RISE:s utvecklare Petter Wannerberg testar vr-glasögonen.
3 min lästid : 22 maj 2024

Enklare med matte i virtuella rum

Med hjälp av virtual reality, VR, lär sig elever att förstå matte bättre. Det är tanken bakom projektet VäXR, som koordineras av forskningsinstitutet RISE. I en virtuell lärstudio där eleven kan gå in i en kub eller i en pyramid blir matematiken mycket verkligare än som siffror i en lärobok.

Allt färre når i dag de högsta betygsnivåerna i matematik jämfört med andra ämnen. Behovet av grundläggande kunskaper i matematik är stort och nivån på kunskap kan ha en avgörande betydelse för vilka vägval en elev gör senare i livet. Bristfälliga mattekunskaper hotar bland annat att göra ingenjörsbristen ännu större i framtiden än i dag.

 

Sandra Wissting är senior projektledare på RISE och har en bakgrund som grundskollärare i matematik och NO-ämnen.

 

 Matte upplevs av många som väldigt abstrakt. Forskning visar att visualisering och praktiska övningar är nyckeln till förståelse för elever som tycker att matte är utmanande, säger hon.

 

Fokus på geometri

 

Förra våren tog Kungsbacka kommun kontakt med RISE och föreslog ett samarbete kring matteinlärning med hjälp av virtual reality. RISE har jobbat med VR i andra sammanhang, men på skolans område är VR ännu ovanligt i Sverige.

 

I augusti i fjol drogs projektet VäXR igång, finansierat av Kungsbacka och fler intressenter (se faktaruta). Målet är att öka elevernas förståelse och motivation för matte genom praktisk tillämpning.

 

Fokus ligger på geometri och så kallade tröskelbegrepp, begrepp som utgör en grund för ökad förståelse av matte. Det kan till exempel handla om proportion och proportionalitet.

 

 Vi använder VR-verktyg för att bygga upp en virtuell lärstudio. Studion är ett komplement till ordinarie undervisning, säger Sandra Wissting.

 

Eleverna kan bland annat lära sig om geometri med hjälp av VR. Foto: RISE.
Eleverna kan bland annat lära sig om geometri med hjälp av VR. Foto: RISE.
Med hjälp av det visuella är det lättare att förstå exempelvis skalor. Foto: RISE.
Med hjälp av det visuella är det lättare att förstå exempelvis skalor. Foto: RISE.
VR-glasögonen Quest 3a används i projektet. Foto: Petter Wannerberg.
VR-glasögonen Quest 3a används i projektet. Foto: Petter Wannerberg.

Ett konkret exempel: Med ett par VR-glasögon på näsan kan en elev ensam eller i grupp ta steget in i en virtuell kub – och därinne ta på kuben och räkna ut hur många sidor den har. Eller att förstå skalor, att uppleva hur liten en kvadratmeter är i jämförelse med till exempel en kvadratkilometer.

 

– Vi har skapat en miljö i VR där läraren kan samla och kommunicera med sina elever. Lokalen ska fyllas med olika typer av geometriska former som eleverna ska kunna labba med, säger Sandra Wissting.

 

Början på något större

 

Projektet utgår från matematikdidaktisk forskning och beprövad pedagogisk erfarenhet. Sedan starten i augusti i fjol har ett flertal workshops med lärare och pedagoger i grundskola hållits. De har varit delaktiga i att utforma VR-miljön och testar den löpande för att ge feedback och komma med förslag på utökad funktionalitet.

– Vi har upplevt vilka stora möjligheter VR faktiskt innebär för lärande och hur lite som ännu är utforskat på detta område. Det är mindblowing när man tänker på vilken typ av skola som faktiskt är helt möjlig att skapa, där omslutande upplevelser i VR ger klart förbättrade förutsättningar för lärande.

 

I samband med att projektet avslutas i augusti lanseras ett lärostöd i form av en VR-app. Den ska vara fritt tillgänglig för att kunna hjälpa elever och lärare i hela landet. Enligt Sandra Wissting är det viktigt att appen kan laddas ner på ett enkelt sätt för att nå så många som möjligt och skapa nytta. För att använda appen krävs VR-glasögon.

 

Sandra Wissting ser det här projektet som början på något större:

Sandra Wissting. Foto: RISE.
Sandra Wissting. Foto: RISE.

– I en möjlig förlängning av projektet skulle vi kunna bygga in AI-baserade avatarer i VR-miljön. Tänk dig en elev föra ett samtal om geometri med filosoferna Pythagoras och Arkimedes. Det vore fantastiskt.

 

........................

 

Projektet VäXR: Matematik med hjälp av VR

 

Projektet pågår i ett år och avslutas i augusti 2024. RISE har en koordinerande roll och projektet finansieras av Kungsbacka kommun, Flens kommun, Region Västmanland och Montessori Mondial, som är en del av Academedia.

Publicerad 22 maj 2024

Text:

Ylva Carlsson

Foto:

Sandra Wissting