5 min lästid : 14 december 2020

Det är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Att skapa framgångsrika cirkulära lösningar kommer att kräva mycket ny kunskap; kring återvinning, nya affärsmodeller och samarbetsformer. Men den enskilt viktigaste faktorn är ännu mer oberäknelig. Ledtråd: det handlar om oss människor.

– Klimatkrisen och den minskande tillgången på naturtillgångar är en stor källa till oro. Vi ser det som vårt ansvar att bidra till att skapa en bättre värld. Därför är vi i full fart med att utvärdera hur vi ska kunna förflytta oss från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Vi vill kunna bidra till ett hållbart samhälle, säger Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige.

 

Att producera en vara och sälja den till en kund, som sedan äger den och ansvarar för dess fortsatta livscykel är relativt okomplicerat. Men när man ska lämna den linjära ekonomin för den cirkulära ökar komplexiteten väsentligt vad gäller hanteringen av relationer och information. För att tillverkaren ska veta varifrån råvarorna kommer, hur de ska bearbetas för att kunna återanvändas eller återvinnas och vad som händer med produkten under hela livscykeln krävs stora informationsflöden från flera olika aktörer. Här spelar forskning en nyckelroll.

 

– Att designa en produkt med en cirkulär ansats kräver ett holistiskt förhållningssätt längs hela dess livscykel. Vi behöver optimera hur vi använder olika material. Designa produkten så att den går att sköta, reparera, återtillverka samt att dess olika material lätt kan återvinnas. För att lyckas behöver vi uthållig forskning över tid. En nyckel för att lyckas är att förstå hur produkten kommer att användas, berättar Mikael Dahlgren.

 

Sätter mål för att öka antalet cirkulära innovationer

Husqvarnas robotgräsklippare är ett bra exempel på hur långsiktigt arbete inom forskning och innovation ger resultat och lönsamhet. För 25 år sedan startade företaget satsningen att utveckla robotgräsklippare som nu är en av Husqvarnas främsta produkter.

 

– Det är inspirerande hur långsiktig ledningen var och med facit i hand ser vi att det var rätt, säger Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör på Husqvarna.

 

– Vi har satt upp ett mål att öka antalet cirkulära innovationer fram till 2025 och hittills har vi identifierat fler än 100 innovationsidéer. Vi vill omvandla goda idéer till faktiska innovationer som framöver kan bli en del i vår produktportfölj. Och genom innovationstävlingen Sustainovate Open vill vi även involvera utomstående aktörer för samarbete och att hjälpa oss.

 

Pilotprojekt involverar kunderna i utvecklingen

Robotgräsklipparen illustrerar hur svårt det är att veta vilka produkter kunderna kommer att efterfråga i framtiden. Ingen behövde en smartphone innan Apple och Steve Jobs lanserade iPhonen.

 

– Nu genomför vi ett antal pilotprojekt, vilket är ett bra sätt att involvera kunderna och för att lära oss vad vi behöver ändra för att produkten och tjänsten ska vara attraktiva för våra kunder på riktigt.

Hur vet vi idag vad kunderna vill ha om 10 år? Ingen behövde en smartphone innan Apple lanserade iPhonen.
Hur vet vi idag vad kunderna vill ha om 10 år? Ingen behövde en smartphone innan Apple lanserade iPhonen.

Användarnas beteende är väldigt svårt att förutse. Därför behöver företagen utveckla produkterna i samspel med användare och kunder.

 

– Att testa produkter och tjänster innan allt är helt klart och innan marknaden är helt mogen gör vi för att lära oss – och för att förbereda kunderna. Det handlar också om mottagligheten bland användarna, vilket kan gälla köpupplevelsen lika mycket som priset, säger Jonas Willaredt.

 

Tvärvetenskaplig forskning för utvecklingen framåt

Därför är beteendeforskning och beforskning av hur samhällssystemet påverkas avgörande, anser Stefan Christiernin, Director External Research på Volvo Cars. Även ekonomisk forskning kring hur man kan hantera modeller med många aktörer, och med många små transaktioner, kommer att behövas.

 

– Det behövs mer satsning på gräns- och ämnesöverskridande tvärforskning för att adressera dominoeffekter, där beteendeforskning och beforskning av samhällssystemet är viktiga pusselbitar, säger han.

 

– Samtidigt behöver vi utveckla metoder för att återvinna olika typer av material från en produkt, och blandningar av material, påpekar Mikael Dahlgren på ABB.

 

Viktigt att våga satsa i rätt ögonblick, annars missar man tåget

Det som behöver ske inom produktutveckling om några år behöver man fatta beslut om redan nu. Det vittnar även Epiroc om. De utvecklar utrustning för gruv- och infrastrukturindustrin. Redan 2010 började bolaget utveckla batteridrivna maskiner för arbete djupt nere i gruvor. Visionen var nollutsläpp av CO2 inom gruvdrift.

 

– När man är tidigt ute kan det vara svårt att komma fram till att man ska göra en sådan satsning. Man kan inte visa att andra gör det, så det går inte att bevisa att det går. Men vi hade bra kunder som var villiga att hjälpa till att göra ett åtagande. Vi kunde se att elektrifieringen var framtiden – frågan var bara när. Jag tror att det är viktigt med ett starkt ledarskap på hög nivå, med en ledning som vågar välja väg och faktiskt leda företaget säger Erik Svedlund, marknadschef Epiroc electrification.

 

Men det gäller också att våga satsa i rätt ögonblick, så man inte missar när tåget går.

 

– Se bara på Nokia, som 2009 var världsledande på mobiltelefoner, men bara några år senare var i en helt annan situation. Det kan gå fel så fort om man missar vart marknaden är på väg, säger Erik Svedlund.

Testbäddar är viktiga för att utveckla cirkulära affärsmodeller. Här Awitar, en världsledande testanläggning för fordonselektronik, i Borås.
Testbäddar är viktiga för att utveckla cirkulära affärsmodeller. Här Awitar, en världsledande testanläggning för fordonselektronik, i Borås.

För att få tillförlitlig statistik och bra underlag för utvärdering krävs storskaliga testbäddar, alltså miljöer där man i stor skala kan testa prototyper. I dag kan många företag göra tester på tio olika testobjekt, det kommer att behöva skalas upp till kanske 10 000 stycken.

 

Behovet av storskaliga testbäddar ser även Stefan Christiernin på Volvo Cars.

 

– Systemkomplexitet och kundbeteende går inte att utvärdera utan stora testbäddar, säger han.

 

– Testbäddar gör det möjligt att få med sig och samarbeta med alla intressenter, så att alla kan vara med och utvärdera fördelarna och eventuella nackdelar. Därför är testbäddar så viktiga för att utveckla cirkulära affärsmodeller, konstaterar Mikael Dahlgren.

 

Han får medhåll av Jonas Willaredt på Husqvarna.

 

– Det handlar om strategiska beslut som måste fattas redan nu, säger Jonas Willaredt.

 

Svenskt samarbete ger fördel i den globala konkurrensen

En avgörande faktor för att lyckas är förmågan att samarbeta över traditionella organisationsgränser, både mellan företag och olika branscher. Elektrifieringen och digitaliseringen innebär att företag som tidigare sålde en produkt och därefter avslutade affären, nu istället kan vara delaktig i produktens användning. Information, spårbarhet och uppkopplade produkter ger helt nya möjligheter för leverantörer att vara delaktiga i hela produktens livscykel. Nu måste leverantören kunna ta ett helhetsansvar för produktens hela livscykel och användning. Och här kan Sverige ha en stor fördel internationellt, med stor tillit mellan människor och en vana att samarbeta.

 

– Jag tror att vi kan skapa väldigt många samarbeten och arbeta smartare för att på så sätt bli framgångsrika. Det är inte de största som kommer att gå vinnande ur det här, utan det är de smartaste och snabbaste, och som är villiga att samarbeta, säger Erik Svedlund på Epiroc.

 

Vill du läsa mer om cirkularitet? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Digitaliserade affärsmodeller för cirkulära materialflöden".

Publicerad 14 december 2020

Text

Mattias Areskog

Foto

Sofia Sabel