3 min lästid : 25 maj 2022

Digitaliserad industri ska lösa framtidens utmaningar

Sverige ska bli ett innovationsland och ta fram digitala lösningar för nutidens och framtidens utmaningar. Det är syftet med programmet Avancerad Digitalisering som finansieras av både näringslivet och staten. Medlen ska gå till projekt som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Bakom forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering står Teknikföretagen, Ericsson, ABB, Saab och innovationsmyndigheten Vinnova.

 

Att programmet utvecklades till dagens initiativ var för att Ericsson hade sett att länder som har en liknande industriell struktur som Sverige, som exempelvis Sydkorea och USA, hade satsat mer på inhemsk forskning gällande digitalisering. Farhågan var att Sverige skulle hamna i efterkälken.

 

– I och med detta hade vi ett första möte med dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan (S) hösten 2020. Det vi ville starta var ett långsiktigt partnerskap, privat-offentligt, med delad finansiering från Vinnova och industrin, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

 

2021 startade programmet Avancerad Digitalisering. Men det var inte förrän nyligen, i mitten av maj, som det fick en offentlig invigning.

 

I grunden handlar programmet Avancerad Digitalisering om att testa och utveckla ny teknik inom områden som exempelvis elektronik och kommunikationsteknik, med syfte att möta samhällsmässiga utmaningar och ta fram industrirelevanta lösningar.

 

Varierade projekt finansieras

 

De som söker om medel, via utlysningar från Vinnova, kan vara allt ifrån företag till högskolor, universitet och forskningsinstitut. Ofta är flera aktörer inblandade samtidigt.

 

– Den som har gjort en ansökan granskas sedan om huruvida den kvalificerar sig inom ramen för programmet. Ett exempel som redan är i gång är en utbildning som KTH har tagit fram, om cyberförsvar, säger Klas Wåhlberg.

Invigningen av programmet Avancerad Digitalisering. Från vänster: Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, Cecilia Sjöberg, Vinnova, Erik Ekudden, Ericsson, Ulf Hellström, ABB Motion, Christian Hedelin, Saab, och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) som ska klippa bandet. Foto: Nathalie Olausson.
Invigningen av programmet Avancerad Digitalisering. Från vänster: Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, Cecilia Sjöberg, Vinnova, Erik Ekudden, Ericsson, Ulf Hellström, ABB Motion, Christian Hedelin, Saab, och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) som ska klippa bandet. Foto: Nathalie Olausson.

Nils Hertzberg är programchef på programkontoret för Avancerad Digitalisering, som är placerat på Teknikföretagen. Han säger att de utlysningar som Vinnova gör är varierade.

 

– Utlysningarna kan se olika ut. Men de ska ha att göra med avancerad digitalisering inom industrin.

 

Nils Hertzberg tillägger att projekten också ska vara relevanta för de effekter som programmet vill bidra till, som Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och en hållbar industri.

 

– Medlen går varken till grundforskning eller produktutveckling utan till projekt någonstans däremellan, exempelvis tillämpad forskning nära industrin, vilket Sverige behöver för att kunna ligga i framkant, säger han och fortsätter:

 

– De som ansöker måste alltid fundera på vad de kan lära sig av sin forskning och hur de ska sprida resultatet av det som de har lärt sig.

 

Ska bidra till mer konkurrenskraft

 

De långsiktiga målen med programmet Avancerad Digitalisering är högt satta. Tanken är att de finansierade projekten ska leda till fler innovationer och forskningsresultat, ökat samarbete mellan de olika aktörerna samt större kunskapsutbyte. 

 

Detta ska i sin tur stärka Sverige som forskningsland och de nya innovationerna förbättra det svenska näringslivet och dess globala konkurrenskraft genom att hitta lösningar på framtidens utmaningar, som exempelvis den gröna omställningen.

 

– Digital teknik är lösningen på hållbarhet och grön omställning, säger Klas Wåhlberg och fortsätter:

 

– Med digitaliseringen får man också en bättre kompetensförsörjning, vilket är en bristvara i Sverige. Kan man digitalisera det som har varit manuellt tidigare sparar man resurser – och skapar störst förädlingsvärde.

 

Som exempel nämner han Saab, som har en flygplats som fjärrstyrs från Sundsvall. Med fjärrstyrning behöver det inte sitta människor i ett torn på en flygplats med låg trafik. Den typen av teknik kan man även utveckla och använda på andra håll.

 

I dagsläget har programmet Avancerad Digitalisering en budget på 1,2 miljarder kronor för åren 2021–2024. Ambitionen är att höja budgeten till två miljarder per år i tio år, där hälften kommer från staten och hälften från näringslivet. Meningen är att samarbetet ska vara långsiktigt, säger Klas Wåhlberg.

 

– De stora företagen är beredda att lägga en miljard per år och vill se motsvarande summa från staten.

 

Nästa steg blir nu att bjuda in fler företag, lärosäten och andra aktörer att engagera sig i programmet och ansöka till de olika projekten på Vinnova.

 

– Nu handlar det om att vidareutveckla programmet och få in fler ansökningar. Målsättningen är att medlen ska komma företagen till nytta, avslutar Klas Wåhlberg.

 

För att se pågående utlysningar, besök Vinnovas sida ”Hitta finansiering”. För frågor om programmet Avancerad Digitalisering kan ni kontakta programkontoret på info@avanceraddigitalisering.se

Publicerad 25 maj 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Sofia Sabel & Nathalie Olausson