5 min lästid : 13 mars 2024

"Nu vill vi få fler från omvärlden att komma hit"

Volvo Cars storsatsar på ett projekt som kan förändra industrilandskapet i Göteborg. Det nya innovationscentret i Torslanda – grannar med Volvo Cars bilfabrik och Novos batterifabrik – blir en miljö för att utveckla, testa och realisera lösningar inom mobilitet, som självkörande fordon.

Volvo Cars globala fastighetschef Lisa Thorén står bredvid en modell över området och pekar på några miniatyrbyggnader som visar hur det nya innovationscentret ska se ut. Modellen står i det gamla huvudkontoret, som göteborgarna lite skämtsamt kallar Pehrtorp efter PG Gyllenhammars era (med Pehr från hans förnamn).

 

Det gamla kontoret, som har stått oanvänt en tid, ligger uppe på en höjd med en fantastisk utsikt. Klara dagar kan man se ända till Vinga Fyr. Här ser man också fabriken där bilarna byggs, men också en rad andra byggnader som rymmer kontor, testarenor och labb.

 

– Vi har under många år hyrt en stor andel av våra kontor. Under pandemin insåg vi att vi behöver utveckla våra lokaler för att få attraktiva arbetsplatser. Vi var dessutom i behov av mer plats för vår personalstyrka ökar årligen med omkring fem procent, berättar Lisa Thorén.

 

– När vi tittade närmare på detta så insåg vi att vi inte enbart behöver ny kontorsyta, utan att vi behöver bygga en ny destination här ute med fler företag och forskare. Vi behövde också göra det så intressant att vi kan locka kompetens från hela världen. Vi konkurrerar med väldigt många andra bolag om framför allt mjukvaruingenjörer och materialforskare och då behöver det kännas intressant att jobba just här, säger hon vidare.

Lisa Thorén, Volvo Cars globala fastighetschef, beskriver hur det nya innovationscentret ska se ut.
Lisa Thorén, Volvo Cars globala fastighetschef, beskriver hur det nya innovationscentret ska se ut.
En av satsningarna med bygget är att en innergård ska bli en innovationsyta.
En av satsningarna med bygget är att en innergård ska bli en innovationsyta.

Idag jobbar 23 000 personer på Volvo Cars i Torslanda varav drygt 6000 personer är inom produktion, resten är tjänstemän.

 

– Här finns idag nästan enbart Volvo Cars och någon enstaka leverantör, men vi vill ha in andra bolag, innovation och akademi och få in startups och scaleups som kommer in med nya spännande idéer och tankar. Det får vi inte om vi inte skapar möjligheter för detta, säger Lisa Thorén och fortsätter:

 

– Samtidigt kom vi fram till att Volvo Cars inte ska arbeta med att bygga lokaler till oss och andra företag, utan vi behövde hitta en samarbetspartner.

 

Lösningen blev ett samverkansbolag mellan Volvo Cars och fastighetsutvecklarna Vectura Fastigheter (som ägs av Investor) och Next Step Group. Just dessa fastighetsutvecklingsbolag har nyligen byggt ett kluster inom Life science i Mölndal, söder om Göteborg. Det ligger i anslutning till AstraZenecas anläggning och har som mål att bli världsledande inom Life science.

 

– Det har blivit väldigt lyckat och de har fått dit bolag från hela världen, men även akademi. Dessutom har man lyckats oerhört bra med kompetensfrågan och 60 procent av forskarna i klustret kommer från andra delar av världen. Vi vill uppnå samma framgångar, men inom mobilitet, säger Lisa Thorén.

 

Innergård blir innovationsyta

 

I Torslanda innebär det konkret att Vectura Fastigheter och Next Step Group ska bygga 300 000 kvadratmeter till en kostnad av omkring fem miljarder kronor. En tredjedel av denna yta kommer att användas av Volvo Cars.

 

Första steget blir att bygga kontorsbyggnader på 25 000 kvadratmeter som kommer att ligga i anslutning till det gamla huvudkontoret. Byggarbetet startar i april och kontoren beräknas stå klara i mitten av 2026. Då flyttar Volvo Cars in, men bottenplanen i dessa kontor kommer att vara öppna för alla.

 

Parallellt ska det gamla huvudkontoret renoveras och man ska bland annat gräva ut en innergård som ska bli en innovationsyta.

 

– Vi tittar på olika nivåer av innovationsytor. Som bolag har man oftast en del innovationer som kan vara öppna, medan andra är hemliga. Vi har delar av projekt som inte behöver vara hemliga utan där projektet mår bra av att få in idéer och tankar från andra håll. Den här innergården kommer att bli första starten i detta, säger Lisa Thorén och pekar på den nu gräsförsedda innergården.

 

Hon visar en visionsbild om hur det ska se ut framöver och då är marknivån sänkt och rummet är försett med ett glastak.  

 

– Där kommer det finnas abonnemang för startup- och scaleupbolag, där det ingår kontorsyta och man får använda utrustning som exempelvis 3D-printer, men också vara en del av en kreativ miljö.

 

– Vi har även pratat med företag som kommit ett steg längre, det vill säga där det finns finansiering och patent och som behöver yta för att testa produktion, som också är intresserade av att vara här, säger Lisa Thorén.

 

Skapa stadsliknande miljö

 

Volvo Cars kommer att behålla nuvarande testmiljöer, men i planerna finns också nya testmiljöer som är steget efter labb och tester i bolagets utvecklingscentrum. Det handlar om att skapa ett område med stadsliknande miljö med tät bebyggelse, vägar och där människor befinner sig.

 

I denna testmiljö ska man bland annat kunna testa självkörande fordon, trådlös billaddning och dubbelriktad laddning från fordon till elnät, det vill säga att elbilen fungerar som ett batteri och elen kan gå tillbaka till elnätet. Idag är dessa testmiljöer utspridda över ett större område i Torslanda, men framöver är målet att detta ska finnas på ett gemensamt, avgränsat område med förtätat och med mer stadslik miljö än vad som finns nu.

Visionsbild på innovationscentret. En tredjedel av ytan på 300 000 kvadratmeter kommer att användas av Volvo Cars.
Visionsbild på innovationscentret. En tredjedel av ytan på 300 000 kvadratmeter kommer att användas av Volvo Cars.
Visionsbild på innovationscentret.
Visionsbild på innovationscentret.

Vad gör att ni vågar göra denna stora satsning mitt i en lågkonjunktur?

 

– Det är nu det sker en stor utveckling inom mobilitet och då är det nu vi behöver satsa. Vi tror på framtiden för bolaget och mobilitet och på området. Att hyra lokaler blir dessutom ekonomiskt fördelaktigt för oss och vi kan därmed lägga mer pengar på teknikutveckling och att få hit rätt kompetens.

 

Att innovationskontoret skulle hamna i Göteborg var inte självklart, men nästan.

 

– Det skulle kunna ligga var som helst i världen, men här har vi vår utvecklingsavdelning och vår produktion och vi ser stora fördelar med att ha vårt innovationscenter här. Vi tror på Göteborg och Sverige. Göteborg stad är väldigt stöttande, vilket är en viktig del. Här finns Chalmers och Handels. Och här finns vårt hjärta. Nu vill vi få fler från omvärlden att komma hit, avslutar Lisa Thorén.

 

........................

 

Bilindustrin växer i Göteborg:

 

Volvo Cars etablerar ett nytt innovationscenter för mobilitet i Torslanda. Det sker i samarbete med fastighetsutvecklarna Vectura Fastigheter och Next Step Group. De två sistnämnda ska bygga 300 000 kvadratmeter kontor och testmiljöer, för omkring fem miljarder kronor. Volvo Cars blir hyresgäst.

 

I området byggs också Novos nya batterifabrik, vilken ägs gemensamt av Volvo Cars och Northvolt. Investeringen av batterifabriken ligger på 23 miljarder kronor.

 

Volvo Cars gör också stora satsningar i sin bilfabrik i Torslanda och 2022 meddelade de att de investerar tio miljarder kronor i fabriken för produktion av nästa generations elbilar.

Publicerad 13 mars 2024

Text:

Ann-Sofie Borglund

Foto:

Volvo Cars