2 min lästid : 26 maj 2021

Tips: De tre grundpelarna i ett gott ledarskap

Vilka är de viktigaste egenskaperna man kan odla som chef? Erfarna ledaren Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef för Teach for Sweden, har en bestämd uppfattning och delar dessutom tips på inspirationsläsning.

Ida Karlberg Gidlund är grundare av och verksamhetschef för Teach for Sweden, ett tvåårigt ledarskapsprogram som ger den som tidigare har studerat på universitet möjligheten att skaffa sig lärarbehörighet. Teach for Sweden verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.

 

Här är Ida Karlberg Gidlunds tre bästa ledarskaps- och lästips:

 

Var nyfiken

Att vara nyfiken ger dig möjlighet att hitta nya innovationer och nya vägar framåt. Det är särskilt viktigt i en tid där omvärlden förändras snabbt. Nyfikenheten är också ett av de bästa verktygen när du leder andra människor. Nyfikenhet ökar din förståelse för andra människors perspektiv och nyfikenhet visar att du genuint är engagerad och intresserad.

 

Boktips: Think like a rocket scientist av Ozan Varol

Var snabb

En skicklig ledare fattar beslut och leder utifrån nu- och sen- perspektivet. Det innebär att ledaren har förmåga att samla in information om nuläget samtidigt som ledaren har modet och kreativiteten att göra en kvalificerad gissning av hur framtiden ser ut. Och det är både nuläget och senläget som ligger till grund för beslutet. Det är ytterst sällan som det finns underlag som ger dig 100 procent säkerhet när du fattar beslut. Prova att fatta beslut snabbt utifrån här och sen -perspektivet. Allt för ofta inväntar chefer mer information och ytterligare mer information och i den väntan försvinner värdefull tid och värdefulla möjligheter.

 

Boktips: Loonshots av Safi Bahcall

Var den som är modig

Var den ledaren som tar ansvar och som står upp för värderingar särskilt i svåra situationer. Mod har många fler dimensioner än att våga hoppa från en hög trampolin eller att åka en berg- och dalbana. Det krävs mod att bryta ny mark och det krävs mod att utvecklas. Vad skulle du göra om du var lite mer modig idag?

 

Boktips: Forged in crises – the power of courageous leadership in turbulent times av Nancy Koehn

Publicerad 26 maj 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor