5 min lästid : 30 augusti 2023

Växtvärk och stolthet i norrländsk industriboom

Den kraftiga tillväxten i norra Sverige fortsätter — och innebär att orter som länge levt med avfolkning plötsligt ska välkomna tusentals nya invånare, mycket tack vare alla nya företagsetableringar. Enbart batteritillverkaren Northvolt växer med 100 medarbetare i månaden. —Det är en extraordinär samhällsomvandling, menar Anja Palm som är näringslivschef i Skellefteå kommun.

Om digitaliseringen är den fjärde industrirevolutionen så kanske man kan kalla det som sker i norra Sverige just nu för den femte, eller den gröna. I snabb takt växer olika satsningar fram kring nya och djärva lösningar som miljövänligare stål och fossilfri batteritillverkning. I gruvorna hittas grafit och sällsynta jordartsmetaller.

 

Nyligen uppmärksammade Industriekonomerna, vilket är ett samarbete mellan Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer, de möjligheter som de gröna industrisatsningarna väntas ge, med nästan 50 000 nya jobb i Sverige.

 

Med de enorma investeringarna i nya och befintliga företag framöver måste andra delar av samhället hänga med, inte minst offentlig verksamhet som skolor och annat som nu ska byggas ut i ett rasande tempo.

Anja Palm. Foto: Jonas Westling
Anja Palm. Foto: Jonas Westling

Plötsligt har de ofta tynande kommunerna i norr blivit centrum för Europas kanske mest spännande industriutveckling — och det märks bland invånarna, menar Skellefteås näringslivschef sedan tre år, Anja Palm.

 

—Det är en väldigt positiv bild av framtiden och stolthet över att man får vara med på den här resan. Unga som pratat om att flytta pratar nu om att man vill stanna. Jobb och utbildningsmöjligheter på olika nivåer växer, berättar hon glatt.

 

Batteritillverkaren Northvolts etablering i Skellefteå för ungefär fem år sedan är dragloket i utvecklingen, men Anja Palm menar att kommunen aktiv bidragit till sitt gynnsamma läge genom ett målmedvetet arbete.

—Det hade varit 20 år av minskande framtidstro och befolkning sedan 90-talet då många industrier gick knackigt och utflyttningen var stor. 2010 kom vi fram till att vi måste vända på detta och gjorde ett utvecklingsarbete med satsning på platsvarumärket och stora medborgardialoger för att skapa stolthet och prata om möjligheter.

 

—Det fattades också politiska beslut om ett kulturhus, ett nytt vattenverk och nybyggnation genom allmännyttan. Så det hade tagits kraftfulla beslut och utvecklingsresan var påbörjad redan innan Northvolt, menar Anja Palm.

 

Bostäder ”jätte-jätteviktigt”

 

Mycket av expansionen handlar dock om Northvolt som valde att lägga produktionen i Skellefteå och utveckling i Västerås. Sanna Bäckström som är kommunikationsansvarig hos batteritillverkaren — ursprungligen från Skellefteå och nu nöjt återvänd till hemstaden — berättar att företaget sökte brett i Sverige och Europa där man gjorde olika studiebesök.

 

—Vi såg att Skellefteå är den absolut bästa platsen, med förnybar energi som vatten- och vindkraft men också att det fanns nödvändig infrastruktur som järnväg, E4, hamn och flygplats. Det är också en industriort med lång bakgrund inom råvarubearbetning och återvinning och ett gynnsamt politiskt klimat.

 

— Frågan är varför inte fler investerar i norr och varför inte tidigare, tycker hon och berättar att företaget är i gång med en småskalig produktion av battericeller till testning och prototyper, en process som ”rampas upp” samtidigt som expansionen pågår med produktionslokaler och återvinningsanläggning.

 

Nyligen meddelade företaget att ytterligare cirka 13 miljarder dragits in för att expandera. Om pengarna kommer att hamna i Skellefteå vill inte Sanna Bäckström avslöja, men de nya resurserna kommer att användas i både Europa och Nordamerika.

 

Och det är i Skellefteå den största tillväxten sker. De idag över 2 000 anställda ska växa till det dubbla på några få år. Just nu växer företaget med cirka 100 nya medarbetare i månaden — enbart där.

 

—Vi söker erfarna personer med teknisk eller industriell bakgrund. Operatörer och tekniker som kan jobba i den rena och digitaliserade produktionen men också ingenjörer.

 

Sanna Bäckström berättar att 95 nationaliteter arbetar hos Northvolt i Skellefteå, och att de flesta flyttar till orten.

—Bostäder är en jätte-jätteviktig fråga. Temporära för byggarbetare men också långsiktiga för familjer. Sedan handlar det om intern och extern utbildning, vuxen- och universitetsutbildning, kanske skräddarsydda program som är mer riktade mot gröna sektorer. Sedan såklart hela samhället med skolor, vård och förskolor.

 

”Det är en växtvärk”

 

Kent Berglund som har varit Teknikföretagens regionchef i norr i tjugo år beskriver en omtumlande utveckling med bland annat Northvolts expansion inom försvarsindustrin i Örnsköldsvik, Hybrit och H2GS ”gröna” stål, ett spanskt företag som vill tillverka konstgödsel i Luleå medan LKAB i år gjorde Europas största fynd av jordartsmetaller — till detta underleverantörer, transporter och annan service.

Sanna Bäckström. Foto: Privat.
Sanna Bäckström. Foto: Privat.

Kent Berglund och medarbetarna i Skellefteå och Sundsvall stöttar medlemsföretag från Gävle ända upp i norr, ”60 procent av landets yta”, och har nyligen behövt utöka styrkan med ytterligare en rådgivare för att serva nyetableringarna.

 

—Det är näst intill explosionsartat. Även i europeiska mått är det väldigt sällan så stora etableringar görs på samma plats som i norra Västerbotten. Det är en växtvärk, det kommer att ta sin tid tills samhällets resurser kommit ifatt den industrirevolution som sker och det är risk för ett ”moment 22”, men vi får bara inte misslyckas.

 

—Den största utmaningen är att samma personal ska gå från en tillvaro där man har varit tvungen att spara varje år till att satsa, bygga och utvidga — nu ska man ”vända på kuttingen” och det kommer att ta tid innan det börjat generera. Det blir ett glapp, förklarar han och menar att staten måste ta ett större ansvar för att finansiera behoven som följer av den kraftiga tillväxten.

Kent Berglund. Foto: Viktor Fremling.
Kent Berglund. Foto: Viktor Fremling.

Hur staten ska gå in är givetvis deras business men det blir svårt för kommunerna att klara utmaningen med bostäder och vägar.

 

—Utvecklingen är förstås omtumlande för kommunerna i norr varav de flesta i inlandet kämpat med stillastående eller svagt vikande befolkningssiffror. Men, det är jättekul och fantastiskt att den här delen av landet får vara med om detta, menar Kent Berglund.

 

Utmaningarna är något som även politikerna på riksnivå är medvetna om. Regeringen meddelande i juni att Peter Larsson, som tidigare har varit samordnare, nu blir ny utredare med uppdrag att ”främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling” i de två länen Norrbotten och Västerbotten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni nästa år.

Att samhällsomvandlingen är extraordinär stämmer också näringslivschefen Anja Palm i Skellefteå in i. Kommunen väntas växa från cirka 75 000 till 100 000 invånare till år 2040 — det går snabbt och finns inget facit, säger hon.

 

Den största tillväxten sker i och kring staden Skellefteå som på några år väntas växa med 25 procent, även om ambitionen är att hela kommunen ska växa, förklarar hon.

 

Exempelvis behövs cirka 1 000 nya bostäder varje år. Nu ligger takten på ungefär 800. Just bostäderna är faktiskt den enda utmaning som Northvolts Sanna Bäckström håller fram.

 

—Det har varit en tuff nöt. Man kom i gång sent med byggnationer och där kändes det som att vi satt i en jobbig position ett tag. I år ser det lite bättre ut med utbudet, men trots högre räntor och inflation är det otroligt viktigt att komma i gång med nya projekt.

 

Enligt Sanna Bäckström har företaget övervägt att hitta egna lösningar för att kunna växa, men samarbetet med kommunen är gott och tätt så just nu finns detta inte med i planerna. Och det är inte heller särskilt önskvärt, enligt den hemflyttade Skellefteåbon.

 

— Vi vill inte bygga skolor och hus bara för Northvolt – vi vill att staden växer integrerat med oss.

Publicerad 30 augusti 2023

Text:

Johan Wangström

Foto:

Shutterstock