2 min lästid : 06 juni 2018

Gammalt blir nytt – om och om igen

Det är inte hållbart att fortsätta använda råmaterial för allt som produceras i världen. Återtillverkning är ett svar på problemet. Produkter som designas för fler livscykler ger minskade utsläpp av växthusgaser, lägre materialanvändning och vattenförbrukning.

Återtillverkning är en industriell process där komponenten renoveras till ursprungligt skick i fem steg: demontering, rengöring, bearbetning, hopmontering och testning.

 

Att designa produkter för fler livscykler kommer att bli en allt viktigare del inom cirkulär ekonomi. Kärnan ligger i möjligheten att designa nya produktionsprocesser som kan återanvända och förbättra kompositionen av materialet i befintliga produkter. Det krävs att lösningar och idéer för att underlätta snabb demontering och sortering av produkten finns med tidigt i både produktionsdesignen och tillverkningsprocesserna.

 

Erik Sundin, biträdande professor i hållbar produktion på Linköpings universitet, har studerat återtillverkning. I doktorsavhandlingen Product and Process Design for Successful Remanufacturing riktar han strålkastarljuset på vikten av att ha med hela återtillverkningskedjan.

 

”Om ett steg som till exempel återmontering är väldigt svår att utföra på en produkt spelar det ingen roll, ur en återtillverkningsaspekt, hur mycket möda som lagts på att anpassa produkten för demontering”, skriver han i studien från 2004.

 

Möjligheterna till återtillverkning beror på produkten, dess livslängd och konsumenternas preferenser mellan nytt och återtillverkat. Vissa maskiner, som kylskåp och tvättmaskiner, är nästan alltid bättre som nytillverkade.

Kapitalvaror som jetmotorer, grävmaskiner och bussar är mer tacksamma för återtillverkning. I sådana produkter är resultatet viktigare än varumärke eller utseende, de är hållbara och enkla att demontera. Utvecklingstakten är också långsam eftersom teknikcyklerna är långa, anskaffningskostnaden hög och takten på värdeminskning låg.

 

Volvokoncernen ägnar sig åt återtillverkning i hög grad, vilket Volvo Group Magazine skrev om i nummer 1, 2016. Lars Lundin, då director Base Engine & Materials Technology, såg uppgången för återtillverkning som ett viktigt steg för ett hållbart företag.

 

”För att lyckas måste vi satsa på produktutveckling. Förr fanns det ett stort avstånd mellan de som sålde en komponent och de som renoverade och utformade den. Nu försöker vi minska det avståndet”, sa han till Volvo Group Magazine.

 

Återtillverkning ger chans till nya företagsmodeller eftersom företagens kommersiella förhållande med kunden förlängs. När kapitalvaror snarare kommer att betraktas som tjänster påverkar det hur prissättning och betalning går till. Detta innebär intäktsgenerering under lång tid.

Publicerad 06 juni 2018

Text

Minna Ulin

Foto

Eva Lindblad