Thomas Lugnet, vd för Hydro Sport.
4 min lästid : 19 juni 2023

"Gamla vattenrutschbanor är som stumfilmer"

Den som besöker en vattenpark i sommar kommer möjligtvis att glida ner för en av Hydro Sports vattenrutschbanor. Varje år tillverkar företaget mellan 15 och 20 vattenrutschbanor i Sverige. Högt säkerhetstänk och innovativ design gör att produkterna står sig i internationell konkurrens, berättar vd Thomas Lugnet, när Magasin t: besöker produktionen.

Utvecklingen inom vattenrutschbanor går mer och mer mot attraktionssystem som ska kittla alla sinnen. Genom datorisering kan man byta ut teman, till exempel halloween, jul eller att åka med delfiner.

 

– En gammal vattenrutschbana är som en stumfilm jämfört med det vi gör nu. Genom att temat går att byta ut får attraktionen en längre livslängd. Eftersom den stora målgruppen är barn kommer det hela tiden också en ny målgrupp allt eftersom de blir äldre, berättar Hydro Sports vd Thomas Lugnet.

 

Thomas Lugnet har provåkt i många vattenparker och sitter med som representant för vattenattraktioner i det europeiska standardiseringsorganet, CEN, och i svenska SIS.

 

– Där diskuterar vi att det måste finnas en utmaning med vattenattraktioner, så att barnen kan utveckla färdigheter som balans och kroppskontroll. Samtidigt ska det förstås vara så säkert som möjligt, förklarar han.

 

– Då handlar det dels om att vi som tillverkare designar säkra produkter, dels om att vi måste informera köparen om vilka åldersgränser vi tycker är lämpliga.

Ingenjörerna Johan Lundell och Christian Åhlund ser över designen på en bana.
Ingenjörerna Johan Lundell och Christian Åhlund ser över designen på en bana.

För Hydro Sport är säkerhetstänket centralt. Thomas Lugnet säger att det inte går att rita banorna ”hur som helst” utan att rucka på säkerhetsmarginalen.

 

– Vi har också valt att tillverka delarna med mycket hög formprecision vid skarvarna, vilket gör det möjligt att installera bandelarna mycket tight, med ett skarvsystem som inte kräver fogmaterial i åkytan.

 

– Denna lösning kräver robotfrästa formdelar och ställer höga krav på formunderhållet, men minskar i andra ändan underhållsbehovet av den färdiga vattenrutschbanan, och minskar risken för att åkare skadar sig på glipande skarvar.

Rafal Knap och Marlena Wereszczynska isolerar en vattenruschbana under ledning av Adam Wereszczynski.
Rafal Knap och Marlena Wereszczynska isolerar en vattenruschbana under ledning av Adam Wereszczynski.
Hydro Sport har valt att inte tillverka med fogmaterial i åkytan, säger Thomas Lugnet.
Hydro Sport har valt att inte tillverka med fogmaterial i åkytan, säger Thomas Lugnet.

Legotillverkning åt kunder

 

Thomas Lugnet kom in i Hydro Sport för 15 år sedan, efter en internationell karriär inom robotautomation i bilindustrin och en tid som general manager på ett företag som tillverkar plast- och teflonprodukter. Det visade sig vara bra förkunskaper för den här rollen, berättar han.

 

– När det gäller vattenattraktioner kommer till exempel min bakgrund inom robotautomation in, att man jobbar med robusta lösningar med redundans och olika driftnivåer. Det vill säga att om datorn går ner så måste trafikljuset ändå fungera, så att man kan fortsätta hålla öppet medan man åtgärdar det första felet.

 

Hydro Sport, som har funnits i 30 år, ligger i Gävle och äger bolaget Ockelbo Plastindustrier i grannkommunen, där all tillverkning sker. De båda bolagen har tillsammans mellan 15 och 20 anställda, inklusive säsongspersonal.

Mikael Brink färgar en av komponenterna till en blivande rutschbana.
Mikael Brink färgar en av komponenterna till en blivande rutschbana.
En del av Ockelbo Plastindustriers tillverkning sker åt andra kunder än Hydro Sport. Resultatet blir en variation av rutschbanor utifrån kundernas önskemål.
En del av Ockelbo Plastindustriers tillverkning sker åt andra kunder än Hydro Sport. Resultatet blir en variation av rutschbanor utifrån kundernas önskemål.

För att jämna ut mellan produktionstoppar tar Ockelbo Plastindustrier in legotillverkning åt externa kunder. Den delen ligger på mellan 20 och 30 procent.

 

– Vår externa produktion är alltid standardprodukter som vi kan buffra med. Vattenrutschbanorna tillverkas alltid som projektproduktion. Eftersom alla kunder vill ha olika färger och effekter kan vi inte tillverka och lägga på lager, vi gör allt efter orderläggning.

 

200 banor till Egypten

 

50 procent av Hydro Sports försäljning går i dag på export. I Sverige och Norge, som är en stor kund, erbjuder Hydro Sport även service. Thomas Lugnet säger att det också är en säkerhetsaspekt att de har utbildad personal som gör service, i stället för att till exempel en vaktmästare ska göra det.

 

– De senaste åren har vi rekryterat produktionspersonal på en kombinerad tjänst med service och produktion och i dagsläget kan all personal i produktionen också arbeta rörligt med service. Andelen fasta servicekunder växer hela tiden, vilket gör att vi också kan lägga servicen under lugnare perioder.

Gänget på Hydro Sport och Ockelbo Plastindustrier skapar vattenglädje året runt. Bakre raden från vänster: Rafal Knap, Mikael Brink och Christian Åhlund. Främre raden från vänster: Adam Wereszczynski, Mats Andersson, Arek Durka, Marlena Wereszczynska, Erik Olsson, Johan Lundell, Marie Larsson, Ali Zaidi, som är vice vd, samt Thomas Lugnet.
Gänget på Hydro Sport och Ockelbo Plastindustrier skapar vattenglädje året runt. Bakre raden från vänster: Rafal Knap, Mikael Brink och Christian Åhlund. Främre raden från vänster: Adam Wereszczynski, Mats Andersson, Arek Durka, Marlena Wereszczynska, Erik Olsson, Johan Lundell, Marie Larsson, Ali Zaidi, som är vice vd, samt Thomas Lugnet.

Högsäsongen i produktionen är våren och försommaren, när nya attraktioner ska bli klara inför öppning till sommaren. Men genom att sälja till andra länder, till exempel Egypten, balanseras produktionen.

 

– Vi har återförsäljare i flera länder och har levererat närmare 200 banor till badorter i Egypten. Där är det all inclusive-ställen som riktar sig mot barnfamiljer. Vattenrutschbanorna är ofta avgörande i marknadsföringen och vi är kända där som det säkra alternativet.

 

– Ett annat område vi säljer till är Hongkong. Den marknaden bombarderas med lågprisprodukter från Kina, men kommunerna i Hongkong vill inte riskera att någon skadar sig och vill därför köpa produkter med europeisk säkerhetsstandard.

 

Utveckla eller avveckla

 

De senaste sex åren har Hydro Sport haft tio utvecklingsprojekt med koppling till akademisk miljö. Resultatet är bland annat ett beräkningsverktyg för energiförluster i vattenrutschbanor som går både inom- och utomhus på vintern, samt en helt ny produktionsteknik med inbyggd isolering.

 

– Vi har fem högskoleingenjörer bland tjänstemännen och har utvecklat ett arbetssätt där vi tittar på nya lösningar, gör konsekvensanalyser och förslag på alternativa lösningar. Det tror jag är ganska ovanligt för produktionsföretag i vår storlek, säger Thomas Lugnet.

Hydro Sport utvecklas hela tiden, vilket gör att varumärket håller sig starkt, påpekar Thomas Lugnet.
Hydro Sport utvecklas hela tiden, vilket gör att varumärket håller sig starkt, påpekar Thomas Lugnet.
"Constructing joy" är Hydro Sports devis.
"Constructing joy" är Hydro Sports devis.

Han spår att de senaste årens arbete med båda bolagen gör att varumärket Hydro Sport kommer att stå sig starkt i framtiden.

 

– Vi har arbetat ihop bolagen och har ett pågående utvecklingsarbete på flera fronter. För mig finns det bara två alternativ: Utveckla eller avveckla. Just nu är vi väldigt starka under ytan och det gör att vi kommer att vara starka på marknaden framöver.

Publicerad 19 juni 2023

Text:

Karin Janson

Foto:

Maria Hansson