Jonas Odermalm framför en av Volvos elektriska lastbilar.
4 min lästid : 11 oktober 2023

Full fart framåt för elfordon

Elektrifieringen av samhället går snabbt framåt och på få områden går det snabbare än inom transportfordonsindustrin. Där kännetecknas utvecklingen av en stor tro på tekniken och samarbete över gränserna, enligt företag som Magasin t: har pratat med. Men det finns också utmaningar.

Den globala fordonsindustrin genomgår just nu en av sina största förändringar genom tiderna – elektrifieringen. I grund och botten är detta drivet av behovet att minska vår påverkan på klimatet, men på senare tid har andra fördelar börjat spela in mer och mer.   

 

Jonas Odermalm, produktstrategichef för elektromobilitet på Volvo Lastvagnar, konstaterar hur viktiga dessa fördelar har blivit för deras kunder.

 

Vi har längs vägen upptäckt en rad ”dolda” värden med elektriska lastbilar. Vissa är ganska självklara när man tänker efter, som att tystare fordon tillåter leveranser fler timmar på dygnet.

 

Sen är förarnas situation ett helt eget kapitel. Man upplever att lägre ljudnivå, mindre vibrationer och mindre lågfrekvent buller leder till att man är mer avslappnad och piggare både under och efter avslutat arbetspass, säger Jonas Odermalm.  

 

Jessica Björkquist, e-mobilitetsansvarig på Scania Sverige, konstaterar att en stor anledning till att Sverige ligger så långt framme gällande tunga elfordon är kundernas efterfrågan på hållbara transportlösningar. Med en helelektrisk lastbil kan man sänka sina koldioxidutsläpp med cirka 85 procent jämfört med motsvarande diesellastbil tack vare tillgången till fossilfri el.

Hon tillägger att ”alla” inom branschen egentligen är överens om att elektrifiering är framtiden, och att man på Scania lägger ner en stor del av F&U-budgeten på detta, som till exempel i form av ett nytt ”batteri-labb”.

 

 Vi köper inte färdiga batterier, utan celler som vi sedan sätter samman så att det passar in i våra olika lastbilar. Detta ger oss frihet att ta fram nya produkter som passar behoven exakt, säger Jessica Björkquist.

 

Mer samarbete idag

 

Jonas Odermalm upplever att det idag finns en transparens kring vad företagen arbetar med. Han ser också att det blir allt lättare att få till konstruktiva samarbeten över företagsgränserna när det gäller just elektrifiering.

Jessica Björkquist, Scania. Foto: Scania.
Jessica Björkquist, Scania. Foto: Scania.

 Transparensen är hög och viljan att samarbeta ännu högre. Just nu samarbetar vi till exempel med Daimler Trucks och Traton Group i joint venture-bolaget Milence, där målet är att visa att transformationen av kommersiella fordon mot elektrifiering verkligen är på riktig, genom att investera i dedikerad snabbladdningsinfrastruktur för el-lastbilar.

 

– Detta tillsammans med att myndigheter och andra har elektrifiering så högt på sin agenda gör att det rullar på snabbt och friktionsfritt.

 

En annan, om än lite mindre, aktör i sammanhanget är företaget Cake som tillverkar olika former av tvåhjuliga elfordon. På senare tid har företaget lagt mer fokus på att ta fram och utveckla ”utility-fordon”, bland annat för att använda i transporternas sista sträcka, det vill säga när produkterna når oss konsumenter.

 

Grundaren Stefan Ytterborn poängterar att allt fler städer ställer rigorösa krav på utsläpp, men även andra saker som framkomlighet. Då riktas blickarna mot lösningar som är eldrivna, flexibla och smidiga. Därför har man också tydligt riktat in sig mot ett B2B-segment för sina utility-produkter.

Stefan Ytterborn, grundare av Cake. Foto: Cake.
Stefan Ytterborn, grundare av Cake. Foto: Cake.

Anledningen till att vi ser en så fantastisk utveckling av elfordon just nu är en blandning av städernas regleringar, företagens anpassning till dessa, och att det går upp för så många samtidigt att detta är framtiden. Att el kan vara tre gånger så effektivt, tre gånger så lönsamt, säger Stefan Ytterborn.

 

Möjligheter och hinder

 

Men det är inte så att elektrifieringen saknar hinder. På samma gång som Sverige ligger relativt bra till vad gäller grön el, så är inte situationen densamma överallt i världen. Sen är det också en fråga om hur man får in elen i fordonens batterier.

 

Det finns helt klart utmaningar som vi behöver hantera, säger Jonas Odermalm. Och den största är kanske tillgången på el. Där finns främst två aspekter. Dels måste det finnas tillgång på grön el, dels ska det gå att ladda fordonen på ett effektivt sätt.

Jessica Björkquist på Scania är inne på samma spår, och ser utmaningar i att skapa fungerande laddinfrastruktur som företagen kan lita på.

 

 De flesta transportföretag laddar sina fordon ”hemma”, i sin verksamhet, precis som man gör med en privat bil. Det gör att man får större kontroll över sin laddsituation och totalkostnad. Men detta gäller bara så länge transporterna är av det kortare slaget. Om vi zoomar ut så kräver förstås nationella eller kontinentala transporter kompletterande publik laddning. Där är vi inte riktigt än.

 

Då sker omställningen

 

Så hur ska man då som företagare med transportbehov av olika slag tänka kring elektrifieringen?

 

Jessica Björkquist vittnar om ett intresse över hela kundspektrat, men som skiljer sig beroende på vem man är.

 

 Företag med stora fordonsflottor kan lättare implementera ett antal el-lastbilar och börja laborera med hur man ska få el att funka i sin infrastruktur. Många av dessa företag har också tydligare hållbarhetskrav på sig, dels från sig själva, dels från sina kunder som kräver alltmer hållbarhetsbevis för att kunna samarbeta.

 

Men även mindre åkerier ser stora förtjänster med elfordon och inom bara några år kommer troligtvis kostnadsbilden för att köra elfordon vara lägre än den för dieselfordon. Då kommer den stora omställningen att ske, avslutar hon.

Publicerad 11 oktober 2023

Text:

Christian Bye

Huvudfoto:

Volvo