Rök från en skorsten i solnedgång
2 min lästid : 12 februari 2020

Företagen ser affärsmöjligheter i klimatomställningen

Klimatfrågan innebär att mänskligheten står inför dramatiska förändringar av samhället. De närmaste årtiondena måste utsläppen av växthusgaser i princip upphöra helt. För transportsystemet innebär det enorma utmaningar – men också stora möjligheter.

Svante Axelsson Foto Oskar Omne
Svante Axelsson Foto Oskar Omne

– Företagen vill ställa om. De ser affärsmöjligheter i klimatomställningen. Det är nästan så att företagen nu jagar politikerna för att få till beslut, istället för tvärtom. Näringslivet vill och kan leverera lösningar. Men då måste de också bli kaxigare och ta en större roll i samhällsdebatten, så att de får den politik de behöver, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

Den globala klimatöverenskommelsen Parisavtalet slår fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under 2 grader, helst under 1,5 grader. Men fortsätter vi i dagens takt, enligt det scenario som kallas ”business as usual”, kommer 1,5-gradersgränsen att passeras redan 2040, enligt beräkningar från FN:s klimatpanel IPCC. Detta riskerar att leda till enorma konsekvenser för planeten och mänskligheten.

 

– Inget land kan klara klimatutmaningen på egen hand. För att åstadkomma en förändring krävs samarbeten mellan länder, regioner och globalt. Företag som jobbar globalt kan spela en nyckelroll och bidra till att vända utvecklingen och till att de avgörande stegen tas. Politiken har en viktig uppgift i att ploga vägarna, utforma trafikreglerna och undanröja hindren för denna utveckling, säger Jennie Cato, enhetschef handel och hållbarhet på Teknikföretagen.

Allt mer fakta talar för att omställning till fossilfrihet inte innebär en kostnad, utan en vinst.

Sveriges riksdag har slagit fast att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. År 2045 ska hela samhället vara klimatneutralt. Vilket innebär att vi står inför en omställning som ställer stora krav på såväl politiken som näringslivet.

 

– Vi måste vara smarta, utveckla tekniken och skapa nya affärsmodeller. Men också vara tydliga med vad politiken måste leverera. Både när det gäller finansiering och bättre regelverk som kan hålla jämna steg med utvecklingen, säger Jennie Cato.

 

– Ska vi bli framgångsrika måste politiken klara av att hantera klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft för industrin. Det första steget är dialog och ett uppriktigt intresse för att förstå hur det kan göras. Jag tycker att vi är på god väg nu och behöver bara växla upp lite till.

 

Utmaningen ger Sverige en unik möjlighet att gå före och bli ett exempel på att det går att ställa om – och samtidigt behålla både tillväxt och en god välfärd, enligt Svante Axelsson.

 

Hans vision är att Sverige till 2030 ska bli ett föregångsland för ny teknik, som visar hur omställningen kan genomföras.

 

– För några år sedan sade man att det är ingen idé att göra något i Sverige, eftersom vi är ett så litet land. Nu talar allt mer fakta för att omställning till fossilfrihet inte innebär en högre kostnad, utan en vinst. Det har gjort att klimatfrågan nu snarare handlar om industri- och exportpolitik. Klimatpolitiken är inte längre miljöpolitik i vanlig mening, utan det har blivit närings- och jobbpolitik, säger Svante Axelsson.

 

Vill du veta mer om hur svenska teknikföretag arbetar för att ställa om? Då ska du läsa ”Framtidens transporter – goda exempel för ett hållbart samhälle”.

Jennie Cato Foto Eva Lindblad
Jennie Cato Foto Eva Lindblad
Publicerad 12 februari 2020

Foto

Peter Bartholdsson