4 min lästid : 29 september 2021

Introvert och ledare – går det?

Forskningen visar att introverta personer ofta väljs bort för chefsjobb. Är det välgrundade beslut eller bygger de på missförstånd? Förväxlar man exempelvis social kompetens med socialt behov? Organisationsutvecklaren och författaren Linus Jonkman reder ut begreppen och ger tre tydliga rekryteringstips.

I ett biologiskt perspektiv har en introvert person lite lägre tolerans för dopamin, vilket är en av de viktigaste signalsubstanserna i det centrala nervsystemet.

 

– Till exempel kan det vara tillräckligt spännande för en introvert att sitta still och läsa. Medan den extroverte vill att det ska hända saker hela tiden - det får gärna vara många möten och diskussioner, berättar organisationsutvecklaren och författaren Linus Jonkman.

 

Vi människor är alla både extroverta och introverta, men i olika grad.

 

– Det handlar om ett spektrum där ju mer åt det extroverta desto mer vill personen styra en situation och håller koll på sin status, alltså hur man förhåller sig till andra. Ju mer introvert desto lägre drift att vilja styra eller alltid ha rätt och personen kan vara mer ödmjuk och behöver inte kunna allt. Till exempel i möten skapar den introverte snarare ramarna för mötet än att ta upp all taltid själv som den extroverte tenderar att göra, berättar organisationsutvecklaren och författaren Linus Jonkman.

 

Det finns flera studier som visar att i yrken som är pedagogiska, tekniska eller kreativa så är introverta överrepresenterade. Det handlar helt enkelt om att man attraheras till vissa arbetsuppgifter, säger Linus Jonkman.

 

Forskningen visar också att introverta personer ofta väljs bort från chefsjobb. Enligt en studie från Queensland University of Technology i Australien är en av anledningarna till det att introverta inte förväntas trivas i en ledarroll.

 

Varför tror många att en chef måste vara extrovert?

–  För att vara en bra ledare så måste man vara intresserad av människor. Här tror jag att många förväxlar social kompetens med socialt behov. Den som pratar mest har ett socialt behov. En sådan person har ofta problem att lyssna, hittar alltid lägen i samtal och diskussioner där hen kan inflika sin historia. Social kompetens handlar mer om att kunna kommunicera och samarbeta med olika personer, kunna lyssna aktivt på andra och sätta sig in i andras situationer och känslor. Det är en färdighet som alla kan lära sig.

Introverta chefer kommer mest till sin rätt i sammanhang med kreativa arbetsuppgifter i kombination med erfarna medarbetare.

Linus Jonkman har själv erfarenhet av att rekrytera chefer, bland annat som HR-chef på Prisjakt. Det viktigaste när man ska rekrytera en chef, menar han, är att tillföra den som tar mest ansvar för situationen i fråga. Människor är duktiga på att ta ansvar och gå utanför sin komfortzon om de tycker att det är viktigt.

 

– En bra chef tar ett stort ansvar för funktionen av hela organisationen eller teamet. Hen är sårbar och rak med vem den är. En chef som vågar vara sig själv får också ett team som är avslappat och som också vågar vara sig själv. Det är en styrkedemonstration. Det är inte styrka att vara cool och macho.

 

Förmågan att fokusera och problemlösa på djupet ger den introverte chefen fördelen att kunna fatta välgrundade beslut och komma med kreativa lösningar.

 

– Det finns en studie från Harvard Universitet som visar att introverta chefer kommer mest till sin rätt i sammanhang med kreativa arbetsuppgifter i kombination med erfarna medarbetare. Medan de extroverta cheferna briljerade när arbetsuppgifterna var algoritmiska och bara kunde utföras på ett sätt, därför att de vill peka med hela handen och bestämma.

 

En inbyggd förmåga till reflektion

Introverta personer är inte så spontana och tänker lite extra innan de tar till orda, vilket av en del kanske kan uppfatta som en svaghet, när det egentligen är en styrka.

 

– Vid plötsliga förändringsförslag reagerar en introvert person förmodligen avvaktande, vilket inte är samma sak som att vara misstroende eller negativ. Det handlar om en inbyggd förmåga till reflektion, understryker Linus Jonkman.

 

– Det här kan vara bra att tänka på om man vid ledningsmöten har för vana att fatta beslut vid sittande bord. Då tar de mest pratglada (de extroverta) gärna över och de andra (introverta) vet inte vad de ska tycka - de behöver lite betänketid. Ett tips kan då vara att skicka ut materialet som ska beslutas om i förväg så att alla kan läsa, tänka och reflektera innan.

 

Linus Jonkman konstaterar att det blir allt viktigare att fatta bra och välgrundade beslut och inte reaktiva och hastiga beslut och här har en introvert ledare mycket att bidra med.

 

– För några år sedan lyssnade jag till en föreläsare som sa att ”om man är chef borde rimligen vara en av ens uppgifter att bara sitta på en stol och tänka.” Det ligger mycket i det tycker jag.

 

Tips till rekryterande företag:

 

Skilj på att delta och att bidra

–  Mitt främsta tips till företag som ska rekrytera en ny chef är att skilja på att delta och att bidra. Organisationer tenderar ofta att premiera den som deltar, alltså den som hörs mest. Den som kanske bara säger en sak mot slutet av mötet, fastän den saken är helt förlösande och på så sätt bidragande, faller lätt i glömska, säger Linus Jonkman.

 

Låt resultaten tala för sig

– Lyssna inte på vad de säger att de har gjort utan titta på den faktiska prestationen. Kanske har personen inte åstadkommit en enda sak. Det är lätt att bli hypnotiserad av verbala personer.

 

Rekrytera på kompetens

– Jag är ett stort fan av kompetensbaserad rekrytering. När ni intervjuar personer för ett chefsjobb, beskriv olika scenarier som skulle kunna hända i er organisation och låt kandidaterna få resonera kring hur de skulle kunna agera i dessa situationer. Till exempel, säg att personen har en medarbetare i sitt team som presterar väldigt bra men som samtidigt är otroligt arrogant. Hur skulle kandidaten hantera det? Av svaren lär man sig mycket om vilken typ av etik och människokännedom som den här personen har, säger Linus Jonkman.

Publicerad 29 september 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Mikael Sjöberg