3 min lästid : 06 december 2022

Nytt år, nya tag – glöm inte detta inför årsskiftet

Inför årsskiftet finns det en del som arbetsgivare bör tänka på kopplat till bland annat semester, övertidssaldon och tidbanker. Teknikföretagens rådgivare Anna Rydén påminner om vad som gäller.

Sommarsemester är kanske inte det första man tänker på under julruschen i december. Men snart är det ett nytt år, och i samband med detta är det läge att se över bland annat hur många semesterdagar de anställda har hunnit ta ut under semesteråret.

 

Semesteråret brukar vanligtvis löpa under perioden 1 april till 31 mars året därpå. Under semesteråret är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarna tar ut åtminstone 20 av de 25 lagstadgade semesterdagarna.

 

– Inför årsskiftet brukar vi påminna arbetsgivare att titta på om det är några anställda som inte har tagit ut sina 20 dagar, så att de får det gjort före den 31 mars, säger Anna Rydén, arbetsrättslig rådgivare på Teknikföretagens kontor i Göteborg.

 

– Finns det semesterdagar kvar bör dessa tas före annan ledighet som till exempel kompensationsledighet, tillägger hon.

Planering av semesteruttag

 

Den 1 april, då det nya semesteråret börjar, ska arbetsgivaren informera de anställda om hur många semesterdagar de har kvar, samt om dessa är betalda eller obetalda.

 

Vid en ensidig utläggning av semesterdagarna – det vill säga när arbetsgivaren ensidigt lägger ut semestern eftersom en överenskommelse om förläggning inte har kunnat träffats med arbetstagaren – ska arbetsgivaren meddela den anställde om utlagd ledighet senast två månader före ledighetens början. En anställd har rätt till fyra sammanhängande veckors ledighet under sommaren.

 

Anna Rydén säger att semesterdagar inte är något som de anställda kan få ut i pengar i stället för ledighet. Inte ens om de själva önskar det.

Anna Rydén, rådgivare på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.
Anna Rydén, rådgivare på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.

– Att få ersättning i stället för ledighet är inget som arbetstagaren får välja. Ett undantag är om det inte var möjligt att lägga ut någon semester under semesteråret eftersom personen var sjuk eller frånvarande av andra skäl.

 

När en anställning upphör eller vid korta anställningar går det också bra att betala ut intjänade semesterdagar i pengar.

 

Om en anställd sjukanmälde sig under ordinarie semester har den också rätt att ta ut så kallad ersättningssemester under semesteråret. Det är viktigt att även den läggs ut före den 31 mars, påpekar Anna Rydén. Den går inte att spara till ett annat år.

 

Övertidssaldon och tid i tidbank

 

Något annat som arbetsgivare måste tänka på inför årsskiftet är att titta på hur mycket övertid de anställda har jobbat.

 

– Inför årsskiftet ska man titta på saldona för övertid, så att man inte överträder maxgränserna, som är olika för arbetare och tjänstemän.

 

– Tar en anställd ut ledighet från sin tidbank under exempelvis klämdagar vid jul och nyår, då minskar övertidssaldot. Det brukar vi också påminna om att man kan göra, säger Anna Rydén.

 

Hon skickar också med en påminnelse till de företag som har avtal om arbetstidsförkortning.

 

– Efter årsskiftet ska arbetsgivaren se över om det är någon som har mer än hundra timmar i sin tidbank. Om de lokala parterna inte kommer överens om annat ska tiden över hundra hyvlas och motsvarande peng betalas som pensionspremie.

 

– Om arbetstagaren senast den 15 januari begär det kan den resterande tiden i tidbanken också betalas ut som pensionspremie, avslutar Anna Rydén.

 

Vid frågor, kontakta gärna din rådgivare på Teknikföretagen eller hitta information på Arbetsgivarguiden, om semester och arbetstid.

Publicerad 06 december 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad