5 min lästid : 24 februari 2021

Så vinner företag på hållbarhet

Framtidens företag måste ha schyssta arbetsvillkor, klimatvänliga processer, etiska ställningstaganden och inte minst ett samhällsengagemang. Men hållbarhet är mer än att rätta sig efter regler. Det är också en chans att göra affärer på ett nytt sätt.

Tiden då hög avkastning var det mest attraktiva hos ett bolag är förbi. Framtidens företag vill lösa samhällets behov. Göra världen bättre. De söker både finansiell värdemaximering och ett högre syfte. Produkter och tjänster anpassas för att möta syftet. Människor vill köpa av, investera i och arbeta hos den typen av bolag.


– Speciellt den yngre generationen vill i mycket större utsträckning jobba i företag med ett högre syfte. Att tjäna pengar räcker inte, det måste finnas en djupare mening, säger Tommy Borglund.

 

Han är lektor i företagsekonomi och forskar om hållbart företagande vid Center for Sustainable Business vid Örebro Universitet.

 

Hur behöver dagens företagande förändras?
– Företagen behöver se hållbarhet som nästa marknad för att lösa samhällsbehov. För att positionera sig måste de ställa om affärsmodellen, göra hållbarhet till en del av innovation och produktutveckling.

 

Hållbarhet kopplat till företagande förklaras ofta av modellen Triple Bottom Line, som bygger på socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Begreppet hållbarhet är flytande. Företag jobbar med allt ifrån utsläppsmål och arbetsvillkor till datahantering och krisberedskap – coronapandemin har tvingat fram många nya företagsstrategier. Tekniska frågor med stark koppling på företagsekonomin kommer allt oftare in i hållbarhetsområdet. Produktutveckling, innovation, disruption, startup och entreprenörskap är starka drivande krafter.


Forskningen talar också om shared value-strategier: att företag samtidigt kan ha miljömässigt, socialt och finansiellt mätbart värdeskapande.


– De dubbla leveranserna är i centrum för affärsmodellen. Teorin är att man hela tiden möter samhällets behov och blir ett företag med konkurrenskraft och högre finansiell värdering, säger Tommy Borglund.

Hållbart företagande innebär även att engagera sig i samhället.


– Företagen har börjat investera ganska stora pengar i partnerskap. De kan göra det ur ett rent välgörenhetsperspektiv, men också som en del av sin hållbarhetsstrategi.


Samhällsengagemang en förutsättning för rekrytering

Engagemanget kan ske i form av praktikplatser för utrikesfödda, som kommer ett steg närmare arbetslivet. Det kan också vara satsningar på kultur, idrott och sociala aktiviteter, inte minst i små verksamhetsorter.

 

Människor måste vilja flytta till en ny ort, för mer än bara jobbet. Det är inte minst relevant i Skellefteåområdet, där etableringen av Northvolt pågår. Tusentals människor väntas flytta till nya typer av jobb.

– Det är jätteviktigt att vara med och skapa ett bra lokalsamhälle för de anställda och deras familjer. Ur ett företagsperspektiv är samhällsengagemanget en förutsättning för att kunna rekrytera och göra den industriella satsningen.

 

Det är dags att släppa synen på hållbarhet som enbart ett regelverk att påföra företaget anser Tommy Borglund. Se det i stället som en affärsmöjlighet.


– Det är naturligtvis mycket mer krävande att ställa om affärsmodellerna än att putsa på sitt beteende och bli lite bättre på miljöpåverkan, att hantera medarbetare och vara ett gott företag.


Vilka krav ställer det på företag?
– Det krävs en förändrad omvärldsorientering, kunskap om hållbarhetsfrågorna och förståelse för hur marknaden och kundernas behov förändras av dem. Det krävs också ett äkta engagemang hos enskilda chefer, att de verkligen tror på förändringen.


Den tekniska omställningen mot hållbarhet har gått snabbt i stora företag. Frågan är om de ändrar affärsmodeller lika kvickt. Kanske driver startups och nya företag utvecklingen.


– Hur kommer det sig att Tesla och inte något av de existerande bilmärkena drev elektrifieringen och framtagningen av nya batterier? Teknologin fanns ju uppenbarligen.


Vad kan det bero på?
– Företag behöver chefer och ledare som förstår hållbarhetsfrågorna, men också har modet att proaktivt driva en förändring av affärsmodellen. Grundläggande kunskap är en given sak i analysarbetet. Det är ytterligare ett skäl att stärka hållbarhetskompetensen.

I flera år har hälften av alla studentuppsatser i företagsekonomi handlat om hållbarhet.

Näringslivet har ett stort sug efter ny kunskap. Svaret från Örebro universitet kom hösten 2018: en tvåårig masterutbildning i företagsekonomi med profilen Hållbart Företagande.


Universitetet samarbetar med aktörer som Axfood, Swedbank, Scania och Trelleborg. Företagen bidrar med case, praktikplatser och diskussioner i klassrummet om hållbarhetsfrågor som de brottas med. De kan också säga vilken kompetens de behöver – främst är det praktisk kunskap inom hållbarhetsarbete, men också ledarskapsförmåga.


– Man ser framför sig att medarbetarna ständigt är inblandade i förändringsprojekt. De måste vara duktiga på att lyssna, men ändå kunna driva förändring med bibehållen integritet, säger Tommy Borglund.

 

Det sker en revolution bland studenterna

Söktrycket på kursen är hårt. Även på andra sätt märks det att ämnet ligger i tiden.


– I flera år har hälften av alla studentuppsatser i företagsekonomi handlat om hållbarhet. Det sker en revolution bland studenterna i deras förhållningssätt till de här frågorna.

Historiskt har stora bolag gått först och blivit bäst på att utveckla strategier kring hållbarhet. Enligt siffror från revisionsföretaget KPMG har 98 procent av de stora svenska industri- och detaljhandelsföretagen en hållbarhetsredovisning.


Små och medelstora företag (SME) har mycket kvar att göra. Inte minst behöver de visa omvärlden vad de faktiskt gör.


– Många mindre företag är hållbara, men går inte ut med allt de gör externt. Det kan leda till att bolaget inte lever upp till krav i upphandlingar där du måste redovisa vad du gör i en mängd punkter.

Företag utan hållbarhet på agendan riskerar att tappa affärer och halka efter konkurrenterna, men också att få kritik från miljö- och människorättsorganisationer eller media.


Hållbarhet skapar finansiellt värde

Men ända fram till tidigt 2000-tal ifrågasatte många företag om de skulle bli hållbara och om ansvarskraven från olika intressenter var legitima.


– I dag vet vi att hållbarhet skapar finansiellt värde. Många nya studier visar att bolagen med bäst hållbarhetsperformance också är mest lönsamma och har högst värdering på börsen. Man blir mer kostnadseffektiv, men också rätt positionerad för att möta nya kundbehov.


Finansmarknaden spelar en roll i framväxten. I dag finns kapital tillgängligt för utveckling inom hållbarhet, till exempel i termer av gröna och sociala obligationer.


– På aktiesidan finns också ett stort intresse i att investera i företag som är bra på hållbarhet Man ser en premie på börskursen, det är mer framtidsinriktat och lägre risk. Att få finansmarknadens stöd är jätteviktigt, säger Tommy Borglund.


Det är mycket att tänka på – vad är viktigast?
– Få med hållbarhet i affärsstrategin så tidigt som möjligt. Börja där. I en del företag tar det tid innan frågorna blir tillräckligt viktiga för att komma upp på den nivån. Den tiden behöver snabbas på, annars är risken att man blir omkörd av konkurrenterna.

Publicerad 24 februari 2021