget är pensionärer och studenter, som man får anställa en kortare period än en månad utan att träffa lokala överenskommelser.

Högre övre tidsgräns för tjänstemän

 

I kollektivavtalet med Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna är det en högre övre tidsgräns för när facket ska involveras. I det fallet kan arbetsgivaren visstidsanställa en person i minst en månad och högst 24 månader utan lokal överenskommelse.

 

– Vill man av någon anledning förlänga visstidsanställningen efter 24 månader måste man komma överens med den fackliga klubben. Gör man inte det kan man inte fortsätta med visstidsanställningen utan då får man hitta en annan lösning, säger Anna Holwaster.

 

Inte heller för tjänstemän råder det några konverteringsregler – arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda en tillsvidareanställning efter att visstidsanställningen är slut, tillägger hon.

Anna Holwaster. Foto: Viktor Fremling.
Anna Holwaster. Foto: Viktor Fremling.

Visstidsanställning i stället för provanställning

 

Enligt Teknikföretagens kollektivavtal behövs det inte någon särskild anledning för att erbjuda en person en visstidsanställning. Det går bra att teckna en visstid med en person med det enda syftet att prova personen – och det är inget som ska anges i kontraktet.

 

Men även om Teknikföretagens medlemmar råkar kalla en visstidsanställning för provanställning betyder det inte att den är ogiltig, poängterar Anna Holwaster.

 

– Det står i kommentarerna till kollektivavtalet att avtalet fortfarande anses som giltigt men att man ska hantera det som en visstidsanställning.

 

Särskilda regler för tjänstemän

 

Något annat som är viktigt att känna till är att under de första sex månaderna som en tjänsteman är anställd på visstid har både arbetsgivaren och den anställde rätt att avsluta anställningen i förtid utan att behöva ange någon anledning.

 

– Det liknar det som kallas för provanställning, men i våra avtal har vi bara visstidsanställningar, utöver tillsvidareanställningar, säger Anna Holwaster.

 

Att avsluta anställningen under de första sex månaderna gäller dock bara under förutsättning att personen inte har varit anställd tidigare och därmed gått över sexmånadersgränsen.

 

– Om en person redan har varit anställd på arbetsplatsen och sedan kommer tillbaka som visstidsanställd så måste man kolla hur länge denne var anställd tidigare. Har personen mer än sex månaders anställningstid får man inte säga upp visstidsanställningen utan sakliga skäl.

 

Det är alltid viktigt, både för arbetare och tjänstemän, att tydligt skriva in i anställningsavtalet att anställningen kan sägas upp i förtid, menar Anna Holwaster.

 

Visstidsanställning upphör

 

När anställningstiden löper ut för en visstidsanställd så upphör anställningen utan uppsägning, oavsett om det är för arbetare eller tjänstemän.

 

– Det finns inte någon särskild regel som kräver någon formell information, men arbetsgivaren ska självfallet ändå meddela medarbetaren i så god tid som möjligt att anställningen inte fortsätter, avslutar Anna Holwaster.

 

I Teknikföretagens arbetsgivarguide finns det mallar som kan användas i samband med rekryteringen av visstidsanställda. De är skrivna med anvisningar om hur man ska teckna avtalet.

 

I höstas ändrades LAS-reglerna för visstidsanställning, men dessa ändringar berör inte Teknikföretagens medlemmar.

Publicerad 25 januari 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad