5 min lästid : 14 december 2020

Mät och bli mer innovativ

Går det verkligen att öka sin innovationsförmåga genom att mäta den? Absolut, säger Johan Frishammar, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. David Bentham, designchef på Electrolux, berättar varför företaget ska börja med innovationsmätning.

Mäter ni produktionen och har full kontroll på ledtider och kvalitetsavvikelser? Då kanske det är dags att ta nästa steg och även börja mäta er innovationsförmåga. För den som mäter och följer upp blir också innovationsstark, säger Johan Frishammar, professor som forskar i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

 

För Electrolux är innovationer grunden för verksamheten, säger David Bentham, Head of design för affärsområdet Wellbeing.


– Vi har alltid ägnat oss åt innovation och har produkter som är ”Bäst i klassen”. Men sedan ett par år tillbaka vi befinner oss i en förändringsfas, där fokus har flyttats till konsumentens upplevelse. Konsumenten frågar inte efter en viss dammsugare, utan ”hur kan jag rengöra mitt golv”. I det här läget kommer innovationsmätningen att hjälpa oss att fatta bättre beslut, säger David Bentham.

Viktigt att skapa en gemensam upplevelse för olika professioner i företaget

Samarbetet med Luleå tekniska universitet och Johan Frishammar inleddes för över ett år sedan, men processen pausades när covid-19-pandemin kom. Nu har den kommit igång igen, berättar David Bentham.


– Nu vill vi nå en högre nivå. Tanken är att vi ska mäta mer systematiskt och kunna göra jämförelser. Hur ser vi till att få rätt utfall på våra satsningar? Det är också viktigt att skapa en gemensam upplevelse för de olika professionerna inom företaget.

 

Om David Bentham trots den tidiga fasen ska ge råd till andra företag som är intresserade av att börja mäta så är det just att titta på vad andra gör.


– Men samtidigt finns det inte en formel som passar alla. Varje företag har förstås sina egna frågor att fokusera på.

 

”What gets measured gets done”

Den som mäter och följer upp satsningar på att bli innovativ får ett bättre utfall, säger Johan Frishammar.


– Det finns ett uttryck om säger ”What gets measured gets done” och det stämmer ganska väl.  

Mätningen ska leda till bättre prioriteringar. 

 

– Man tvingas att på djupet fundera över sådant som om man har rätt kultur och allokerar resurser och människor till rätt saker, säger Johan Frishammar.

David Bentham Foto: Fiona Bentham
David Bentham Foto: Fiona Bentham
Johan Frishammar
Johan Frishammar

Men det är förstås inte så enkelt som att bara börja mäta. För vad ska man mäta och hur ska resultaten tas om hand?

 

Johan Frishammar har tillsammans med Jennie Björk, docent vid KTH som forskar om innovationsledning, skrivit boken Innovationsstark. I den beskrivs en modell för mätning.

 

Till att börja med behöver varje företag en innovationsstrategi. Mätningen ska sedan hjälpa till att nå målen i strategin.

 

– Alla behöver någon slags idé om vilka nya tjänster och produkter de vill skapa och hur de ska skapa värde för kunder, dem själva och samhället. Först därefter kan man fundera på vad man ska mäta.

 

I boken beskriver de tre olika slags mått:

 

Ingångsmått beskriver vad man har för resurser, idéer, kultur och andra faktorer som används för att skapa innovation.

 

Resultatmått mäter ett utfall, som nya produkter i förhållande till det totala antalet till exempel.

 

Nulägesmått är som ett snapshot av hur det ser ut nu. Till exempel antalet projekt i innovationsprocessens olika faser.

 

Just att hålla koll på att det finns lagom många projekt i olika stadier, som idéstudier, förstudier och formella projekt, är viktigt, menar Johan Frishammar. Det är till exempel inte lyckat att ha så många innovationsprojekt att det inte finns tillräckligt med resurser för dem.


– Det är elementär köteori. Har man för mycket igång kommer saker att stå still.

  

Varje mått ska ha en eller flera ägare i organisationen

En annan vanlig fallgrop är att mäta för mycket.


– Det bästa är att ha ett fåtal, meningsfulla mått som kan användas för att styra och som alla känner till. Det blir problem om man i sin mätiver skapar en stor portfölj av mått som drar åt olika håll. Då förstår inte medarbetarna hur och varför det här ska vara till nytta.

 

Varje mått måste också ha en eller flera ägare i organisationen.


– Om ett företag tycker att de arbetar för mycket internt och mäter antalet idéer som genererats tillsammans med en partner, måste resultatet hamna hos någon som känner ansvar för det. Syftet är inte bara att generera data som man sedan inte gör något av.

En del tror att innovation är så speciellt att det är omöjligt att mäta, så då mäter man inte alls.

Det finns de som är skeptiska till innovationsmätning. Det är Johan Frishammar medveten om.


– En del företag tror att innovation är så speciellt att det är omöjligt att mäta, så då mäter man inte alls.

 

Han håller dock med om att det på många sätt är speciellt.


– Mäter du kvalitetsavvikelser på balkar är det samma balkar hela tiden. En innovation är ingen innovation om det är samma som det som fanns innan. Det måste vara kvalitativt annorlunda än det som fanns innan.

 

Innovation är en av de sista funktionerna att professionaliseras i ett företag

Företag är inte främmande för att göra mätningar, men det handlar ofta om andra saker.

 

– En del kan ha hundratals mått som handlar om produktion, kvalitet eller ekonomistyrning. De flesta mäter kanske även något innovationsrelaterat, men saknar den systematik som boken föreslår. 

 

Innovation är en av de sista funktionerna att professionaliseras i ett företag, säger Johan Frishammar.


­– För några år sedan blev jag uppringd av en person som fått jobb som innovationschef. ”Det första jag ska göra är att skriva min egen befattningsbeskrivning, vet du någon annan som har gjort det?”. Något sådant skulle aldrig ha hänt en ekonomichef eller en personalchef. 

Det finns en rad faktorer som sedan länge bedömts som nödvändiga för innovation. Som att ha en tydlig strategi, högt i tak, stöd från ledningen, externa samarbeten och kontinuerligt testande av nya koncept. Det behövs också slack, det vill säga att inte schemalägga 100 procent av tiden.


– Det behövs tid att frigöra tanken. Inte bara tänka på det som ska göras i dag och i morgon, utan även lyfta på näsan och titta lite framåt.  

 

Se mätningen som växellådan som gör att ni kan öka hastigheten

 

Johan Frishammar vill betona det positiva syftet med innovationsmätning.


– Det traditionella syftet med mätning är att hitta fel, följa upp och fixa till. Ofta också att ge någon skulden. Men det får inte bli något ”blame-game”. Det handlar om att lära nytt och se möjligheter.

 

Företag som använder sig av de traditionella framgångsfaktorerna har redan en motor för innovation, säger Johan Frishammar.


– Mätningen är som växellådan som gör att man kan komma upp i högre hastighet. Innovationsmätning är inte den enda framgångsfaktorn, men sätter ett tryck på resten. 100 procent innovationsstark kanske är en utopi. Men vi vill gärna tro att alla bolag kan förbättra sin innovationsstyrka.

Publicerad 14 december 2020

Text

Ann Patmalnieks

Illustration

Katy Kimbell