2 min lästid : 12 februari 2020

Ökat delande av resurser en väg till hållbarhet

Klimatomställningen innebär att transportbranschen ställs inför krav på högre effektivitet och minskad förbrukning av resurser samtidigt som digitaliseringen öppnar för en teknisk revolution. Både för gods- och persontransporter finns stora möjligheter till smarta lösningar.

Omvandlingen till ett mer klimatvänligt och effektivt transportsystem kräver inte bara nya affärsmodeller och ny teknik, utan även stora investeringar i infrastrukturen. En viktig uppgift för berörda myndigheter blir därför att ta tillvara den nya teknikens möjligheter – och att framtidssäkra den planering och de investeringar som görs i dag. Framtidens infrastruktur ska byggas nu.

 

Ska Sverige hålla sig konkurrenskraftigt och attrahera investeringar måste en grundläggande funktion som transportsystemet vara effektivt och garantera ett flöde som underlättar handel både inom landet och med länder i vår omvärld.

 

 – Med ny teknik och rätt politik kan befintliga väg- och järnvägsnät utnyttjas smartare. Internationell standardisering av regelverk och teknik inom väg och järnväg är tillsammans med bilaterala innovationsavtal viktiga delar av en politisk agenda, säger Jennie Cato, enhetschef handel och hållbarhet på Teknikföretagen.

 

Jan Hellåker är ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Han ser framför sig helt nya typer av tjänster – både för person- och godstransporter, där man i stället för att köpa en bil eller lastbil köper eller prenumererar på funktionen. Och där flera olika transportslag ingår, så att man alltid kan välja det enklaste och billigaste sättet att förflytta sig själv eller de varor man vill få transporterade.

 

Ökad delning av resurser är nyckeln till mer hållbara transporter 

– Jag tror att en stor del av nyckeln till att göra transporterna mer hållbara ligger i att vi ökar delandet av resurser. Elektrifieringen kommer att bidra, men delningen är lika viktig både för gods- och persontransporter. Vi måste göra en omställning i transportbranschen liknande den som Spotify gjorde inom musikindustrin för ett par år sedan, säger han.

 

För transportsystemet finns en unik chans att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen innebär, för att skapa nya tjänster.

 

 – Det handlar inte bara om förarlösa fordon – det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet. Vi är i början av utvecklingen, och den går snabbt. På bara några år kommer vi att förändra världen, utveckla hållbara städer och se hela branscher arbeta med helt nya affärsmodeller, säger Jan Hellåker.

 

Utbyggnad av 5G viktig del i planeringen av infrastrukturen

Med digitaliseringens möjligheter till insamling, bearbetning, analys och kommunikation av data mellan både fordon, infrastruktur, användare och gods kommer förmågan att optimera att öka lavinartat.

 

– Intermodalitet, ruttplanering, hanteringen av ett mer cirkulärt resursflöde, autonoma fordon och optimerad laddning av elfordon. Det är exempel på var digitalisering och informationshantering kommer att bli avgörande. Utbyggnaden av 5G är något som kommer att ge oss just de möjligheterna och måste därför vara en del i planeringen av transportinfrastruktur framöver, säger Jennie Cato.

 

Vill du veta mer om hur svenska teknikföretag arbetar för att ställa om? Då ska du läsa ”Framtidens transporter – goda exempel för ett hållbart samhälle”.

Publicerad 12 februari 2020

Foto

Sofia Sabel