4 min lästid : 10 juni 2020

Klimatsmarta företag vinner i längden

Näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen och har också mycket att vinna på ett hållbart tänkande. Scania och Gnosjö Automatsvarvning har tagit stora steg framåt och bjuder på strategier och tips för ett framgångsrikt klimatarbete.

Varför tar Gnosjö Automatsvarvning ett aktivt klimatansvar?

– Det är en fråga om inställning. Jag är uppvuxen med att man inte ska slösa utan vara försiktig med de resurser man har. Det gäller i allra högsta grad också i företaget. Det handlar om att tänka smart och långsiktigt. Jag brukar säga att vi smålänningar har blivit moderna, vi är inte snåla, vi är hållbara.

 

Hur ser era långsiktiga klimatmål ut och hur uppnår ni dem?

– För vår del handlar det främst om att minska våra kassationer, alltså när det blir fel på de delar vi bearbetar eller svarvar i maskinerna, och vi måste göra nya. Vi vill bli riktigt vassa på att använda så lite resurser som möjligt i produktionen. Det gör vi genom att mäta ofta och rapportera in fel i ett system dit vi hela tiden kan gå tillbaka och se så här gjorde vi sist- så här kanske vi borde göra nu. På så sätt kan vi styra processen så att när det blir fel så blir det inte så mycket fel och mindre material behöver kasseras.

 

Vilka andra aktörer samarbetar ni med i ert klimatarbete?

– Vi deltar ofta i olika samarbetsprojekt, exempelvis deltar vi nu i ett projekt med Chalmers, KTH och RISE som går ut på att byta ut den mineralolja som vi använder i våra maskiner till vegetabilisk olja. Genom det projektet har vi fått kontakt med Wallenius Water Innovation och där vi samarbetar kring användning av UV-ljus för att stoppa bakterietillväxt i skärvätskor. Vi deltar också regelbundet i olika projekt som Skärteknikcentrum Sverige ordnar, bland annat kring användning av blyfri mässing.

 

Har coronakrisen inneburit någon förändring i ert klimatarbete?

– Nej. Klimatarbetet är en viktig del av vårt företag och genomsyrar hela vår verksamhet så det arbetet fortsätter som vanligt.

 

Vilka är dina bästa tips till företag som ännu inte riktigt kommit igång med sitt klimatarbete?

– Gör en nulägesanalys – hur ser det ut i bolaget? Om ni inte kan ta hela företaget på en gång, fokusera på en mindre del av verksamheten. Exempelvis användningen av kemikalier, fråga er om ni verkligen behöver 200 olika kemiska produkter eller klarar ni er kanske med fem?

 

– Håll fötterna på jorden och se långsiktigt på klimatarbetet. Var inte rädd för att ta en investeringskostnad som ger utdelning först på lång sikt. Idag är tempot så högt och investeringar ska helst skrivas av snabbt. Ställ dig frågan, vad slipper jag betala för år ut och år in om jag gör rätt val nu? Det vi gör idag får inverkan på framtiden!

Linda Fransson, vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning, specialister inom skärande bearbetning och svarvning. Foto: Eva Lindblad
Linda Fransson, vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning, specialister inom skärande bearbetning och svarvning. Foto: Eva Lindblad
Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania. Foto: Scania
Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania. Foto: Scania

Varför tar Scania ett aktivt klimatansvar?

– För Scania är det en självklarhet att ta ansvar för vår verksamhet. Vetenskapen är tydlig kring att klimatförändringarna är ett reellt hot mot vår planet och alla som bebor den. Då transporter står för nästan en femtedel av utsläppen av växthusgaser har vi inom sektorn ett särskilt ansvar att ta fram lösningar.

 

Hur ser era långsiktiga klimatmål ut och hur uppnår ni dem?

– Vi har satt ambitiösa mål för de utsläpp som vi själva kontrollerar såsom utsläpp från vår industriella verksamhet samt de som genereras av våra energileverantörer när vi använder exempelvis el. Dessa utsläpp kommer vi att halvera under perioden 2015-2025. Målet kommer att uppnås genom energieffektivisering av våra industriella processer, konvertering av fossila energikällor till förnyelsebara samt att vi redan i år endast köper in fossilfri el till vårt globala produktionssystem. Detta mål har godkänts som ett så kallat 1,5-linjerat klimatmål av Science Based Targets Initiative (SBTi).  

 

– Vi har dessutom satt ett mål kring de indirekta utsläpp som vi bidrar till genom att våra produkter förbränner bränsle (och i framtiden alltmer använder el) när de rullar på vägarna. Målet är att våra produkter i genomsnitt ska släppa ut 20 procent mindre koldioxid per kilometer 2025 jämfört med 2015. Enligt SBTi så är detta målet ambitiöst och i linje med Parisavtalet.

 

– Slutligen har vi satt ett mål på de landtransporter vi köper in. Genom en kombination av tydlig kravställning mot våra transportleverantörer, en översyn av våra flöden och en överflyttning till mindre koldioxidintensiva transportslag siktar vi på att halvera klimatavtrycket per tonkilometer till 2025.

 

Vilka andra aktörer samarbetar ni med i ert klimatarbete?

– För att ställa om transportsektorn mot fossilfrihet behöver vi samarbeta med alla delar av systemet. Transportköparna behöver driva på och premiera transporter som drivs på förnyelseba drivmedel eller för ny teknik med el-drivlina för att transportföretag, fordonstillverkare och leverantörer ska kunna investera i dessa produkter. Politiken och samhället behöver bidra till utbyggnad både av hållbara biodrivmedel och laddinfrastruktur. Forskning, städer och intresseorganisationer behöver driva på utvecklingen genom att planera, promota och pilota för det fossilfria transportsystemet.

 

Har coronakrisen inneburit någon förändring i ert klimatarbete?

– I kriser behöver man framförallt prioritera. På Scania har vi valt att prioritera hållbarhetsarbetet och de tekniker som vi tror kommer ta oss mot fossilfria transporter.

 

Vilka är dina bästa tips till företag som ännu inte riktigt kommit igång med sitt klimatarbete?

– Kartlägg er klimatpåverkan, fokusera på de största och viktigaste utsläppen och var ni kan göra en reell skillnad. Sätt ambitiösa och vetenskapligt baserade mål och få med medarbetarna på resan. Engagera ert ekosystem och framförallt era kunder.  

Publicerad 10 juni 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad