5 min lästid : 13 april 2022

Chalmersappen organiserar företagens prylar

Cirkulär hantering av inventarier blir allt viktigare för att minska miljöpåverkan. Men få kontor har koll på vad de faktiskt äger för möbler och annan inredning. Chalmers Venturebolaget Higate har utvecklat appen Palats som samlar alla saker på ett ställe och gör det enkelt att återbruka.

De första som har prövat appen Palats är fastighetsbolaget Vasakronan. I en källarlokal i centrala Göteborg besöker vi Vasakronans stora möbelförråd. Här har inredaren Karin Duran spenderat mycket tid genom åren. Fåtöljer, skrivbord, soffor, lampor och mycket annat står staplade i lokalen.

 

Vid en första anblick verkar det vara svårt att hitta det man söker, men vid en närmare titt har varje pryl en QR-kod som är kopplad till Palats. Det är också därigenom som det blir enkelt att hitta – även när man inte är på plats.

 

– Innan vi började med appen fick jag inför varje inredningsuppdrag vara här i källaren och fotografera alla saker som skulle användas, säger Karin Duran och fortsätter:

 

– Sedan fick jag göra en powerpointpresentation där jag klippte in bilderna i en ritning. Den skickades till flyttfirman som skulle hämta sakerna. Det var väldigt tidsödande och det kunde också lätt bli fel när flyttfirman skulle hitta möbler och annan inredning.

 

Numera är Karin Duran nästan aldrig i möbelförrådet. I stället gör hon allt jobb vid datorn eller mobilen. På så sätt sparar hon mycket tid som hon nu i stället kan lägga på själva inredningsuppdraget.

 

Att få bra koll på inventarierna gör att Vasakronan använder möbler under en längre tid och köper färre saker.

 

– Det är många företag som vill ha en ökad cirkularitet. Det är också tydliga drivkrafter till varför vår app utvecklades, berättar Axel Sabel, produktutvecklare av Palats.

Varje föremål får en QR-kod kopplad till Palats.
Varje föremål får en QR-kod kopplad till Palats.
Med appen har företagen koll på sina möbler och inredningprylar.
Med appen har företagen koll på sina möbler och inredningprylar.

Kan se klimatpåverkan

Vi förflyttar oss till ett av Vasakronans färdiginredda kontor, som ligger vid Göteborgs domkyrka. Direkt innanför dörren möts vi av ett stort bord med en tjock träskiva, höga svarta barstolar, ett grönt litet kök och en rejäl soffa. Allt känns inbjudande och har en sober stil. Färgskalan går framför allt i vitt, svart och beige.

 

– Allt här är återbruk. Soffan var tidigare kornblå, så den har jag klätt om till brunt. Bordet har snickare byggt ihop av överblivna träbitar och kontorsmöblerna har vi restaurerat, säger Karin Duran.

Karin Duran i ett av Vasakronans kontor, vid Göteborgs domkyrka.
Karin Duran i ett av Vasakronans kontor, vid Göteborgs domkyrka.

För att se vad återbruket innebär för klimat kan kunden se i Palats vilken klimatpåverkan olika möbler eller byggmaterial har. Kunden kan även få specifika rapporter som visar vilka klimatbesparingar den redan har gjort och vad som är möjligt framöver. Detta är något som Göteborgs universitet, som använder appen, tycker är en viktig funktion.

 

Ett av universitets centrala kontor fungerade som Higates första pilotprojekt och där är alla saker – även så små saker som dricksglas – inventerade. På universitetet träffar vi Karolina Ganhammar, som är dess fastighetschef.

 

– Jag jobbade tidigare på Linköpings universitet och där blev frågan kring återbruk aktuell i samband med att en verksamhet flyttade till nya lokaler. Då blev det tydligt hur mycket möbler vi hade och som skulle hamna i ett förråd. Däremot hade vi inget bra system för att veta vilka möbler som fanns, säger Karolina Ganhammar.

 

Linköpings universitet löste detta genom att göra en egen databas som täcker deras campus i Linköping och Norrköping.

 

– När jag kom till Göteborgs universitet fanns det önskemål om ett ökat återbruk av möbler, men det kändes svårare att lösa för vi har verksamhet över hela staden och inte på enstaka campus, säger Karolina Ganhammar.

Karolina Ganhammar, fastighetschef på Göteborgs universitet.
Karolina Ganhammar, fastighetschef på Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet kommer nu att arbeta tillsammans med Göteborgs stad med ett gemensamt lager av möbler och inventarier. Palats ska användas för att bland annat underlätta inventering och öka återbruket.

 

– Ett ökat återbruk innebär också ekonomiska besparingar. Exempelvis har Göteborgs stad genom ökat återbruk sparat 20 miljoner kronor på ett år, vilket motsvarar tio procent av verksamhetens årliga inköp av inventarier, säger Axel Sabel.

 

För att ha ett väl fungerande system för återbruk behövs ett enkelt system för inventering och hantering för alla som behöver använda möbler eller andra inventarier.

 

– I vanliga fall när du ska köpa en ny möbel så kollar du oftast först på Internet och sedan beställer du den. Lika enkelt ska det vara att se vad som finns i ett gemensamt återbrukslager. Om det inte är enkelt så kommer kunden att köpa en ny möbel i stället, säger Axel Sabel.

 

Startade på Chalmers

Palats har sitt ursprung från entreprenörsskolan, som är en masterutbildning på Chalmers. Där ska studenterna bland annat utveckla ett affärsprojekt tillsammans med näringslivet eller forskare. Axel Sabel studerade på utbildningen tillsammans med Henrik Olausson, Adam Andreasson och Felix Engelbrektsson som också var med och grundade bolaget.

 

– Vi kom i kontakt med Anton Franker, som är en av de främsta profilerna inom återbruk i fastighetsbranschen. Han såg att många företag ville jobba mer med återbruk av möbler och byggmaterial. Samtidigt hade de inte rätt kompetens eller tid att själva utveckla en lösning för detta, berättar Axel Sabel.

 

Den första tiden i projektet gick därför ut på att undersöka behovet av en sådan lösning hos fler företag och att validera om det fanns en marknad för ett ökat återbruk av möbler och byggmaterial.

 

– Det vi såg var att det fanns en flaskhals i själva digitaliseringen av informationen och det var en viktig anledning till att vi utvecklade plattformen som en app, säger Axel Sabel.

 

Han visar på en surfplatta hur appen fungerar och hur det går att söka efter olika typer av inventarier. Men för att komma dit krävs först en inventering. Då tar man bilder med appen och lägger även in information om mått, vilket skick som saken är i och var den finns. Varje sak får därefter en QR-kod som leder dit informationen är sparad. Nya saker läggs sedan till på samma sätt.

Higates grundare, på Chalmers Venture. Från vänster till höger: Medgrundarna Felix Engelbrektsson, Axel Sabel och Adam Andreasson, affärsutvecklare och HR-chef Ellen Gellerbrant, samt medgrundare och vd, Henrik Olausson.
Higates grundare, på Chalmers Venture. Från vänster till höger: Medgrundarna Felix Engelbrektsson, Axel Sabel och Adam Andreasson, affärsutvecklare och HR-chef Ellen Gellerbrant, samt medgrundare och vd, Henrik Olausson.

Appen erbjuder främst tre olika typer av användningsområden. Den ena är för företag och organisationer som jobbar med sin inventariehantering, som har massor med föremål på olika ställen och behöver veta vad som finns, var de finns och när de är tillgängliga. En annan användning är för dem som vill arbeta med en återbrukshubb, det vill säga ett centraliserat lager där man sparar saker som man kan återbruka. Det tredje användningsområdet riktar sig främst till konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen och arkitekter.

 

– Vid varje ombyggnation eller renovering behöver man göra en materialinventering, oavsett om man har återbruksambitioner eller inte. Vi har digitaliserat en process som gör att företag och kommuner numera kan jobba strategiskt och följa upp mål kring ekonomi och miljö samt kring möbler och byggmaterial.

 

– För de personer som använder appen i sitt dagliga jobb handlar det däremot mer om att appen effektiviserar arbetet med inventarier. Att det i sin tur leder till ökad återanvändning och mer cirkulära flöden blir helt enkelt en viktig bieffekt, avslutar Axel Sabel.

Publicerad 13 april 2022

Text:

Ann-Sofie Borglund

Foto:

Sofia Sabel