5 min lästid : 16 mars 2022

Vårtid och färre restriktioner – nu blomstrar praktiken igen

"Fram och tillbaka". Så beskriver Roger Karlsson på Scania alla rundor kring de arbetsplatsförlagda praktikperioderna under pandemin. Malin Blomqvist på Teknikcollege säger att många företag inte kunde ta emot praktikanter på grund av restriktionerna. Men i vår är läget annorlunda. Företagen och studenterna kan mötas mer fritt igen.

Arbetsplatsförlagd praktik under gymnasie- eller vuxenutbildningen är något som uppskattas av både studenter och lokala företag. Det menar Roger Karlsson, kompetensutvecklare på Scania i Oskarshamn.

 

Han berättar att Scania har tagit emot praktikanter så länge han kan minnas – såväl gymnasieelever som studerande från yrkeshögskolan – och att detta var något som försvårades under coronapandemin.

 

– Vi är en stor arbetsgivare i regionen och har alltid haft många praktikanter. När pandemin slog till var allting väldigt ovisst först. Vi visste inte vad corona skulle få för skadeverkningar, berättar han.

 

Det första som hände och som påverkade Scania mest var nedstängningarna runt om i Europa, alldeles i början av pandemin, där många länder införde total lockdown.

– Våra försörjningskedjor stannade så vi var tvungna att stänga produktionen under en period, mars-april 2020. Vi hade en inplanerad omgång med arbetsplatsförlagt lärande som skulle ha börjat efter att pandemin slog till. De eleverna kunde vi inte ta emot.

 

– Sedan lättade det lite hösten 2020. Då hade vi 6–7 elever hos oss, som gjorde praktik. Vi på Scania var ganska ensamma med att ta emot då.

 

Ska öppna upp igen

 

Arbetsplatsförlagt lärande, eller APL, är en praktikperiod för alla yrkesprogram på gymnasieskolan. Den praktiken ska pågå i minst 15 veckor sammanlagt.

Roger Karlsson. Foto: Foto: Roxx Communication Group
Roger Karlsson. Foto: Foto: Roxx Communication Group

På Scania tar företaget emot elever från industritekniska programmet samt från el- och energiprogrammet från den kommunala gymnasieskolan Oscarsgymnasiet. De tar även emot elever som går el- och energiprogrammet på friskolan Etec samt studerande från yrkeshögskoleutbildningar.

 

– Ibland får vi även förfrågningar från grannkommuner som Västervik och Mönsterås, berättar Roger Karlsson.

 

De två åren då pandemin och restriktionerna var som värst, 2020 och 2021, beskriver han som ett ”fram och tillbaka” med praktikmöjligheterna.

 

– Efter hösten 2020 försämrades läget under vintern och då var vi tvungna att dra åt igen. Under pandemin har det varit bättre perioder då vi har kunnat ha öppet och sedan har vi fått stänga ner under andra perioder. Nu till våren har vi släppt alla interna restriktioner och ska öppna upp för APL igen.

 

Svårt med extern personal

 

Malin Blomqvist är processledare på Teknikcolleges region Södra Vätterbygden, som täcker kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. Hon berättar att det var flera av företagen i regionen som inte kunde ta emot studerande på praktik under pandemin.

 

– Alla kunde inte ta emot för det var stränga restriktioner under vissa perioder.

Region Jönköpings län är en av Sveriges mest industritäta län. Malin Blomqvist säger att en del av de större företagen hade nationella koncernbeslut om utökade restriktioner och hade svårt att ta emot externa personer under pandemin.

 

– En del mindre företag eller annan verksamhet som är mer självständig lokalt kunde göra fler undantag. Men jag upplever att många företag gjorde vad de kunde för att ta emot elever.

 

Teknikcollege är en förening som skapades av arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna bakom Industrirådet, där Teknikföretagen ingår. Syftet är att hjälpa industriföretag med kompetensförsörjning, genom att certifiera olika utbildningar utifrån flera utvalda kriterier. Samtidigt får de studerande en kvalitetssäkrad och företagsnära utbildning.

 

På gymnasienivå är det industritekniska programmet, el- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet som kan få Teknikcollege-certifieringar. Även inriktningen för finsnickeri inom hantverksprogrammet kan certifieras av Teknikcollege.

 

Exempel på vuxenutbildningar som kan certifieras är elkraftsingenjör, CNC-operatör, automation och tågtekniker.

Malin Blomqvist. Foto: Teknikcollege
Malin Blomqvist. Foto: Teknikcollege

Viktigt att knyta kontakter

 

I regionen Södra Vätterbygden finns det fyra utbildningssamordnare som erbjuder Teknikcollege-certifierade utbildningar. Dessa är Bäckadalsgymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping, Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd samt Veldi Kompetens AB, som erbjuder vissa vuxenutbildningar som är upphandlade av Jönköpings kommun.

 

– I vår region har vi drygt 630 studerande på Teknikcollege-certifierade utbildningar. Det är sammanlagt 40 företag som ingår i samverkan och majoriteten erbjuder praktikplatser när de inte har några restriktioner, säger Malin Blomqvist.

Bland de gymnasieelever som läser på en Teknikcollege-certifierad utbildning på Södra Vätterbygden är de som läser på ett yrkesprogram minoriteten. 460 av de 633 Teknikcollege-eleverna går på teknikprogrammet, vilket inte inkluderar någon praktikperiod. För dessa elever är det i stället värdefullt att få arbetslivserfarenhet genom föreläsningar och studiebesök, sommar- eller feriejobb, eller genom gymnasiearbetet.

 

– Inom Teknikcollege försöker vi också hitta samverkan till gymnasiearbetet på teknikprogrammet, där eleverna exempelvis får jobba med att lösa ett problem åt ett företag.

 

Malin Blomqvist säger att det är mycket betydelsefullt för eleverna att få göra praktik på företagen. Just nu har exempelvis Fenix Kunskapscentrum elever från industritekniska programmet ute på APL två dagar i veckan.

 

– Vi gör årligen en enkätundersökning på hösten i våra regioner. För många elever som går en praktisk utbildning har det ett stort värde att få komma ut i arbetslivet och jobba praktiskt med det som de har fått lära sig teoretiskt i skolan. Det är viktigt att få knyta kontakt med företag också under praktiktiden. Fungerar det bra kanske det blir en framtida anställning.

 

Åtråvärda personer

 

På Scania säger Roger Karlsson att de studenter som gör praktik hos dem oftast får jobba på karossverkstaden för att svetsa ihop stommarna till lastbilarna.

 

– Sedan har vi även haft en del praktikanter i vår pressverkstad där vi pressar alla plåtkomponenterna till stommarna.

 

Praktikperioderna brukar i vanliga fall pågå i september till oktober på hösten, en period efter jullovet och fram till sportlovet samt en i mars till april.

 

– Vi jobbar just nu med att leta praktikplatser för elever från el- och energiprogrammet som har praktikperiod efter påsklovet. Dessutom pågår planering för feriearbeten, drygt 100 ungdomar kommer vi att ta in.

Praktikanten Sara Eriksson i Scanias karossverkstad. Foto:  Roxx Communication
Praktikanten Sara Eriksson i Scanias karossverkstad. Foto: Roxx Communication

Roger Karlsson säger att Scania är en stor fabrik på en liten ort. Enligt honom jobbar det 2 800 personer på företaget medan Oskarshamns kommun har runt 27 000 invånare.

 

– Vi jobbar med skolkontakter ända från grundskolan och hela vägen upp. För oss är det ett fantastiskt tillfälle att få knyta bekantskap med de här personerna tidigt, att lära känna dem och förhoppningsvis få dem att känna att Scania är en plats de vill jobba på.

 

Roger Karlsson säger att det är viktigt för Scania att ta emot praktikanter. I många fall jobbar de kvar på fabriken efter examen.

 

– Det här med APL är jättebra för båda parter. Studenterna får se hur det är i arbetslivet och vilka arbetsgivarna är. Vi behöver också det här för vår kompetensförsörjning, att det hela tiden fylls på med ny personal som är utbildad inom de områden som vi har.

 

– Det är ganska få i dag som har den här typen av utbildningar inom industriteknik och energi med sig i bagaget. De personerna är väldigt åtråvärda för oss och blir snabbt hemmastadda.

 

Översta fotot: Praktikanten Linus Bergendorff i Scanias pressverkstad.

Publicerad 16 mars 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Roxx Communication