Vy över Ukrainas huvdstad Kiev, före krigets utbrott.
6 min lästid : 26 mars 2024

Business Sweden: Dags att investera i Ukraina

Svenska företag kan vara till stor hjälp i återuppbyggnaden av Ukraina. Det konstaterar Andreas Giallourakis, Business Swedens landschef i landet. Han säger att svenska företag inte behöver vänta med att investera tills efter krigets slut, utan kan göra det redan nu.

Andreas Giallourakis, landschef i Ukraina för Business Sweden, befinner sig emellanåt i Sverige men bor större delen av tiden i Ukrainas huvudstad Kiev. Han berättar det oftast råder en ganska normal vardag i Kiev eftersom kriget inte är koncentrerat just där. Lite då och då störs dock vardagliga konversationer som var man ska äta lunch någonstans av något flyglarm över staden.

 

– Då går man in i ett skyddsrum och stannar där tills faran är över, säger Andreas Giallourakis.

 

Sedan 1 juli 2023 jobbar Andreas Giallourakis med att sätta upp ett nytt handelskontor i Ukraina. Han berättar att hans och Business Swedens uppdrag i Ukraina är att stötta de svenska företag som vill engagera sig och återuppbygga landet.

 

Business Sweden har utländska kontor i ett 40-tal länder med ungefär 500 anställda. I vissa länder, som USA och Kina, har organisationen flera kontor.

 

– Business Sweden är en handelsfrämjande organisation som finns globalt. Vi är gemensamt ägda av den svenska staten och det svenska privata näringslivet och agerar på mandat från båda för att stärka Sveriges BNP. Vi jobbar nära de svenska exportbolagen för att hjälpa dem med deras försäljning i utlandet, berättar Andreas Giallourakis.

 

– Vi har också ett investeringsfrämjande uppdrag, att det ska komma investeringar till Sverige från utlandet, tillägger han.

 

I Ukraina har Business Sweden ett något annorlunda uppdrag. I vanliga fall går en stor del av verksamheten ut på att sälja rådgivning på konsultbasis till de svenska företagen. I Ukraina är syftet att åstadkomma så mycket nytta som möjligt för både landet och för svenska företag.

 

– Det är viktigt att poängtera att vår ambition inte bara är att företagen ska hjälpa till att restaurera det som har förstörts i kriget, utan också att bygga upp ett samhälle med nästa generations lösningar, något som vi anser att svenska företag är bra på. Vi ska inte bygga upp det sovjetiska systemet igen.

Hjälper företag med kontakter

 

Andreas Giallourakis har en gedigen bakgrund när det kommer till internationell handel och internationella relationer. 2014 började han på Business Sweden. Dessförinnan hade han jobbat åt Försvarsmakten på Balkan, samt i Ryssland och Centralasien, först för SEB och sedan för Business Sweden. Strax före flytten till Ukraina var han stationerad i Kenya.

 

– Även i Kenya var jag anställd av Business Sweden, som marknadsområdeschef för Afrika. Efter fyra år där fick jag möjligheten att starta upp kontoret i Ukraina. Först körde jag båda uppdragen parallellt, men sedan årsskiftet är det hundra procent fokus på Ukraina, berättar Andreas Giallourakis.

Andreas Giallourakis. Foto: Pranesh Luckan.
Andreas Giallourakis. Foto: Pranesh Luckan.

I Ukraina är en av hans uppgifter att se till att skapa så många kontakter med så många relevanta partners som möjligt, som de svenska företagen kan ha nytta av.

 

– Vi etablerar kontakt med ministerier och myndigheter inom vissa områden, som ofta genomför upphandlingar av varor och tjänster i Ukraina. Men också med olika internationella organisationer som finansierar olika typer av investeringar i landet, som Världsbanken, FN, eller den svenska biståndsmyndigheten Sida.

 

Business Sweden kan också hjälpa till med det praktiska arbetet. Det företag som har en affär på gång i ett land där det finns ett kontor kan få hjälp med sådant som transportförsäkring, exportkrediter och logistikupplägg.

 

– Där försöker vi ofta att guida företagen att hitta relevanta tjänster, säger Andreas Giallourakis.

 

Ibland samarbetar Business Sweden med andra svenska organisationer. Några samarbeten går via Team Sweden, vilket är ett samlingsnamn för en grupp organisationer och myndigheter som går samman i olika projekt och i olika konstellationer. ”Kärnan” i Team Sweden är bland annat Utrikesdepartementet, Swedfund, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Business Sweden.

 

– Sedan finns också en vidare cirkel utanför ”kärnmedlemmarna”. Då har vi även med organisationer som är relevanta för specifika projekt, som exempelvis Energimyndigheten eller Sida.

 

Vänta inte tills kriget är slut

 

Andreas Giallourakis säger att investeringsbehoven i Ukraina är ”monumentala”. Han berättar att Ukrainas regering, tillsammans med bland annat FN och Världsbanken, nyligen gjorde en uppskattning av den totala förstörelsen sedan Rysslands invasion.

 

– Enligt beräkningen kommer det att kosta 486 miljarder amerikanska dollar att återuppbygga landet under det kommande decenniet. Det gäller allt ifrån bostäder och infrastruktur till sjukhus och skolor.

 

– På Business Sweden har vi riktat in oss på att jobba proaktivt med företag inom vissa områden, som el och energi, hälsovård och kommunal infrastruktur. Med kommunal infrastruktur menas sådant som färskvatten och avfallsvatten, fjärrvärme och annat som brukar hamna inom kommunal eller regional sektor.

 

Andreas Giallourakis säger att det finns olika anledningar till att Business Sweden fokuserar på just dessa områden. Dels är behovet av den typen av investeringar stort i Ukraina, dels finns det ett stort utbud från svenska företag inom dessa områden.

 

– Svenska teknik- och industriföretag har produkter och tjänster som är relevanta för dessa sektorer. Många är till exempel ganska bra på värmepumpar och reningsanläggningar. Svenska lösningar är ofta hållbara, vilket går i linje med många av de krav som internationella finansiärer som Världsbanken och Europeiska investeringsbanken EIB ställer.

 

Om man som företag är intresserad av Ukraina är det en bra idé att etablera sig så tidigt som möjligt i landet. Andreas Giallourakis påpekar att företag som är där i dag får goodwill bara för att de är på plats under den här fasen. Att dyka upp dagen efter ett fredsavtal är inte samma sak, menar han.

 

– Många resonerar så att man ska vänta tills kriget är slut innan man engagerar sig. Det är ett feltänk eftersom det pågår mycket i Ukraina här och nu. Vill man vara med och bygga upp landet och få större kommersiella volymer bör man fundera redan nu på hur man skapar en lokal närvaro, antingen genom en egen fysisk närvaro eller genom samarbete med en lokal partner.

 

Fördelar med att investera

 

Enligt Andreas Giallourakis finns det både risker och fördelar med att investera i Ukraina. Riskerna handlar inte oväntat till stor del om att det pågår ett krig i landet och att det finns risk för skador på människor och egendom.

 

Bland fördelarna är att affärsvolymerna bedöms bli stora i framtiden, påpekar Andreas Giallourakis.

 

– Det är mycket som måste byggas upp. Som vi var inne på tidigare handlar det om 486 miljarder amerikanska dollar och den siffran lär öka under tiden som kriget pågår.

 

– Sedan finns det fler aspekter än de kommersiella. Många av dem som investerar i Ukraina vill göra det för att det är en god sak. Inte bara för att bygga upp landet utan också för att det underlättar ett närmande till EU. Så parallellt med att man gör affärer gör man också något gott.

 

Andreas Giallourakis räknar med att det i dagsläget finns ungefär 80 svenskägda företag med fysisk närvaro i Ukraina. Många andra länder satsar nu på att investera i Ukraina, så de svenska företagen har sällskap – och konkurrens.

 

– Sverige är dock ett väl ansett land i Ukraina. 80 procent av befolkningen har en god inställning till Sverige, vilket är högt i en internationell betydelse.

 

Ambitionen för Andreas Giallourakis och för Business Sweden är att inom snar framtid kunna etablera en svensk företagshub i Ukraina.

 

– Med en företagshub kommer vi exempelvis att kunna erbjuda lokaler för företagen. Det gör vi på andra marknader, men där är vi inte riktigt än i Ukraina. I takt med att vi etablerar oss i landet och blir större kommer vi att kunna hjälpa till med mer.

Publicerad 26 mars 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Shutterstock