3 min lästid : 21 juni 2022

Teknikföretagen: Här är industrins viktigaste valfrågor

Teknikföretagen har identifierat industrins allra mest brännande frågor inför riksdagsvalet i september. Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, berättar för Magasin t: vilka frågor det rör sig om – och varför just dessa valdes ut.

Sveriges elförsörjning, EU:s framtida utveckling och kompetensförsörjning är de frågor som Teknikföretagen pekar ut som några av industrins viktigaste de kommande åren. Att engagera lagstiftande politiker i dessa ämnen är därför av största vikt och valet i höst är ett bra tillfälle för detta, berättar Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

 

Därför satsar Teknikföretagen på att utbilda och debattera om just dessa tre frågor under valprojektet Val 22, som lanserades för drygt ett år sedan. Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa rätt förutsättningar för industriföretag att etablera sig och fortsätta att utvecklas i Sverige.

 

– Elförsörjning, kompetens och EU:s långsiktiga utveckling är avgörande frågor för industrin som inte kan negligeras. Det är ämnen som vi har jobbat med under många år och det var ganska givet att dessa skulle vara i fokus inför valrörelsen, säger Maria Rosendahl och fortsätter:

 

– De här fokusområdena skulle vi vilja se högst upp på den politiska dagordningen och som alla partiers valfrågor. Det behövs en koncensus i politiken kring hur de ska lösas.

 

Skapar välstånd

 

Maria Rosendahl säger att de tre utvalda fokusområdena för Val 22 är grundläggande för den svenska konkurrenskraften. Att stärka den är väsentligt för att skapa arbete och välstånd eftersom Sveriges exportmarknad står för hälften av landets BNP.

 

Att forma en konkurrenskraftig politik är lika viktigt på EU-nivå som på nationell nivå, påpekar hon.

Maria Rosendahl. Foto: Teknikföretagen.
Maria Rosendahl. Foto: Teknikföretagen.

– Den största andelen av de svenska lagarna sätts i Bryssel och därför är det avgörande att vi jobbar mer aktivt med EU-perspektivet. Vår målsättning är att EU-frågor ska betraktas som en nationell angelägenhet då det påverkar teknikföretagens förutsättningar att bedriva sin verksamhet i Sverige.

 

Något som hämmar det svenska näringslivet är de höga elpriserna och den otillräckliga kapaciteten i elnätet. Bland annat behövs det fler planerbara energikällor, säger Maria Rosendahl.

 

– När det kommer till frågan om elförsörjningen är den avgörande för att befintliga företag i Sverige ska kunna utvecklas, men också för att nya investeringar ska komma till i hela landet. De politiska partierna behöver hitta en långsiktig överenskommelse där.

Positivt om industrin

 

Kompetensförsörjning är den sista men inte den minsta av valfrågorna. Enligt Maria Rosendahl står den högst upp på agendan för medlemsföretagen, eftersom behoven av rätt kompetens inom många yrken är stor.

 

– Framför allt är det viktigt att lyfta fram nyttan av kompetensutveckling för yrkesverksamma.

 

Maria Rosendahl upplever att allt fler personer och politiker intresserar sig för de valfrågor som Teknikföretagen har identifierat som angelägna. Det är också fler som inser fördelen med en tillväxtvänlig politik för industrin.

 

– Jag tycker att allt fler pratar om industrin i positiva ordalag, exempelvis som en viktig del i att lösa klimatutmaningarna. Den som vill se fler lösningar på framtida problem gör därför rätt i att stötta den svenska teknikindustrin.

 

Se här nedan när Teknikföretagens policystrateg Gustav Wiel-Berggren träffar politiker från alla åtta riksdagspartier och frågar ut dem om elförsörjningen och EU. Mer om projektet Val 22 hittar du här: Val 22: Industripolitik för 2020-talet

 

Publicerad 21 juni 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Sofia Sabel, Erik Thor och Eva Lindblad